Додатки до звіту

 

 

 Таблиця 3.1.

Діагностична робота Пятихатської РПМПК

 

Загальна кількість засідань

Обласною

всього

 

 

Районними

всього

Стаціонарних

Виїзних

Стаціонарних

Виїзних

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

12

4

16

 

Таблиця 3.2.

Консультаційна робота Пятихатської РПМПК

 

 

 

Загальна кількість консультацій наданих:

 

 

 

 

Кому надаються

батькам

педагогам

спеціалістам органів управління освітою

спеціалістам служб у справах дітей

інше

1

2

3

4

5

6

 

Обласною

 

 

 

 

 

 

Районними

53

9

9

5

-

Всього:

 

53

9

9

5

-

 

Таблиця 3.3.

Індивідуально-корекційна робота Пятихатської РПМПК

 

 

 

Загальна кількість консультацій наданих:

 

 

Види занять

Попереднє вивчення:

психологічне, логопедичне
педагогічне

Під час обстеження

Вивчення актуального рівня для встановлення класу, ІНП

Тривале

Пробне навчання

Корекція окремих недоліків

Демонстраційні

Психотренінги для батьків

1

2

3

4

5

6

7

8

Обласною

 

 

 

 

 

 

 

Районними

7

5

-

-

35

2

-

Всього:

7

5

-

-

35

2

-

 

 

Таблиця 3.4 (1)

Робота з сім’ями, які виховують дітей з тяжкими та складними порушеннями ПФР  П’ятихатської РПМПК

 

 

 

 

Загальна кількість заходів

 

 

 

Види заходів

Тренінги

Бесіди

Демонстраційні заняття

Святкові зустрічі

Візити додому

Телефонне консультування

Інше

1

2

3

4

5

6

7

8

Обласною

 

 

 

 

 

 

 

Районними

-

5

-

1

2

7

-

Всього:

 

-

5

-

1

2

7

-

 

 

 

 

 

 

Таблиця 3.4 (2)

Облік сімей, які виховують дітей з тяжкими та складними порушеннями ПФР П’ятихатської РПМПК

 

№ з/п

Адреса

Телефон

Батьки (особи, які їх замінюють)

ПІБ дитини

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 3.5 (1)

 Інформація про інклюзивне навчання  П’ятихатської РПМПК

 

 

 

Загальна кількість навчальних закладів з інклюзивною формою навчання

Дошкільні навчальні заклади

Загальноосвітні школи

1

2

3

-

-

-

 

 

 

Таблиця 3.5 (2)

Форми сприяння інклюзивному навчанню  П’ятихатської РПМПК

 

 

з/п

Види діяльності

Кількість заходів

Всього

ОПМПК

Р(М)ПМПК

1

2

3

4

5

1

Психолого – педагогічне вивчення

 

2

2

2

Консультування педагогів

 

9

9

3

Фаховий супровід навчання дитини

 

-

-

4

Участь у складанні ІНП

 

-

-

5

Складання індивідуальної програми дитини з інвалідністю

 

-

-

6

Забезпечення навчальними посібниками, програмами

 

-

-

7

Інше

 

-

-

Всього

 

11

11

 

Таблиця 3.6

Форми роботи з раннього виявлення

 (з дітьми від народження до 3 – х років) П’ятихатської РПМПК

 

з/п

Види діяльності

Кількість заходів

Всього

ОПМПК

Р(М)ПМПК

1

2

3

4

5

1

Виявлення (співпраця з медичними установами)

 

2

2

2

Психолого – педагогічне вивчення

 

-

-

3

Консультування батьків

 

7

7

4

Складання індивідуальної програми дитини з інвалідністю

 

-

-

5

Патронаж

 

-

-

6

Індивідуально - розвиткові заняття

 

-

-

7

Інше

 

 

 

Всього

 

9

9

 

 

Таблиця 3.7 .

Просвітницько-методична  діяльність П’ятихатської РПМПК  

 

з/п

Види діяльності

Дата

Кількість заходів

Кількість учасників

ОПМПК

Р(М)ПМПК

Всього

ОПМПК

Р(М)ПМПК

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Конференції

 

 

-

-

 

 

 

2

Семінари

30.08.2012

08.09.2012

10.10.2012

10.04.2013

 

4

4

 

32

32

3

Наради

28.11.2012

16.03.2013

 

2

2

 

32

32

4

Лекції

 

 

-

-

 

-

-

5

Виступи в ЗМІ, всього:

26.09.2012

30.03.2013

 

 

2

2

 

-

-

6

в т.ч. – телебачення

 

 

 

-

-

 

-

-

7

- радіо

 

 

-

-

 

-

-

8

- періодичні видання

 

 

 

2

2

 

-

-

9

Методичні рекомендації

 

 

 

 

5

5

 

22

22

Всього

 

 

13

13

 

86

86

 

 

 

 

Таблиця 3.8 (2)

 

 

Методична робота з шкільними комісіями П’ятихатської РПМПК .

 

№ з/п

Види

діяльності

Кількість заходів

Кількість учасників

Всього

МПМПК

Районна в місті

МПМПК

Районна в місті

1

2

3

4

5

6

7

1

Наради

 

2

 

32

 

2

Практичні семінари

 

-

 

-

 

3

Клуби за професійним спрямуванням

 

-

 

-

 

4

Вивчення та узагальнення кращого досвіду

 

-

 

-

 

5

Інше

 

-

 

-

 

Всього

 

2

 

32

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 3.9

Участь (виступи) у засіданнях колегій управлінь освіти і науки обласних державних адміністрацій

 

№ з/п

Дата проведення колегії УОН облдержадміністрації

Питання, що розглядались

Короткий зміст рішення, яке ухвалила колегія

1

2

3

4

 

-

-

-

Всього                    -

-

                  -

 

 

 

 

Розділ IV Аналіз кількості дітей з порушеннями психофізичного розвитку

 

Таблиця 4.1

Збільшення (зменшення) кількості дітей за видами порушень у розвитку (різниця у порівнянні з минулим роком)

П’ятихатської РПМПК .

 

 

№ з/п

Регіон

Тенденції збільшення дітей з порушеннями:

Тенденції зменшення дітей з порушеннями

Зору

слуху

опорно – рухового апарату

мовлення

затримкою психічного розвитку

розумовою відсталістю

аутизмом

складним дефектом

поведінки

інше

зору

слуху

опорно – рухового апарату

мовлення

затримкою психічного розвитку

розумовою відсталістю

аутизмом

складним дефектом

поведінки

інше

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

2011/12

 

2012/13

 

 

15

18

24

24

19

22

400

302

31

36

15

18

1

1

-

-

-

 

 

 

 

302

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 4.2 (1)

Порівняльна таблиця виявлення дітей дошкільного віку за останні три роки П’ятихатської РПМПК

 

Код регіону

Регіони

2010-2011 навчальний рік

2011-2012 навчальний рік

2012-2013 навчальний рік

Всього

Дошкільного віку

Шкільного віку

Всього

Дошкільного віку

Шкільного віку

Всього

Дошкільного віку

Шкільного віку

К – сть дітей

% виявлення

К – сть дітей

% виявлення

К – сть дітей

% виявлення

К – сть дітей

% виявлення

К – сть дітей

% виявлення

К – сть дітей

% виявлення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

506

143

28.2%

363

71.7%

444

141

31.7%

303

68.2%

 

 

 

 

Таблиця 4.2(2).

Домінування виявлених видів порушень ПФР у дітей

 

Загальна кількість дітей віком до 18 років – 6889

Серед них з вадами ПФР - 444

Виявлено в 2012 - 2013 н.р. – 156

 

Ранг поширеності в регіоні

Види порушень

Кількість виявлених дітей

1

Порушення мовлення

302

2

Розумова відсталість

18

3

Порушення ОРА

22

4

Порушення зору

18

5

Затримка психічного розвитку

36

6

Порушення слуху

24

7

Аутизм

1

8

Сліпоглухота

-

9

Інші труднощі психічного розвитку

23

 

 


Таблиця 4.3. Кількість та характеристика дітей з порушеннями психофізичного розвитку, обстежених  ПМПК _Дніпропетровської області Пятихатської РПМПК в 2012/2013н.р.

 

 

 

Загальна кількість дітей віком до 18 років     

                       

Дошкільного віку- 2741        Шкільного віку -4148                              Всього –6889 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

№    з/п

Категорія дітей з порушеннями психофізичного розвитку

Загальна кількість дітей з порушеннями в розвитку:

К-сть дітей обстежених ПМПК в поточному навчальному році

К-сть дітей виявлених вперше

К-сть дітей обстежених повторно

К-сть дітей з інвалідністю серед                                виявлених  вперше

К-сть дітей-сиріт серед                                   виявлених вперше

К-сть дітей з труднощами розвитку і                   нормою інтелекту

Дошкільного віку

Шкільного віку

Всього

Дошкільного віку

Шкільного віку

Всього

іпріДошкільного віку

Шкільного віку

Всього

Дошкільного віку

Шкільного віку

Всього

1

2

3

4

5

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

З порушеннями зору, всього:

3

15

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 у т. ч. Сліпі

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у т.ч. слабозорі

3

15

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

З порушеннями слуху, всього:

5

19

24

4

2

6

4

2

6

 

 

 

 

 

 

у т.ч.глухі

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

у т.ч. слабочуючі

5

19

24

4

2

6

4

2

6

 

 

 

 

 

 

3

Сліпоглухі

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

4

З порушеннями опорно-рухового апарату, всього:

5

17

22

2

1

3

2

1

3

 

 

 

 

 

 

у т. ч. себе обслуговують

-

10

10

-

1

1

-

1

1

 

 

 

 

 

 

у т. ч. себе не обслуговують

5

7

12

2

-

2

2

-

2

 

 

 

 

 

 

5

З порушеннями мовлення, всього:

119

183

302

41

53

94

39

47

86

2

6

8

 

 

 

6

З раннім дитячим аутизмом, всього:

1

-

1

1

-

1

1

-

1

-

-

-

1

 

 

7

Із ЗПР

7

29

36

3

11

14

3

11

14

-

-

-

 

 

 

8

Із розумовою відсталістю, всього:

1

17

18

-

17

17

-

12

12

-

2

2

4

1

 

у т. ч. легкою;

1

11

12

-

14

14

-

11

11

-

2

2

 

 

 

у т. ч. Помірною;

-

5

5

-

 

3

3

-

1

1

-

-

-

 

 

 

ут.ч.тяжкою

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

у т.ч. глибокою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Труднощі розвитку з нормою інтелекту, всього:

-

23

23

-

21

21

-

21

21

 

 

 

 

 

 

 

у т.ч соматична ослабленість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у т.ч порушення поведінки

 

19

19

-

19

19

-

19

19

 

 

 

 

 

 

 

у т.ч інші  труднощі (мікросоціальна занелбаність)

 

4

4

-

2

2

 

2

2

 

 

 

 

 

4

 

Всього:

141

303

444

51

105

156

49

94

143

2

8

10

5

1

6


25.

Таблиця 4.4.  Кількість дітей з порушеннями психофізичного розвитку, виявлених ПМПК вперше,  та форми надання допомоги в _Дніпропетровській області Пятихатської РПМПК в 2012/2013н.р.

 

№ з/п

Категорія дітей з порушеннями психофізичного розвитку

К-сть дітей з порушеннями ПФР виявлених вперше

Форми допомоги

 

Дошкільного віку

Шкільного віку

Всього

Дошкільний навчальний заклад

Спец. дошк. заклад компенсуючого типу

Спец. групи в дошк. навч. закладах

Групи інклюзивного навчання

Загальноосвітня школа

Спеціальна школа (школа - інтернат)

Спеціальний клас в ЗНЗ

Класи інклюзивного навчання

Індивідуальне навчання в ЗНЗ

Індивідуальне навчання в спец. загальноосвітній школі

Індивідуальне навчання вдома

Навчально-реабілітаційний центр

Логопедичний пункт  та загальноосвітня школа

Домашнє утримання без корекційного навчання

Дитячий будинок-інтернат І профілю

Дитячий будинок-інтернат ІІ профілю

Дитячий будинок-інтернат ІІІ профілю

Дитячий будинок-інтернат ІV профілю

Санаторний НЗ

Професійно-технічний НЗ

Інше

 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

 

1

З порушеннями зору, всього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 у т. ч. Сліпі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у т.ч. слабозорі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

З порушеннями слуху, всього:

4

2

6

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у т.ч.глухі

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у т.ч. слабочуючі

4

2

6

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Сліпоглухі

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

З порушеннями опорно-рухового апарату, всього:

2

1

3

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

у т. ч. Себе обслуговують

-

1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у т. ч. себе не обслуговують

2

-

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

5

З порушеннями мовлення, всього:

39

47

86

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 16

 

 

6

З раннім дитячим аутизмом, всього:

1

-

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Із ЗПР

 3

11

14

3

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Із розумовою відсталістю, всього:

-

12

12

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у т. ч. Легкою;

-

11

11

 

 

 

 

 

10,

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у т. ч. помірною;

-

1

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у т.ч. тяжкою

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у т.ч. глибокою

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Труднощі розвитку з нормою інтелекту, всього:

-

21

21

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у т.ч соматична ослабленість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у т.ч порушення поведінки

 

 19

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у т.ч інші  труднощі (мікросоціальна занедбаність)

 

 2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

49

94

143

38

 

 

 

38

21

 

 

 

1

 

8

35

5

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

Директор Пятихатського  РМК                                                                                                                Н.І.ПОНОМАРЕНКО

Завідувач  РПМПК                                                                                                                                      Н.О. МОРОЗ