План роботи П'ятихатської РПМПК на 2013/2014 н.р.

 

КНМУ «П'ЯТИХАТСЬКИЙ РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ»

П’ЯТИХАТСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

 

 

                              

 

         ПОГОДЖЕНО:                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО:

        ДИРЕКТОР ДОМПМПЦ                                                                   ДИРЕКТОР      

        ВАСИЛЬКОВСЬКА С.І.                                                                    П’ЯТИХАТСЬКОГО РМК                        

                                                                                                           ПОНОМАРЕНКО Н.І.

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН

 

РОБОТИ П’ЯТИХАТСЬКОЇ РАЙОННОЇ

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГІЧНОЇ

КОНСУЛЬТАЦІЇ

на 2013/2014 н.р.

 

 

 

 

     У своїй діяльності П’ятихатська районна психолого-медико-педагогічна консультація (РПМПК) керується Конституцією України, Конвенцією про права інвалідів (2006 року), Конвенцією ООН про права дитини, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» , «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про захист персональних даних» , Кабінету Міністрів України, рішеннями відповідних органів виконавчої влади, іншими нормативно-правовими актами та Положенням про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні , Києвську та Севастопольську міські , районні (міські ) психолого – медико - педагогічні консультації від 23.06.2011 №623/61.

Діяльність П’ятихатської РПМПК у 2013-2014 н. р. спрямована на :

     - виявлення, облік , психолого-педагогічне вивчення потенціалу можливостей дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку загальноосвітніх шкіл, дошкільних закладів П’ятихатського району та дітей, не охоплених навчанням та вихованням в загальноосвітніх закладах;

 - направлення на ОПМПК для підтвердження стану дитини  та визначення змісту, форм і методів навчання ;

 - подальшого направлення до лікувальних закладів відповідного типу, установ та закладів системи праці та соціального захисту населення;

 - надання індивідуальної корекційної допомоги та добір відповідних програм  навчання цієї категорії дітей;

 -  розвиток інклюзивної освіти в загальноосвітніх та дошкільних навчальний закладах;

 - здійснення психолого-педагогічного супроводу навчально-виховного процесу і соціально-трудової адаптації дітей з порушеннями фізичного чи (або) розумового розвитку. Оцінка потенційних можливостей розвитку таких дітей та визначення адекватних умов їх навчання , виховання та професійної підготовки;

 - консультування батьків (осіб, які їх замінюють ) педагогів, медичних працівників з питань навчання, виховання, соціальної адаптації та інтеграції

 - у суспільне життя дітей з відхиленням в психофізичному розвитку;

 -  просвітницьку діяльність серед населення.

 

 

 

 

 

 

п/п

Основні напрями роботи

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

1.

Діагностична робота

(рання діагностика).

 

1.Виявлення, облік (ведення банку даних дітей з вадами психофізичного розвитку, облік дітей з  вадами психофізичного розвитку відповідно до Інструкції №646 «Про затвердження обліку дітей  і підлітків шкільного і дошкільного віку.)

Діагностичне обстеження дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, віком до 18 років.  Напрвлення їх до спеціальних дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, лікувальних закладів відповідного типу , установ та закладів системи праці та соціального захисту населення.

2. Направлення дітей та підлітків  порушеннми  психофізичного розвитку для уточнення діагноу на обстеження в обласну ПМПК.

3. Обстеження , виявлення та направлення дітей з вадами мовлення в логопедичні пункти міста.

4.Направити виявлених дітей з особливостями психофізичного розвитку до відповідних лікарів-спеціалістів РПМПк на обстеження в КЗ( «П’ятихатський РЦПМСД»)

Постійно протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач РПМПК

Мороз Н.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мороз Н.О.

Консультанти-психологи:

Кошман К.В.

Пасічна Ю.О.

Стокіч М.П.

Глуховська В.М.

Ткаченко Н.А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Консультативна робота

1.Постійне консультування батьків (осіб ,що їх замінюють),дітей з вадами психофізичного розвитку з питань навчання, виховання ,соціальної адаптації та інтеграції у суспільне життя.

2. Регулярно проводити групові лекції та семінари:

- для батьків, учителів,заступників директора з навчально-виховної роботи та теми:

1. «Організація навчально-виховного процесу в умовах інклюзивного навчання»

2. «Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання»

3.«Порушення психологічного розвитку молодшого школяра»

4. «Роль особистості вчителя- логопеда в розвитку креативних здібностей дітей з порушеннями мовлення на логопедичних заняттях»

5. «Сумісна праця вихователів , батьків ,вчителів над подоланням вад дітей».

 

3. Індивідуальні консультування педагогів з тем:

1. Консультації для вчителів початкових класів ЗШ «Порушення психофізичного розвитку молодшого школяра.»

2. Відвідування занять в ДНЗ, уроків в ЗНЗ, де навчаються діти з особливими потребами ,для надання вчителям та вихователям кваліфікованої психолого-педагогічної допомоги.

3. «Виявлення дітей з проблемами в психофізичному розвитку.»

4.Бесіди з психологами, вчителями та вихователями щодо необхідності своєчасного виявлення дітей із відхиленнями у розвитку для надання їм кваліфікованої психолого-педагогічної допомоги.

5. Індивідуальні бесіди з вихователями , логопедами щодо оптимальних шляхів своєчасного виявлення дітей із вадами молення.

Остання п’ятниця кожного місяця

 

 

 

 

 

 

Протягом року( остання п’ятниця місяця)

 

 

Вересень

 

 

 

Листопад

 

 

 

 

Грудень

 

 

Лютий

 

 

 

 

 

 

Березень

 

 

 

 

 

 

Протягом року( кожен останній вівторок місяця)

 

 

Протягом року

 

 

 

 

 

 

 

Протягом року

 

 

Січень

Мороз Н.О.

Глуховська В.М.

Кошман К.В.

Пасічна Ю.О.

Ткаченко Н.А.

Стокіч М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

Мороз Н.О.

 

 

 

Кошман К.В.

 

 

 

 

Пасічна Ю.О.

 

Глуховська В.М.

 

 

 

 

 

Стокіч М.П.

 

 

 

 

 

 

 

Кошман К.В.

Пасічна Ю.О.

Глуховська В.М.

Ткаченко Н.А.

 

Мороз Н.О.

 

 

 

 

 

 

Мороз Н.О.

 

 

 

Мороз Н.О.

 

 

 

 

 

 

 

3

Індивідуально – корекційна робота з дітьми на ПМПК

    1.     Надання індивідуально-корекційної допомоги дітям з відхиленнями в психофізичному розвитку( згідно графіку)

       2.     Проводити індивідуально – корекційну роботу згідно Етичного кодексу психолога, використовувати інноваційні методи колекційної педагогіки і психології.

    3.     Своєчасно і детально заповнювати картки індивідуально – корекційної роботи з дитиною.

Протягом року

 

 

 

 

 

Протягом року

 

 

 

 

 

 

Протягом року

 

 

 

 

Мороз Н.О.

Пасічна Ю.О.

Кошман К.В.

Пасічна Ю.О.

Ткаченко Н.А.

Стокіч М.П.

 

 

 

 

 

 

 

Мороз Н.О.

Пасічна Ю.О.

Кошман К.В.

Пасічна Ю.О.

Ткаченко Н.А.

Стокіч М.П.

 

4.

Психолого-педагогічна і медична просвіта

( з учителями, вихователями, педіатрами, практичними психологами)

      1.Проводити роз’яснювальну роботу серед педагогічних працівників навчальних закладів, вихователів ДНЗ щодо завдань РПМПк. Форм та видів роботи, необхідності їх функціонування.

    2. Провести бесіди про клінічні форми порушень дітей з особливостями психофізичного розвитку та шляхи їх запобігання ( на базі шкіл району, КЗ «П’ятихатський РЦПМСД» методичного кабінету

     3. Проведення спільних нарад вчителів-логопедів та практичних психологів ДНЗ  та ЗНЗ.

       4.  Постійно приймати участь в нарадах директорів та заступників ЗНЗ, завідуючих ДНЗ, м/о вчителів початкових класів з лекціями , бесідами, семінарами, тренінгами.

      5.   Висвітлення методичних наробок РПМПК у місцевих засобах масової інформації.

Протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом року

 

 

 

Протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом року

Мороз Н.О

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультанти ПМПк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мороз Н.О.

 

 

 

 

Мороз Н.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультанти ПМПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Координація і узагальнення діяльності роботи РПМПк та створення шкільних ППС

 1. Ознайомити з планом роботи РПМПК на 2013-2014 н. р. ,голів шкільних ПМПк.

    2.  Провести нараду керівни-ків шкільних ПМПК , практичних психологів, членів РПМПК за підсумкам роботи за 2012-2013 н.р.

                                                        

     3.    Здійснювати    консульта-тивну і методичну допомогу керівникам шкільних ПМПК.

    4.     Підготовка аналітичної звітності для обласної ПМПК

       5.     Доповнити і узагальнити методичні поради щодо виявлення дітей на РПМПк.

      6.   Узагальнення        та

 розповсюдження досвіду роботи РПМПк.

Вересень

 

 

 

 

Жовтень

 

 

 

 

 

 

 

Протягом року

 

 

 

 

Жовтень

 

 

 

Квітень

 

 

 

 

Протягом року

Мороз Н.О.

 

 

 

 

Мороз Н.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультанти РПМПК

 

 

Консультанти РПМПК

 

 

Мороз Н.О.

 

 

 

 

Консультанти РПМПК

 

6.

Методична робота.

  1.     Поповнювати банк діагностичних медико – психологічних обстежень дітей РПМПк.

   2.     Доповнити методичні розробки про організацію роботи шкільних ПМПк.

      3.     Поповнювати матеріали для психолого – педагогічного вивчення можливостей дітей на РПМПк (логопедичні та психологічні тести , методичною літературою.)

     4.     Інструктивно-методична нарада з консультантами РПМПК «Оптимізація шляхів діяльності районної ПМПК»

Протягом року

 

 

 

 

 

Протягом року

 

 

 

 

Протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

Вересень

Консультанти РПМПк

 

 

 

 

 

 

Консультанти РПМПк

 

 

 

Консультанти РПМПк

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідуюча РПМПК

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Підвищення кваліфікаційного рівнів фахівців 

      1.  Брати участь у проведенні обласних семінарів ,нарад.

       2. Підвищувати фаховий  

    рівень шляхом опрацювання методичної та спеціальної літератури.

     3.     З метою  удосконалення методик психолого-педагогічного вивчення дітей , систематично поповнювати матеріальну базу РПМПК новими підручниками , посібниками ,дидактичними матеріалами, сучасною методичною літературою.

Протягом року

 

 

 

Протягом року

 

 

 

 

Протягом року

 

 

 

 

 

 

Консультанти РПМПк

 

 

 

Консультанти РПМПк

 

 

 

 

Консультанти РПМПк

 

8.

Робота з батьками, діти яких мають тяжкі порушення психофізичного розвитку і не охоплені спеціальним навчанням.

      1.     Ознайомлювати батьків з клінічною картиною перебігу захворювання їх дітей, з особливостями поведінки.

      2.    Індивідуальні консультації батькам щодо ровивальної роботи з дітьми, які мають психофізичні порушення в домашніх умовах.

       3.     Консультування батьків з приводу особливостей психофізичного розвитку дітей, які мають порушення у розвитку.

  4. Здійснювати психолого- педагогічний супровід батьків, що мають дітей з ПФР.

Протягом року

 

 

 

 

 

 

Протягом року

 

 

 

 

 

 

 

Протягом року

 

 

 

 

 

Протягом року

 

Консультанти РПМПк

 

 

 

 

 

 

Консультанти РПМПк

 

 

 

 

 

 

 

Консультанти РПМПк

 

 

 

 

 

Консультанти РПМПк