Робота РМО практичних психологів у 2014-2015 навчальному році

Аналіз роботи РМО практичних психологів

за 2013/2014 навчальний рік

 

Районне методичне об’єднання практичних психологів закладів освіти   налічувало у минулому навчальному році 7 спеціалістів: 6 практичних психологів та керівник психологічної служби.

Основними завданнями районного методичного об’єднання в минулому навчальному році були:

 1. Сприяння особистісно-емоційній стабільності дітей.
 2. Розширення спектру уявлень про різноманітні форми, техніки і технології роботи з учнями, та їх батьками і педагогами.
 3. Надання особистої та професійної підтримки та допомоги практичним психологам НЗ.
 4. Розвиток навичок використання отриманих психологічних знань.
 5. Створення єдиної методичної скарбнички психологічних вправ і прийомів.

         Поставлені завдання вирішувалися на засіданнях РМО, що проводились згідно плану.

         Всі засідання проходили в активних формах із залученням всіх учасників до вивчення та обговорення теоретичного та методичного матеріалу. Це сприяло кращому усвідомленню і засвоєнню учасниками отриманої інформації.

         Форми організації засідань: семінари, тренінги, круглі столи, обговорення сучасних психолого-педагогічних технологій та методик.

         Було проведено 5 засідань:

1. Інструктивно-настановче. Було визначено основні напрямки та завдання діяльності психологічної служби на новий навчальний рік.

2. Круглий стіл. «Толерантне відношення до дітей з особливими потребами».

3. Засідання з елементами корекційно-розвивальної роботи «Психологічний супровід профільного та професійного самовизначення».

4. Круглий стіл «Робота практичного психолога з групою ризику у ДНЗ та ЗНЗ»         

5. П’яте засідання районного методичного об’єднання відбулося у травні 2014 року. Метою цього засідання  було підготовка до складання статистичного та аналітичного звітів про діяльність районної психологічної служби, підведення підсумків роботи РМО за 2013/2014 навчальний рік та планування діяльності на наступний навчальний рік.          Протягом року психологи відвідували обласні навчально-методичні заходи, які проводились на базі Дніпропетровського обласного методичного психолого-медико-педагогічного центру, Дніпропетровського обласного інституту післядипломної освіти та активно використовували інформацію надану Дніпропетровським обласним НМЦ  практичної психології і соціальної роботи. Хочемо зазначити, що всі важливі питання ми вирішуємо спільно з обласним навчально-методичним центром.

         Аналізуючи роботу РМО за 2013/2014 навчальний рік, можемо відмітити, що завдання, поставлені на початку року, були реалізовані. В ході всіх засідань був продемонстрований і узагальнений досвід психологів району. Розглядаючи актуальні питання нашої роботи було вирішено на початок нового навчального року скласти та затвердити наказ про діяльність психологічної служби на 2014/2015 навчальний рік з метою ефективного функціонування усіх ланок нашої діяльності, а також затвердити нашим районним методичним об’єднанням декілька корекційних програм, якими б ми керувалися у своїй практиці. Районним методичним об’єднанням наприкінці навчального року було створено та розповсюджено методичні посібники «Швидка психологічна допомога у ДНЗ» та «Швидка психологічна допомога у ЗНЗ», що покращить психологічний супровід навчально-виховного процесу в усіх закладах освіти нашого району, особливо в тих, де спеціаліст відсутній.

         Метою діяльності  та методичною проблемою районного методичного об’єднання на 2014-2015 навчальний рік є вироблення шляхів підвищення психологічної культури педагогів району. При методичному об’єднанні функціонує лабораторія «Методична скринька практичного психолога», відповідальні за яку методист та новопризначений у цьому році керівник РМО.

Основні завдання методичного об’єднання практичних психологів :

 1. Психолого-педагогічне забезпечення навчально-виховного процесу.
 2. Сприяння особистісно-емоційній стабільності дітей.
 3. Розширення спектру уявлень про різноманітні форми, техніки і технології роботи з учнями, та їх батьками і педагогами.
 4. Розвиток навичок використання отриманих психологічних знань.
 5. Складання алгоритму роботи психологічної служби з закладами, що не мають фахівця з психології.

 

Пріоритетні напрямки роботи методичного об’єднання:

 1. Надання психологічної та соціально-педагогічної допомоги сім’ям, які опинилися у складних життєвих обставинах.
 2. Просвітницька робота з підвищення психологічної культури учасників навчально-виховного процесу.
 3. Профілактика негативних явищ в освітньому середовищі.
 4. Підготовка учнів до профільного і професійного самовизначення.

КАДРОВИЙ СКЛАД

 • Пінчук Анастасія Володимирівна – методист з питань психологічної підтримки навчально-виховного процесу
 • Барзіон Катерина Олегівна – голова методичного об’єднання, практичний психолог ЗШ І-ІІІ ступенів № 3
 • Завгородня Юлія Олексіївна –– практичний психолог ЗШ І-ІІІ ступенів № 1
 • Кошман Катерина Володимирівна –  практичний психолог ЗШ І-ІІІ ступенів № 2
 • Стокіч Марина Петрівна -  практичний психолог ДНЗ № 1 ім. Крупської; ДНЗ № 4 «Сонечко»
 • Ткаченко Наталія Анатоліївна – практичний психолог  ДНЗ № 2 «Ластівка»

 

№ п/п

Форма науково-методичної діяльності

Зміст

Термін виконання

Відповідальні

1

Засідання методичного об’єднання

1.1

Інструктивно-методична нарада

 

1.Визначення пріоритетних напрямків роботи методичного об’єднання
2.Методичні рекомендації щодо планування діяльності, ведення документації та звітності практичних психологів. Узгодження плану на 2014/2015 н.р.

3. Аналіз роботи РМО за минулий навчальний рік.

28.08.2014

Пінчук А.В.
Кошман К.В.

1.2

Круглий стіл

Психогігієна в роботі практичного психолога

24.10.2014

Барзіон К.О.

1.3

Методична мозаїка

Індивідуальний підхід в роботі з дітьми, що опинилися у складних життєвих обставинах

23.01.2015

Завгородня Ю.О.,

Стокіч М.П.,

Ткаченко Н.А.

1.4

Майстер-клас

Елементи заняття тренінгової програми «Захисти себе від ВІЛ»

03.04.2015

Кошман К.В.

 

1.5

Аналітична нарада

Аналіз діяльності методичного об’єднання.

22.05.2015

Пінчук А.В.

2

Консультативна робота

2.1

Консультація в обласному методичному центрі.

Протягом року

Пінчук А.В.

2.2

Консультування психологів та інших учасників навчального процесу за запитом.

Протягом року

Пінчук А.В.

3

Просвітницька робота методичного об’єднання

3.1

Робота з батьками

Підготовка до навчання майбутніх першокласників

Квітень-травень

Стокіч М.П.,
Ткаченко Н.А.
 

3.2

Робота з учнями

Адаптація дітей при переході до наступної ланки навчання

Вересень-листопад

Кошман К.В.
Завгородня Ю.О.,
Барзіон К.О.

3.3.

Робота з педагогічним колективом

Створення та розповсюдження методичних рекомендацій

Протягом року

Пінчук А.В.,

Завгородня Ю.О.

Кошман К.В.,

Стокіч М.П.,

Ткаченко Н.А.,

Барзіон К.О.

4

Обласні навчально-методичні заходи

4.1

День психологічної служби системи освіти Дніпропетровщини

 

25.09.14

Пінчук А.В.,
Барзіон К.О.

4.2

День психологічного здоров’я в закладах освіти

10.10.14

Завгородня Ю.О.,

Кошман К.В.,

Стокіч М.П.,

Ткаченко Н.А.,

Барзіон К.О.

4.3

Професійна майстерня керівника методичного об’єднання

11.12.14

Барзіон К.О.

4.4

Психологічний супровід розвитку особистості дошкільника

26.02.15

Стокіч М.П.,
Ткаченко Н.А.

4.5

Педагогічна психогігієна в освітньому середовищі

12.03.15

Пінчук А.В.

4.6

Фінал конкурсу «Психолог року-2015»

27.03.15

Пінчук А.В.,
Завгородня Ю.О.

4.7

Тиждень психології в закладах освіти Дніпропетровщини.

20.04.15-24.04.15

Завгородня Ю.О.,

Кошман К.В.,

Стокіч М.П.,

Ткаченко Н.А.,

Барзіон К.О.

4.8

Організаційно-методичне забезпечення діяльності районно-міської психологічної служби

28.04.15

Пінчук А.В.

               

План

проведення засідання методичного об’єднання

практичних психологів

від 28.08.2014 року

Місце проведення: П’ятихатська ЗШ № 2, кабінет психолога

Тема : Окреслення напрямків роботи та завдань психологічної служби на 2014-2015 навчальний рік.

 1. Визначення пріоритетних напрямків роботи методичного об’єднання.

Визначення кандидатури нового керівника РМО.
(Пінчук А.В., методист).

 1. Методичні рекомендації щодо планування діяльності, ведення документації. Узгодження плану РМО.

(Пінчук А.В., методист)

 1. Підсумки роботи РМО за минулий навчальний рік.

(Кошман К.В., психолог ЗШ № 2)