Мороз Наталія Олександрівна

 

 

методист КНМУ

«П’ятихатський  районний  методичний  кабінет»

 

      Загальний педагогічний стаж: 19 років
 
      Стаж роботи на посаді методиста: 1 рік
 
      Педагогічне звання: -

 

   Нагороди, відзнаки: грамоти  головного управління освіти і науки  Дніпропетровської ОДА

      

 

 

         Після закінчення у 1995 році Жовтоводського педагогічного училища працювала на посаді вихователя логопедичної групи в спеціальному ДНЗ №104 м.Дніпродзержинська. З 2001 року, після закінчення Київського державного педагогічного університета ім.М.П.Драгоманова за спеціальністю "дефектологія - логопедія", працювала на посаді логопеда П'ятихатського відділу освіти. З березня 2013 р.- методистом П’ятихатського РМК.

 

Завдання та обов’язки

Завідувач РПМПК:

 

Здійснює діагностичне обстеження дітей і підлітків, які потребують корекції фізичного та ( або) розумового розвитку, віком до 18-ти років, з метою виявлення особливостей їх розвитку, встановлення діагнозу і визначення адекватних умов навчання, виховання.

Робить висновок про характер відхилень у розвитку дитини на основі даних діагностичного обстеження (приймається колегіальне рішення щодо форм організації корекційного навчання, виховання і лікування дитини з урахуванням її психофізичних можливостей та індивідуальних особливостей).

Займається вивченням документів, необхідних для зарахування учнів до спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів та направляє дітей до спеціальних закладів освіти за бажанням батьків (осіб, що їх замінюють), на підставі висновків психолого-медико-педагогічних консультацій.

Надає консультативну допомогу батькам (особам, які їх замінюють), педагогам, лікарям, працівникам правоохоронних органів з питань виховання, навчання і лікування дітей з легкими відхиленнями у розвитку, з порушеннями поведінки, в тому числі тих, які не підлягають направленню до спеціальних навчально-виховних закладів

 Надає індивідуальну корекційну допомогу та добирає відповідні програми навчання даній категорії дітей.

Проводить роз’яснювальну роботу серед населення, працівників відділу освіти, районного методичного кабінету, охорони здоров’я, соціального захисту про необхідність своєчасного виявлення дітей і підлітків, які мають відхилення в розвитку з метою надання їм кваліфікованої психолого-медико-педагогічної допомоги.

Планує і організовує роботу РПМПК.

Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує статистичну звітність з, які є обов’язковими для консультантів ПМПК. Створює належні умови для продуктивної праці консультантів ПМПК.

Забезпечує діяльність психологічної служби освіти району згідно з державними вимогами.

Постійно надає методичну, інформаційну підтримку практичним психологам.

Організовує роботу методичних об’єднань, постійно діючих семінарів практичних психологів.

Знайомить вчителів з інструктивно-методичними вказівками і наказами, з новою науковою і методичною літературою, виступає з повідомленнями з питань навчання дітей, які потребують корекції фізичного та ( або) розумового розвитку.

Логопед:

Планує, проводить в закладах освіти навчальну, виховну, корекційну роботу з дітьми, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку.

Забезпечує умови для засвоєння ними відповідних навчальних та компенсаційно-корекційних програм з урахуванням порушень, вікових, індивідуальних особливостей дітей, сприяє їх соціальні реабілітації та адаптації, профорієнтації.

Вивчає і фіксує динаміку розвитку дітей, виробляє оптимальну педагогічну стратегію, проектує шляхи навчання, виховання, реабілітації та соціальної адаптації кожної дитини.

Учитель-логопед веде заняття з дітьми по виправленню дефектів усної і писемної мови, сприяє подоланню зумовленої ними неуспішності.

Обирає та використовує ефективні форми, методи, засоби навчально-виховного корекційно-реабілітаційного процесу.

Здійснює систематичний зв’язок із заступниками директорів шкіл з навчальної роботи і класними керівниками учнів, що відвідують логопедичний пункт, відвідує уроки у роботі з учнями, які мають вади мови.

Бере участь у засіданнях методичних об’єднань учителів-логопедів.

Інформує педагогічні ради шкіл про завдання, зміст, наслідки роботи логопедичного пункту.

Здійснює зв’язок з дошкільними закладами, логопедами та лікарями-спеціалістами.

Дотримується педагогічної етики, поважає гідність дитини, учня, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя. Вимагає від учнів дотримання статуту освітньої установи.

Підтримує зв’язки з батьками, надає їм консультативну педагогічну допомогу з питань освіти, фізичного і психічного розвитку їхніх дітей, веде пропаганду логопедичних знань; періодично виступає на батьківських зборах з доповідями про завдання і специфіку логопедичної роботи щодо підвищення успішності учнів.

Дбає про поповнення матеріально-технічної бази логопедичного кабінету, є матеріально-відповідальною особою.

 

Адреса РМК: вул. Мамона, 127  м. П’ятихатки Дніпропетровської обл., 52100

Телефон/факс установи: (05651)3-07-20

E-mail[email protected], 

Веб-сторінка установи: http://metodkabpyatuhatki.klasna.com/