Особливості розвитку 5-р. дітей «групи ризику»

       Соціально-економічна  ситуація , що склалася  на  сучасному  етапі  розвитку  України, кризові  явища  у  сфері  економіки  і  фінансів: розбалансування  економічних  відносин , зменшення  доступності  медичних  послуг, погіршення  екологічних  умов, алкоголізація і наркоманізація  серед  населення, тощо  призвели  до  спаду  демографічних  показників, підвищення  захворюваності  дітей,  зростання  дитячої  інвалідності .

   На  жаль, зацікавленість, стурбованість  і  пропозиції  щодо  вдосконалення  допомогти  дітям  з  особливими  освітніми  потребами: а  саме  це

 • діти  з  сенсорними  недоліками(глухі,туговухі,сліпі, слабозорі);
 • діти  з  порушеннями  мови, в  тому  числі  із  специфічними  розладами  читання, письма  і  лічби.
 • з  порушеннями  опорно-рухового  апарату.
 • діти  з  порушеннями  психологічного  розвитку:астенічними  та  реактивними  станами, діти  з  психопатоподібною  поведінкою  та  інш.
 • розумо-відсталі  діти

виявляють  лише  фахівці  та  іноді  батьки, якщо вада  дитини  не  обумовлена  способом  їхнього  життя.

    Як  зробити  так, щоб  діти, які  потребують  допомоги, вчасно  потрапляли  до  фахівців ? Як  зробити  дитину  більш  впевненою  а  батьків  навчити  не  боятися  майбутнього?

  Чим раніше будуть виявлені діти з проблемами у психологічному та фізичному розвитку, тим своєчасніше та ефективніше буде надана їм корекційно-реабілітаційна  допомога. В зв’язку з цим пропонуються  

 “Особливості розвитку 5-річних дітей «групи ризику»

 

 

 

Параметри особистості

Показники

Контакт

 • встановлюється;
 • встановлюється поступово, потребує заохочень;
 • формальний, малопродуктивний.

 

Орієнтація в навколишньому

 • знижені;
 • значно знижені;
 • не знає місто, в якому живе, домашню адресу, місце роботи батьків і ким вони працюють;
 • може назвати тільки контрастні пори року (зима-літо),або розрізнити їх за картинками чи за описом, не знає назву місяців року,днів тижня, кількості пір року.

Увага

 • нестійка, короткочасна, виникають труднощі при переході  від одного виду діяльності до іншого;
 • інтерес до завдань короткочасний.

 

Пам’ять

  -   переважає механічна.

Мислення

 • узагальнення прості, побутові, можуть бути прості узагальнення в пасивному словнику;
 • виключає 4-ту «зайву» картинку під час виконання завдання при грубій класифікації предметів,спрощенні інструкції, або виключає з допомогою;
 • розуміє та пояснює просту сюжетну картинку самостійно, сюжетну картинку з прихованим змістом не осмислює, або осмислює за допомогою навідних питань примітивно;
 • причинно- наслідкові зв’язки за серією сюжетних картинок не встановлює, або встановлює зі значною допомогою;
 • розрізні картинки із 3-х, 4-х частин( по вертикалі та горизонталі) складає після показу за допомогою.

Розвиток мовлення

 • словниковий запас бідний, фраза проста, розповсюдження з аграматизмами в узгодженні частин мови в роді, числі та відмінку; фонематичний слух сформований недостатньо, порушена вимова деяких звуків, нема диференціації подібних груп звуків;
 • запам’ятовує  тільки прості вірші, зазнає труднощів при переказі казок та невеликих оповідань, або передає зміст твору за навідними питаннями.

Працездатність

 • нерівномірний темп роботи з елементами астенії та спадом працездатності в кінці завдань

 

Використання допомоги

 • в незначній мірі, не в повному обсязі,
 • труднощі при використанні знань в нових ситуаціях.

Взаємостосунки з колективом

 • не вміє продуктивно співпрацювати з однолітками;
 • конфліктність,агресивність, образливість, примхливість, імпульсивність, демонстративність;
 • відмова від групової діяльності;
 • низький рівень організованості та дисциплінованості;
 • ігнорування правил та норм поведінки;
 • ситуативне виконання простих навчальних завдань;
 • нестійка або неадекватна (завищена, занижена) самооцінка.

                                  

 

П’ятихатська РПМПК (районна психолого- медико- педагогічна консультація ) охоче прийде вам на допомогу , адже саме тут працюють кваліфіковані вчителі –логопеди , практичні психологи, досвідчені лікарі.

Індивідуалізація навчально-виховного процесу, його зорієнтованість на особистість, створення оптимальних умов для її розвитку, самореалізації та самовдосконалення, надання кожній дитині права вибору, тісна взаємодія з сім’ями – основа  нашої діяльності.

Кожна дитина – проект світу.

І  несе вона в собі особливу місію.

                                                  ПЛУТАРХ

 

 

 

Завідувач РПМПК                                                               МОРОЗ Н.О.

                                                                                             Т. 3-07-20