Інформаційний звіт РПМПК 2012-2013

 

                                   ЗАТВЕРДЖУЮ: 

 

                                                                                         Директор РМК

                                                                                         Пятихатської районної ради

                                                                                         Н.І. Пономаренко

                          25 квітня 2013 р.

 

                                                                              Інформаційний звіт

                              про роботу Пятихатської районної психолого-медико-педагогічної 

                                                         консультації за 2012/2013 навчальний рік

 

П’ятихатська  районна  психолого-медико-педагогічна консультація не має статусу юридичної особи, а є структурним підрозділом методичного кабінету Пятихатської районної ради.

Адреса:   Дніпропетровська область

                  м. П’ятихатки

                  вул. Мамона, 127

                  тел. (05651)3-07-20

                  [email protected]

                  http://ronopyatuhatki.dnepredu.com/

                  http://metodkabpyatuhatki.klasna.com/

Завідувач  П’ятихатської районної психолого-медико-педагогічної консуль-тації (РПМПК) - Мороз Наталія Олександрівна.

У своїй діяльності районна психолого-медико-педагогічна консультація (РПМПК) керується Конвенцією про права інвалідів, Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про захист персональних даних», Положенням про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації, затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.06.2012 №623/61, а також Статутом «Дніпропетровського обласного психолого-медико-педагогічного центру».   

Наказом відділу освіти від 16.01.2012 р. № 14 затверджено  новий склад районної психолого-медико-педагогічної консультації.

До персонального складу П’ятихатської психолого-медико-педагогічної консультації увійшли:

Мороз Н.О., вчитель-логопед КНМУ «П’ятихатський районний методичний кабінет», голова ПМПК;    

Пасічна Ю.О., практичний психолог П’ятихатської ЗШ І-ІІІ ст. № 1, секретар ПМПК;

Кошман К.В., практичний психолог П’ятихатської ЗШ І-ІІІ ст.  № 2, консультант ПМПК;

Стокіч М.П., практичний психолог ДНЗ № 1 та 4, консультант ПМПК;

Ткаченко Н.А., практичний психолог ДНЗ № 2, консультант ПМПК;

Глуховська В.М., вчитель-логопед ДНЗ № 1, консультант ПМПК;

Чорний В.С., лікар-психіатр КЗ «П’ятихатський РЦПМСД», консультант ПМПК;

Воронець В.В., лікар-невропатолог КЗ «П’ятихатський РЦПМСД», консультант ПМПК;

Заткальницька Т.О., лікар-педіатр КЗ «П’ятихатський РЦПМСД», консультант ПМПК;

Усі консультанти районної ПМПК працюють на громадських засадах, мають вищу освіту. Мороз Н.О. працює завідувачем РПМПК за сумісництвом на 0,5 ставки.  Основною проблемою є те, що в районі недостатньо таких фахівців,  як дитячий психіатр, сурдолог, дефектолог; ці функції на районних консультаціях виконують лікарі психіатр і невропатолог (дорослі).

Загальна характеристика діяльності районної ПМПК за основними напрямами відповідно до річного плану районної ПМПК

У районі нараховується 6889 дітей до 18 років, з них 2741- дошкільного віку,  та 4148 - шкільного віку. У порівнянні з минулим роком кількість дітей до 18 років у районі зменшилася на 212 дітей. Загальна кількість дітей з вадами психо-фізичного розвитку  складає 981 дітей.

Діагностична робота

За 2012/2013 н.р. проведено 16 засідань, з них виїзних до дитячих закладів - 4. Проведено 12 діагностичних засідань. Всього обстежено 63 дитини.

Консультативна робота

За звітній період надано консультацій :

- 53 - для батьків;

- 9 - для практичних психологів;

- 9  - для педагогів;

- 5  - для працівників спеціальних закладів.

Індивідуально-корекційна робота з дітьми

       Проведено 49 занять. З них:

       - корекційних занять (для висновку про стан здоров’я дитини) – 7;

       - корекційних занять  з метою усунення вади - 35;

       - демонстративних занять перед батьками - 2;

       - консультативних занять для педагогів - 4

       - короткотривалих пробних навчань – 1;

       - психо-корекційних занять за участю батьків – 0.

Робота з батьками дітей, які мають складні порушення психофізичного розвитку і неохоплені спеціальним навчанням, здійснюється консультантами районної ПМПК, вчителями-логопедами на базі П’ятихатської ЗШ І-ІІІ ст. № 1  ДНЗ № 1.

Інформаційно-аналітична робота спрямована на:

- поповнення банку даних про кількість обстежених дітей, підлітків з обмеженими можливостями в районі; спеціальних закладів, що співпрацюють з районною ПМПК і забезпечують процес освіти, виховання, реабілітації таких дітей;

- надання щорічного звіту, як найважливішого результату аналітичної діяльності консультації, в обласну ПМПК;

- забезпечення інформованості всіх дошкільних і шкільних закладів, з якими взаємодіє районна ПМПК, а також батьків дітей і підлітків, що мають відхилення в розвитку, для отримання допомоги;

- направлення дітей із складним для діагностики порушеннями психофізичного розвитку на обстеження обласної ПМПК для остаточного діагнозу і визначення адекватних умов навчання, виховання, лікування, соціально-трудової адаптації;

- надання рекомендації про направлення дітей до відповідних навчальних закладів для дітей дошкільного і шкільного віку, лікувально-профілактичних, реабілітаційних закладів для поглибленого і динамічного вивчення їхніх можливостей навчатися, уточнення захворювання, відхилень у розвитку та отримання корекційно-реабілітаційної допомоги;

- організація, координація, консультативно-методична допомога шкільній психолого-медико-педагогічній комісії та контроль за її роботою;

- надання консультативно-методичної допомоги сім’ям, які виховують вдома дітей з тяжкими порушеннями психофізичного розвитку;

- проведення  роз’яснювальної  роботи серед населення, працівників закладів освіти, охорони здоров’я, установ та закладів системи праці та соціального захисту населення тощо про необхідність раннього виявлення та організації своєчасної допомоги дітям з відхиленнями в розвитку.

- розвиток та удосконалення мережі спеціальних дошкільних та шкільних дитячих закладів для дітей з порушеннями психофізичного розвитку і форм допомоги їм та їхнім родинам.

 У районі зберігається тенденція збільшення кількості дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку, затримкою психічного розвитку, неврозами та неврозоподібними станами, в т.ч. вегето-судинною дистонією.  Діти зазначеної категорії перебувають на обліку у невропатолога, психіатра, де здійснюється систематичний кваліфікований контроль за їх ПФР.  Дітям запропоновано відвідування логопедичних пунктів при школі та дитячому закладі, по потребі -  спеціальне навчання та виховання в ОКЗО «Саксаганська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат», індивідуальне навчання вдома за програмою спеціальної школи. Деяка частина батьків розумово відсталих дітей категорично відмовляється звертатися до психіатра. Не поодинокі випадки, коли батьки знімають з обліку дітей, в результаті чого ті залишаються без корекційної допомоги.

Однак існуюча мережа не зовсім задовольняє потреби дітей, а саме: в районі, де домінантною вадою серед дошкільників є порушення мовлення, відсутні логопедичні групи і дитячі заклади комбінованого типу, а логопедичні пункти перенавантажені, тому замість корекції більшість батьків отримують консультації.

П’ятихатська     РПМПК працює в тісному співробітництві зі службами у справах неповнолітніх, охорони здоров’я, соціального захисту, правоохоронними органами. Фахівці цих служб  запрошуються на засідання для консультації, отримають необхідні матеріали методичного та інформаційного характеру, що є базою для підготовки відповідних документів для розгляду випадків на засіданнях РПМПК. 

Завідувач і члени РПМПК постійно надають рекомендації батькам, працівникам закладів освіти, охорони здоров’я, соціального захисту про необхідність раннього виявлення дітей та підлітків з відхиленнями у розвитку з метою надання їм своєчасної кваліфікованої психолого-педагогічної допомоги.     

  Діяльність РПМПК  висвітлюється у громадсько-інформаційній газеті району «Злагода». Так, у поточному році публікувалися статті Мороз Н.О. «У Вашого маляти аутизм. Що робити?», «Рання допомога в мовленнєвому розвитку дитини». Ці матеріали розміщено і на сайтах                    http://ronopyatuhatki.dnepredu.com/ та http://metodkabpyatuhatki.klasna.com

Упродовж року членами районної психолого-медико-педагогічної консультації проводилася просвітницька і роз’яснювальна робота серед населення, працівників закладів освіти, охорони здоров’я, установ та закладів системи праці та соціального захисту населення. Були висвітлені питання виховання і навчання дітей з особливими потребами, а саме :

- раннє виявлення та організація своєчасної допомоги дітям з відхиленнями в розвитку;

- виховання, навчання, лікування дітей з обмеженими можливостями;

- особливості інклюзивної освіти: за і проти;

- права та обов’язки батьків.

Атестація педагогічних та медичних працівників районної психолого-медико-педагогічної консультації проходить згідно з чинними нормативами атестаційної комісії Департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації, Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та  факультетів післядипломної освіти профільних медичних закладів.

На сьогодні  питання про виділення окремого приміщення для повноцінного здійснення професійної діяльності районної ПМПК є відкритим. Здійснено підписку на періодичні видання: «Дефектологія», «Джерело», «Освіта Дніпропетровщини», «Інформаційній збірник Міністерства освіти і науки».

 

 

                                                      Завідувач РПМПК                                               Н.О. Мороз