Робота РМО практичних психологів у 2015/2016 навчальному році

 

ПЛАН РОБОТИ

РАЙОННОГО
МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ

ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

П’ЯТИХАТСЬКОГО РАЙОНУ
НА 2015/2016 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Аналіз роботи РМО практичних психологів

за 2014/2015 навчальний рік

 

Районне методичне об’єднання практичних психологів закладів освіти   налічувало у минулому навчальному році 7 спеціалістів: 6 практичних психологів та керівник психологічної служби.

Основними завданнями районного методичного об’єднання в минулому навчальному році були:

1.     Сприяння особистісно-емоційній стабільності дітей.

2.     Розширення спектру уявлень про різноманітні форми, техніки і технології роботи з учнями, та їх батьками і педагогами.

3.     Надання особистої та професійної підтримки та допомоги практичним психологам НЗ.

4.     Розвиток навичок використання отриманих психологічних знань.

5.     Створення єдиної методичної скарбнички психологічних вправ і прийомів.

         Поставлені завдання вирішувалися на засіданнях РМО, що проводились згідно плану.

         Всі засідання проходили в активних формах із залученням всіх учасників до вивчення та обговорення теоретичного та методичного матеріалу. Це сприяло кращому усвідомленню і засвоєнню учасниками отриманої інформації.

         Форми організації засідань: семінари, тренінги, круглі столи, обговорення сучасних психолого-педагогічних технологій та методик.

         Було проведено 5 засідань:

1. Інструктивно-настановче. Було визначено основні напрямки та завдання діяльності психологічної служби на новий навчальний рік.

2. Круглий стіл. «Психогігієна в роботі практичного психолога».

3. Методична мозаїка «Індивідуальний підхід в роботі з дітьми, що опинилися у складних життєвих обставинах».

4. Елементи заняття тренінгової програми «Захисти себе від ВІЛ».

5. П’яте засідання районного методичного об’єднання відбулося у травні 2014 року. Метою цього засідання  було підготовка до складання статистичного та аналітичного звітів про діяльність районної психологічної служби, підведення підсумків роботи РМО за 2014/2015 навчальний рік та планування діяльності на наступний навчальний рік. Протягом року психологи відвідували обласні навчально-методичні заходи, які проводились на базі Дніпропетровського обласного методичного психолого-медико-педагогічного центру, Дніпропетровського обласного інституту післядипломної освіти та активно використовували інформацію надану Дніпропетровським обласним НМЦ  практичної психології і соціальної роботи. Хочемо зазначити, що всі важливі питання ми вирішуємо спільно з обласним навчально-методичним центром.

         Аналізуючи роботу РМО за 2014/2015 навчальний рік, можемо відмітити, що завдання, поставлені на початку року, були реалізовані. В ході всіх засідань був продемонстрований і узагальнений досвід психологів району. Одне із засідань РМО було проведено у формі майстер-класу «Захисти себе від Віл» практичного психолога П`ятихатської ЗШ І-ІІІ ст. № 2 Кошман К.В., яка у цьому році приймала участь у обласному конкурсі «Психолог року-2015». За 2014/2015 навчальний рік психологічна служба випустила декілька посібників – «Вікові кризи! Як пережити їх разом зі своїми дітьми?», «Подолання труднощів адаптації першокласників» та постійно випускала для ДНЗ та ЗНЗ брошурки з методичними рекомендаціями. Методист і працівники психологічної служби постійно друкували свої матеріали у «Педагогічному віснику» та у районній  газеті «Злагода» з тем психологічного здоров`я,  взаємодії педагогічних працівників з органами та службами захисту дітей, рекомендацій для прийомних батьків». «Школа виживання для прийомних батьків» також була надрукована методистом у всеукраїнській газеті «Соціальний педагог». З минулого навчального року наша психологічна служба почала працювати за районним наказом «Про організацію діяльності психологічної служби».

         Метою діяльності  та методичною проблемою районного методичного об’єднання на 2015/2016 навчальний рік є формування і розвиток соціально-зрілої творчої особистості. При методичному об’єднанні функціонує лабораторія «Методична скринька практичного психолога», відповідальні за яку методист та керівник РМО.

 

Основні завдання методичного об’єднання практичних психологів :

1.     Психолого-педагогічне забезпечення навчально-виховного процесу.

2.     Сприяння особистісно-емоційній стабільності дітей.

3.     Розширення спектру уявлень про різноманітні форми, техніки і технології роботи з учнями, та їх батьками і педагогами.

4.     Розвиток навичок використання отриманих психологічних знань.

5.     Складання алгоритму роботи психологічної служби з закладами, що не мають фахівця з психології.

 

Пріоритетні напрямки роботи методичного об’єднання:

1.     Надання психологічної та соціально-педагогічної допомоги сім’ям, які опинилися у складних життєвих обставинах.

2.     Просвітницька робота з підвищення психологічної культури учасників навчально-виховного процесу.

3.     Профілактика негативних явищ в освітньому середовищі.

4.     Підготовка учнів до профільного і професійного самовизначення.

5.     Кризове консультування.

 

 

КАДРОВИЙ СКЛАД

§   Пінчук Анастасія Володимирівна – методист з питань психологічної підтримки навчально-виховного процесу

§   Кнігніцька Мар’яна Василівна – практичний психолог ЗШ І-ІІІ ступенів № 3

§   Завгородня Юлія Олексіївна –– голова методичного об’єднання, практичний психолог ЗШ І-ІІІ ступенів № 1

§   Кошман Катерина Володимирівна –  практичний психолог ЗШ І-ІІІ ступенів № 2

§   Стокіч Марина Петрівна -  практичний психолог ДНЗ № 1 ім. Крупської; ДНЗ № 4 «Сонечко»

§   Ткаченко Наталія Анатоліївна – практичний психолог  ДНЗ № 2 «Ластівка»

§   Латишева Анна Миколаївна - практичний психолог  ДНЗ № 6 «Веселка»

 

 

№ п/п

Форма науково-методичної діяльності

Зміст

Термін виконання

Відповідальні

1

Засідання методичного об’єднання

1.1

Інструктивно-методична нарада

 

1.Визначення пріоритетних напрямків роботи методичного об’єднання
2.Узгодження плану на 2014/2015 н.р.

3. Аналіз роботи РМО за минулий навчальний рік.

Серпень 2015

Пінчук А.В.
 

1.2

Круглий стіл

Впровадження кризового консультування у навчальних закладах

Листопад 2015

Завгородня Ю.О.,

Кнігніцька М.В.,

Пінчук А.В.,

Кошман К.В.

1.3

Майстер-клас

Психотерапевтичні методи подолання посттравматичного стресового періоду у дітей

Січень 2016

Ткаченко Н.А.,

Завгородня Ю.О.,

Стокіч М.П.

1.4

Методична мозаїка

«Один день з тижня психології у ДНЗ»

03.04.2015

Латишева А.М.,

Ткаченко Н.А.,

Стокіч М.П.

 

1.5

Аналітична нарада

Аналіз діяльності методичного об’єднання.

22.05.2015

Пінчук А.В.

2

Консультативна робота

2.1

Консультація в обласному методичному центрі.

Протягом року

Пінчук А.В.

2.2

Консультування психологів та інших учасників навчального процесу за запитом.

Протягом року

Пінчук А.В.

3

Просвітницька робота методичного об’єднання

3.1

Робота з батьками

Підготовка до навчання майбутніх першокласників

Квітень-травень

Стокіч М.П.,
Ткаченко Н.А.,

Латишева А.М.
 

3.2

Робота з учнями

Адаптація дітей при переході до наступної ланки навчання

Вересень-листопад

Кошман К.В.
Завгородня Ю.О.,
Кнігніцька М.В.

3.3.

Робота з педагогічним колективом

Створення та розповсюдження методичних рекомендацій

Протягом року

Пінчук,

Завгородня,

Кошмна,

Кнігніцька,

Стокіч,

Ткаченко,

Латишева

4

Обласні навчально-методичні заходи

4.1

День психологічної служби системи освіти Дніпропетровщини

 

Вересень 2015

Пінчук,

Завгородня,

Кошман,

Кнігніцька,

Стокіч,

Ткаченко,

Латишева

4.2

День психологічного здоров’я в закладах освіти

Жовтень 2015

Завгородня,

Кошман,

Кнігніцька,

Стокіч,

Ткаченко,

Латишева

 

4.3

Професійна майстерня керівника методичного об’єднання

Грудень 2015

Завгородня Ю.О.

4.4

Психологічний супровід розвитку особистості дошкільника

Лютий 2016

Стокіч,
Ткаченко,

Латишева

4.6

Тиждень психології в закладах освіти Дніпропетровщини.

Квітень 2016

Пінчук,

Завгородня,

Кошмман,

Кнігніцька,

Стокіч,

Ткаченко,

Латишева 

4.8

Організаційно-методичне забезпечення діяльності районно-міської психологічної служби

Квітень 2016

Пінчук А.В.