Наказ Про стан викладання історії у ЗШ району

П’ЯТИХАТСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ВІДДІЛ ОСВІТИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 КОМУНАЛЬНА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА УСТАНОВА «П’ЯТИХАТСЬКИЙ РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ» П’ЯТИХАТСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

 

Н А К А З

 

05.06.2013                                    м. Пятихатки                                               № 2

                            

Про стан  викладання історії

у загальноосвітніх школах району

 

Згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, затвердженим постановою Кабінетом Міністрів України від  14.01.2004 р. № 24, історичний компонент шкільної суспільствознавчої освіти ставить за мету формування в учнів таких найважливіших знань,  умінь і навичок, як:

§   характеризувати явища і процеси суспільного життя, встановлювати зв’язок між подіями і явищами;

§       знаходити інформацію, аналізувати, інтерпретувати, оцінювати її;

§     формулювати, висловлювати  та  доводити власну думку,  робити вибір і пояснювати позицію, вести дискусію;

§       розмірковувати, спілкуватись,   співпрацювати   у   навчанні, розв’язувати будь-які проблеми.

        Саме на досягнення цієї мети спрямовується діяльність учителів історії 32-х загальноосвітніх шкіл району.

        У 2012/2013 н.р. історію у ЗНЗ викладали 44 учителі, з них  з вищою педагогічною освітою - 39, серед них 23 – вчителі історії за фахом (52,3%), 16 – неспеціалістів. Серед фахівців з кваліфікацією «спеціаліст вищої  категорії» - 13, в т.ч. 6 - із званням «учитель-методист», 1 - «старший учитель»;   4 - учителі І категорії, 2 – ІІ категорії, 4 – спеціалісти. За результатами атестації педагогічних працівників у 2013 р. підтверджено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії» 1 учителю, «спеціаліст вищої категорії» та звання «учитель-методист» 1 учителю, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» 1 учителю, встановлено відповідність кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «старший учитель» 1 учителю. Із загальної кількості учителів, які викладають історію,  47,7% працюють не за фахом або не мають вищої фахової освіти. За педагогічним стажем роботи переважають досвідчені вчителі: із загальної кількості педагогів більше 20 років працюють у школі 30, від 10 до 20 років – 7, від 3 до 10 років – 4, до 3-х років – 3 чол.

Підвищення рівня фахової та методичної підготовки учителів здійснюється, в першу чергу, у налагодженій системі курсової перепідготовки при  Дніпропетровському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти. Тільки у 2011-2013 рр. її пройшли 25 учителів історії. Курси за програмою «Intel. Навчання для майбутнього» на базі регіональних центрів пройшли учителі історії Комунарівської, Жовтоолександрівської, Лихівської ЗШ І-ІІІ ст. (Вітебський О.О. – тренер, Савченко Г.В., Трикаша Л.Ф.), курси за програмою «Intel. Навчання для майбутнього (версія 10)» - вчителі  П’ятихатської ЗШ І-ІІІ ст. № 1 і № 2 Скрипник Ю.С. та Комаров С.В. У 2012/2013 н.р. Скрипник Ю.С. працював у складі творчої групи по створенню електронних освітніх ресурсів з історії у рамках науково-методичного проекту «Обласна електронна школа ,,Школа, відкрита для всіх’’».

    Формувати і підтримувати належний рівень підготовки вчителів, які викладають історію, забезпечувати випереджальне зростання кваліфікації педагогів, безперервність і наступність здобуття ними кваліфікаційних рівнів – одне із завдань науково-методичної роботи освітніх закладів і районного методичного кабінету. На районному рівні колективне опрацювання вчителями актуальних проблем професійної діяльності, взаємний обмін досвідом відбуваються у рамках роботи РМО, що постійно вдосконалюється через планування і систематизацію (регулярне проведення методично-інструктивних оглядів, семінарів-практикумів, організації участі вчителів у виставках-ярмарках “Педагогічні здобутки освітян”  тощо).

У ході вирішення завдань обласного науково-методичного проекту «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» у березні 2011 р. проведено семінар-практикум на тему «Організація психолого-педагогічного супроводу розвитку творчих компетенцій учнів» на базі Вишнівської ЗШ І-ІІІ ст., на якому  відбулася не тільки презентація досвіду роботи вчителів школи Ковач О.Б., Павлової Н.В. та Одинокої Н.Д. над проблемою у ході уроків та позаурочного заходу, а й відкрите (із залученням учителів-учасників семінару) засідання шкільного методичного об’єднання вчителів предметів суспільно-гуманітарного циклу з даної проблеми. В порядку обміну досвідом роботи присутні заслухали виступи «Науково-практичні засади розвитку компетентностей учнів засобами шкільної історичної освіти» (Копіцина Т.Г., Жовтянська ЗШ І-ІІІ ст. – учасниця обласного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2011» у номінації «Історія»), «Самооцінювання педагогічної діяльності в процесі атестації: автопортрет учителя» (Сторчак А.М., Саксаганська ЗШ І-ІІІ ст.). Тестування вчителів ЗНЗ з питань формування історичних предметних компетентностей за завданнями відділу освіти, проведене на семінарі, засвідчило достатній рівень оволодіння вчителями-предметниками теоретичною складовою проблеми.

У жовтні 2011 р. проведено семінар-практикум на тему «Реалізація компетентнісного підходу до викладання суспільствознавчих дисциплін» на базі Холодіївської ЗШ І-ІІІ ст., у ході якого представлено досвід роботи учителя школи Логвінової Л.І. з опрацювання визначеної проблеми на уроках і в ході   підготовки й проведення позаурочних заходів. Позаурочний захід «Героїв рідні імена», присвячений 68-й річниці визволення с. Холодіївка від німецько-фашистських загарбників (3-9 кл.), засвідчив оптимальність вибору учителем шляхів формування світоглядних і життєвих позицій учнів, високу результативність краєзнавчого дослідницького пошуку.

 На семінарі-практикумі на тему «Використання ІКТ у шкільній суспільствознавчій освіті» на базі Комісарівської ЗШ І-ІІІ ст. (березень 2012 р.) у ході уроку з курсу «Історія України» по темі «Громадянська війна на Катеринославщині (грудень 1917 – липень 1921 рр.)» (10 кл., учитель історії Чорнобай С.Ф.) відбулася презентація продукції, створеної на основі цифрових технологій, що моделює частину функцій учасників навчально-виховного процесу із збирання, систематизації та передачі інформації.

Вільне володіння інформаційними та інтерактивними технологіями продемонстрував учитель Жовтоолександрівської ЗШ І-ІІІ ст. Савченко Г.В. у ході семінару-практикуму на базі даної школи на тему «Планування індивідуальних досягнень та відстеження ефективності навчальної праці учасників навчально-виховного процесу» (квітень 2013 р.). На уроці з курсу «Історія України» у 10 класі по темі «Колективізація та голодомор 1932-1933 рр. в Україні» були задіяні електронні посібники з історії Дніпропетровщини, місцеві архівні статистичні та документальні матеріали. З електронною презентацією власного досвіду роботи над проблемою семінару виступила учитель історії Виноградівської ЗШ     І-ІІІ ст. Бондаренко А.Ю. Інформаційно та емоційно насиченою була екскурсія вчителів до шкільних краєзнавчих залів, музею,  пам’ятника, присвяченого 350-річчю перемоги козацького війська під проводом Б. Хмельницького в битві під Жовтими Водами.

У жовтні 2012 р. на практично-методичному засідання РМО вчителі історії зустрілися з головним редактором науково-методичного журналу «Історія та правознавство»  Видавничої групи «Основа» Харківською Н.І., яка ознайомила їх з навчально-методичним забезпеченням викладання суспільствознавчих предметів у школі – продукцією видавництва, провела майстер-клас «Мультиінтелектуальні здібності учнів та шляхи їх виявлення» з видачею відповідних сертифікатів. Творчі здобутки з розвитку критичного мислення на уроках історії представив  учитель історії Саврівської ЗШ І-ІІ ст. Благий В.І., активно залучивши колег до опрацювання матеріалів власного майстер-класу.

Забезпеченість учнів підручниками з історії, в тому числу для класів історичного профілю,  становить 100%.     Оплата  завідування   шкільними  кабінетами  у  ЗНЗ   району

декілька років не здійснюється у зв’язку з недостатнім фінансуванням, у більшості шкіл кабінети історії обладнані частково (недостатньо сучасних ТЗН, нових настінних тематичних карт), але наявні наочні посібники та роздатковий матеріал систематизовані, забезпечується їх збереження. Учителі історії забезпечені фаховою та методичною літературою, періодичними виданнями (друкованими або електронними), календарне та поурочне планування складають відповідно до вимог навчальної програми. Заповнення класних журналів здійснюється в основному правильно, проте при фіксації домашнього завдання необхідно звернути увагу на визначення його виду та обсягу.

Самоосвітню діяльність вчителі історії спрямовують на оволодіння новітніми педагогічними технологіями та реалізацію креативного підходу до розвитку інноваційної особистості учня. Такі вчителі, як Сорочинська Н.С., Ковач О.Б., Сторчак А.М., Копіцина Т.Г.,  Івченко С.Є., Скрипник Ю.С., Троян Т.І., Чорнобай С.Ф., Ісаєва О.І., можуть якісно проаналізувати свій досвід з позицій його відповідності вимогам сучасної методичної та історичної наук, мають перспективне бачення власної педагогічної діяльності, цікаві авторські наробки, якими діляться з колегами під час проведення і обговорення відкритих уроків, позаурочних заходів, проблемних семінарів-практикумів, проте ініціатива з пропаганди власного досвіду через фахові періодичні видання ними не проявляється.

Всі учителі історії, особливо шкіл м. П’ятихатки, – активні учасники громадського життя.  Так, наприклад, учитель П’ятихатської ЗШ І-ІІІ ст. № 2 Комаров С.В., який долучався до проведення єдиних днів інформування, протягом листопада 2012 – квітня 2013 років виступив перед жителями міста з лекціями до дня пам’яті жертв голодомору 1932-1933 рр. в Україні, Дня Соборності, з нагоди 81-ї річниці утворення Дніпро-петровської області, 68-ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Популяризації історії, підвищенню мотивації учнів до навчання сприяють щорічні Всеукраїнські предметні олімпіади, конкурси робіт слухачів МАН. Результати проведення районного етапу олімпіади у 2009-2012 роках засвідчили стабільну якісну підготовку до неї учнів П’ятихатських ЗШ І-ІІІ ст. №  1, 2, 3 (учителі Бруслікова Л.В., Скрипник Ю.С., Петряєва Т.С., Карпенко Г.В., Сорочинська Н.С.), Жовтянської, Зорянської, Комі-сарівської, Лихівської, Саксаганської ЗШ І-ІІІ ст. (учителі Копіцина Т.Г., Стефанко Л.О., Чорнобай С.Ф., Трикаша Л.Ф., Сторчак А.М.). Призерів обласної олімпіади 2010 р. – Адабаша Михайла (11кл., П’ятихатська ЗШ І-ІІІ ст. № 2, І м.),   2012 р. - Чернявського Юрія (10 кл, Саксаганська ЗШ І-ІІІ ст., ІІІ м.),  2013 р. – Петровського Вадима (8 кл., Пятихатська ЗШ І-ІІІ ст., ІІІ м.) готували Карпенко Г.В., Сторчак А.Ю., Сорочинська Н.С. А от вчителі історії Комунарівської ЗШ І-ІІІ ст., Троїцького, Біленщинського, Миколаївського НВК, Новотроїцької ЗШ І-ІІ ст. взагалі не забезпечують підготовки й участі своїх вихованців у районному турі олімпіади з історії.

Плідно працює гурток районного Центру учнівської молоді «Юні краєзнавці», яким з 1996 року керує директор П’ятихатського районного народного історико-краєзнавчого музею Тюріна Т.В. Разом з учителями історії виявляючи обдарованих і зацікавлених історією дітей, вона залучає їх до пошукової роботи.  Грунтовно опрацьовуючи матеріали музею і районного архіву, вивчаючи додаткову літературу, учні під її керівництвом продуктивно досліджують історію рідного краю. Так, Адабаш Михайло у 2010 р. посів І місце в обласному і четверте у Всеукраїнському конкурсі дослідницьких робіт слухачів секції «історія» Малої академії наук за дослідження битви між українсько-татарськими військами та військом Речі Посполитої під Жовтими водами. За роботу «П’ятихаткам – 125» у 2011 р. грамотою історичного факультету Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара нагороджений учень 9 класу П’ятихатської ЗШ І-ІІІ ст. № 1 Шаврацький Антон. ІІ місце в обласному конкурсі захисту науково-дослідницьких  робіт слухачів МАН у 2013 р. виборола учениця 10 класу Виноградівської ЗШ І-ІІІ ст. Бондаренко Сніжана за роботу «Військові поселення на півдні України (на прикладі с. Жовте П’ятихатського району)». Цього ж року вона отримала Гран-прі  V обласного конкурсу учнівської молоді КОЛІЯ (секція «Чумацький шлях» - історичне краєзнавство) за роботу «П’ятихатщина в період окупації 1941-1943 рр.», створену під керівництвом  своєї вчительки Бондаренко А.Ю.

Виховання в учнів любові до рідного краю, шанобливого ставлення до його історії, духовної  спадщини,  бажання  пізнавати  і  вивчати  історико-культурні надбання земляків,

природне довкілля відбувається і в процесі залучення дітей до участі у Всеукраїнській історико-географічній експедиції „Історія міст і сіл України”, заснованій Міністерством освіти і науки України, Українським державним центром туризму і краєзнавства учнівської молоді, Всеукраїнською спілкою краєзнавців, Українським географічним товариством у рамках програми „Пізнай свою країну” ще у 2006 році. До збирання, систематизації та оформлення краєзнавчих експедиційних матеріалів у вигляді нарису-опису у 2007-2010 рр. долучилися вчителі історії Жовтянської ЗШ І-ІІ ст. Ісаєва О.І., Троїцького НВК Троян Т.І., Зорянської ЗШ І-ІІІ ст. Стефанко Л.О., проте у наступні роки даною роботою у школах більше опікувалися вчителі географії та інші педагогічні працівники.

Формування інтересу до предмета, виявлення обдарованих дітей і робота з умотивованими учнями здійснюються також через залучення учнів до участі у  Міжнародному учнівському конкурсі юних істориків «Лелека».

 

Назва школи

Міжнар.  учнівський конкурс юних істориків «Лелека»  (5-11кл.)

2011 р.

              2012 р.

              2013 р.

П’ятихатська ЗШ І-ІІІ ст. № 1

29

26

21

П’ятихатська ЗШ І-ІІІ ст. № 2

27

 -

 -

П’ятихатська ЗШ І-ІІІ ст. № 3

20

10

14

Вишнівська ЗШ І-ІІІ ст.

16

-

-

Лихівська ЗШ І-ІІІ ст.

-

8

18

Жовтянська ЗШ І-ІІІ ст

11

15

13

Нерудстальська ЗШ І-ІІІ ст.

10

10

16

Саївська ЗШ І-ІІІ ст.

-

10

-

Саксаганська ЗШ І-ІІІ ст.

         9

              -

            13

Троїцький НВК

         -

              -

            19

Мирнівська ЗШ І-ІІ ст.

         -

              -

            15

Всього    шк./ уч.

7/122

6/79

8/129

Сертифікат «Золотий лелека»

5

2

3

Сертифікат «срібний лелека»

16

13

9

Сертифікат «Бронзовий лелека»

24

18

29

Сертифікат учасника

77 (63,1%)

46 (58,2%)

88 (68,2%)

 

У 2013 році, враховуючи зауваження щодо підказок і списування, вчителі  суворо дотримувалися правил проведення конкурсу, тож його результати цілком об’єктивні.

Учителі історії окремих шкіл залучають учнів до участі у різноманітних конкурсах з предмету. Наприклад, учитель Лихівської ЗШ І-ІІІ ст. Трикаша Л.Ф. організувала участь учнів 5-9 класів у Всеукраїнському позапрограмовому конкурсі «Альбус» , що проводиться ТзОВ “Інститут Розвитку Шкільної Освіти” (м. Львів). У Всеукраїнському конкурсі «Мультитест», що проводиться тим же інститутом, взяли участь учні 5-9 класів П’ятихатської ЗШ І-ІІІ ст. № 2 (учителі Комаров С.В., Шолом Н.О., Карпенко Г.В.).

Всеукраїнська Асоціація викладачів історії «Нова Доба» за підтримки фонду «Пам’ять, Минуле та Майбутнє»  у минулому році провела молодіжну дискусію на тему «Права людини» - уроки історії ХХ століття». У першому, письмовому, етапі дискусії (травень 2012 р.) взяли участь 2 учні 10 кл. Саксаганської ЗШ І-ІІІ ст. До участі у засіданні круглого столу в м. Києві (другий етап, вересень 2012 р.) був запрошений Лисенко Віталій -  автор есе на тему «Чому історична пам’ять, особливо про Другу світову війну, розділяє українське суспільство? Які шляхи національного примирення ви можете запропонувати?», та його учитель-консультант Сторчак А.М.

         У травні 2013 року контрольним тестуванням з історії за завданнями відділу освіти, складеними відповідно до вимог навчальної програми з історії України та всесвітньої історії, було охоплено 236 учнів 8-х класів та 145 учнів 10-х класів  28 ЗНЗ району.  Тестування проводилося з метою визначення рівня володіння учнями предметними компетентностями: хронологічною, просторовою, мовленнєвою, інформаційною, логічною та ін. Воно надавало можливість диференційовано підійти до визначення рівня навчальних досягнень учнів з історії та об’єктивно оцінити їх. Учням пропонувалися завдання:

- з вибором однієї правильної відповіді;

-  на встановлення відповідності;

        -  на встановлення хронологічної послідовності;

-  з розгорнутою відповіддю (див. додаток).

Результати тестування засвідчили, що більшість учнів засвоюють програмовий матеріал на середньому та достатньому рівнях.

                                                   

Класи

1-3 б.

4-6 б.

7-9 б.

10-12 б.

оцінка

%

оцінка

%

оцінка

%

оцінка.

%

8

10

23

8

9,7

5,5

91

43

38,6

29,7

80

57

33,9

39,3

42

37

17,8

25,5

 

Завдання проаналізувати фрагмент документа або вираз виявилося найскладнішим для учнів, що свідчить про недостатню розвиненість у них  інформаційно-логічної та мовленнєвої компетентностей. Не всі учні справилися і з завданнями на підтвердження сформованості хронологічно-просторової компетентності.

Державну підсумкову атестацію з історії України у 2013 році складали 87 учнів 11-х класів 12 загальноосвітніх шкіл району. Аналіз їх річних оцінок та оцінок ДПА свідчить, з одного боку, про ретельну підготовку випускників до іспиту, з іншого – про необ’єктивність  оцінювання їх навчальних досягнень учителями. Якщо ж порівняти у процентному відношенні оцінки  ДПА-2013 з оцінками ЗНО-2012 з історії України, то видно, що ця необ’єктивність тенденційно проявляється у сторону завищення учителями річних оцінок та оцінок ДПА.

 

Результати ДПА з історії України – 2013

 

Рівень навчальних досягнень учнів

     річна оцінка

            оцінка ДПА

  к-ть учнів

% від загал.  к-ті учнів

 к-ть учнів

% від загал. к-ті учнів

1 – 3 б.

4 – 6 б.

7 – 9 б.

10 – 12 б.

2

22

32

31

           2,3

25,3

36,8

35,6

             -

13

32

42

           -

14,9

36,8

48,3

 

Результати ЗНО з історії України – 2012

 

ЗНО-2012

іст. України

 

взяли участь

 

від 100 до 123,5

від 124 до 135,5

від 136 до 150

від 150,5 до 161,5

від 162 до 172,5

від 173 до 183

від 183,5 до 190

від 190,5 до 195

від 195,5 до 199,5

 

200

Біленщинська ЗШ

5

0

3

2

0

0

0

0

0

0

0

Виноградівська ЗШ

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вишнівська ЗШ

9

1

1

3

3

1

0

0

0

0

0

Долинський НВК

5

1

1

2

0

1

0

0

0

0

0

Жовтоолександрівська ЗШ

8

0

2

4

1

1

0

0

0

0

0

Жовтянська ЗШ

12

1

1

7

1

1

1

0

0

0

0

Зеленоярська ЗШ

2

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

Зорянська ЗШ

2

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

Комісарівська ЗШ

2

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

Лихівська ЗШ

2

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

Лозуватська ЗШ

6

0

1

1

2

1

1

0

0

0

0

Миколаївський НВК

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

Нерудстальська ЗШ

5

1

2

1

1

0

0

0

0

0

0

П'ятихатська ЗШ № 2

32

4

7

6

5

4

5

0

1

0

0

П'ятихатська ЗШ № 3

25

0

4

6

8

3

2

2

0

0

0

П'ятихатська ЗШ № 1

18

0

4

7

1

3

2

1

0

0

0

Саївська ЗШ

4

0

0

1

2

1

0

0

0

0

0

Саксаганська ЗШ

5

0

0

1

3

1

0

0

0

0

0

Троїцька ЗШ

3

0

0

2

0

1

0

0

0

0

0

Всього

147

9

28

45

29

20

12

3

1

0

0

%

100

6,1

19,0

30,6

19,7

13,6

8,2

2,1

0,7

0

0

 

Примітка:    жовтим кольором виділено школи, в яких у 2011/2012 н.р. діяли 11-ті класи історичного профілю (всього 4 класи,  в них всі 58 учнів здавали ЗНО з історії України).

 

Таблиця відповідності середнього бала документа  про повну загальну середню освіту,

 обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали

 

За 12-б.  шкалою

За 200-б.  шкалою

За 12-б.  шкалою

За 200-б. шкалою

4

124,0

8

162,0

5

133,5

9

171,5

6

143,0

10

181,0

7

152,5

11

190,5

 

 

12

200,0

 

     Як видно з узагальнюючої таблиці ЗНО з історії України 2012 року, результати учнів профільних історичних класів практично не перевершують результати учнів з класів інших профілів. У 2012/2013 н.р. 10-11 класів історичного профілю у ЗНЗ району взагалі не було. Відсутність популярності предмету серед учнів старших класів частково можна пояснити непродуманою системою допрофільної підготовки учнів 8-9 класів: замість 2-3 цікавих коротких структурно-завершених курсів для розширення дитячого світогляду у 2012/2013 н.р. у 9 ЗНЗ вибірково викладався єдиний спецкурс/факультатив  – «Історія рідного краю. Дніпропетровщина»; як виключення – Жовтоолександрівська ЗШ І-ІІІ ст., де читався факультатив «Вглиб історії» (8 кл.).

На підставі вищезазначеного

НАКАЗУЮ:

1. Стан викладання історії у загальноосвітніх школах району вважати задовільним.

2.  Методисту районного методичного кабінету Петряєвій Т.С.:

2.1. Ознайомити директорів, заступників директорів шкіл з навчально-виховної роботи та учителів історії з даним наказом на засіданнях районних методичних об’єднань (до 01.09.2013 р.)

2.2. Продовжити роботу над вивченням, корекцією та пропагандою педагогічного досвіду вчителів історії та наданням методичної допомоги вчителям-неспеціалістам і молодим вчителям (постійно).

      2.3. При плануванні роботи РМО вчителів історії на 2013/2014 н.р. передбачити заходи щодо усунення недоліків у їх практичній діяльності (серпень 2013 р.).

         3. Директорам загальноосвітніх шкіл району :

3.1. Директорам Комунарівської ЗШ І-ІІІ ст., Троїцького, Біленщинського, Миколаїв-ського НВК, Новотроїцької ЗШ І-ІІ ст. (Вітебському О.О., Кузів Н.В., Кузовкіну О.П., Бондаренко Т.О., Шворак Н.С.) взяти під контроль якість підготовки учителями історії  своїх вихованців та забезпечення їх участі у районних олімпіадах юних істориків (2013/2014 н.р.).

3.2. Забезпечити доцільне використання годин варіативної складової навчальних планів у допрофільних та профільних історичних класах  (2013/2014 та наступні н.р.).

3.3. Контролювати та аналізувати результати участі випускників шкіл у ЗНО з історії, за потреби розглядати питання про забезпечення учителями об’єктивності оцінювання навчальних досягнень учнів, ефективності роботи профільних класів (постійно).

4. Учителям, які викладають історію України та всесвітню історію:

4.1. Підвищувати результативність викладання і практичну спрямованість шкільної історії шляхом використання інноваційних форм навчання, інтерактивних та інформативно-комунікаційних технологій (постійно).

4.2. Здійснюючи особисто зорієнтований і діяльнісний підхід до навчання, забезпечувати формування  в учнів ключових історичних компетентностей (постійно).

4.3. Суворо дотримуватися Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів
(вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом МОНмолодьспорту України  від 13.04.2011 
N 329; при заповненні класного журналу указувати вид та обсяг домашнього завдання (постійно).

4.4. Разом з учнями активно долучатися до участі у Всеукраїнській історико-географічній експедиції „Історія міст і сіл України”, через  краєзнавчі дослідження та історичну науку підтримувати інтерес різних верств населення до вивчення рідного краю (постійно).

4.5. Працювати над зростанням педагогічної майстерності, покращенням моніторингу особистих конкретних досягнень, проявляти ініціативу щодо друку авторських наробок у періодичних фахових виданнях  (постійно).

5. Координацію роботи щодо виконання даного наказу покласти на методиста РМК Петряєву Т.С., контроль - залишаю за собою.

  Директор РМК                                                                  Н.І.Пономаренко

                                                                                                                                             

  


Додаток

до наказу РМК 05.06.2013  № 2

 

8 клас (І варіант)                                                                                  

1.  Вставте у речення пропущений термін: «_____________ - це одне із протестантських віровчень, що виникло у ХVІ ст. у  Швейцарії в ході Реформації»:

А) кальвінізм;  Б) лютеранство;  В) англіканство;  Г) православ’я.

2. Укажіть, де була надрукована і як називається книга, про яку йдеться в уривкові з джерела: «Всесильною правицею Всевишнього Бога, задумом і старанням благочестивого князя Костянтина Костянтиновича…, який звелів влаштувати дім для друкування книг, а до того ж і дім для навчання дітей у своєму родовому славному місті… І вибравши знавців божественного писання, грецької, латинської і руської мов, поставив їх навчати дітей. З цієї причини надрукована ця книжка для першого дитячого навчання…, многогрішним Іоанном Федоровичем».

А) Львів, «Апостол»; Б) Львів, «Буквар»; В) Острог, «Буквар»;  Г) Острог, «Острозька Біблія».

3.  Скориставшись картою, вкажіть, якої історичної інформації стосуються стрілки на ній:               

А) переможний похід козацького війська в 1648 р. та похід на західноукраїнські землі 1649 р.;

Б) Перший та Другий Кримські походи 1687 та 1689 років; 

В) походи турецьких військ 1672-1678 рр.;                   

Г) похід шведського короля Карла ХІІ на Москву через Україну 1708 р. та похід козацьких загонів Пилипа Орлика на Правобережну Україну 1711 р.

4.  Установіть відповідність між іменами історичних діячів та їхніми стислими характеристиками: 

1. І. Скоропадський;   2. П. Полуботок;   3. К. Гордієнко.

А) кошовий отаман Запорізької Січі – другий після І. Сірка видатний запорізький діяч, який підтримав Мазепу під час антимосковського повстання - ___;

Б) гетьман Лівобережної України, який, усвідомивши небезпеку перебування Гетьманщини у складі Московії, вдався до укладення союзу зі шведами проти Московії - ___;

В) обраний гетьманом з наказу Петра І. Під час його гетьманування царський уряд запровадив у Гетьманщині Малоросійську колегію - ___;

Г) виконував обов’язки наказного гетьмана під час візиту гетьмана І.Скоропадського до Москви протягом першої половини 1722 р., а після його смерті очолив рух за відновлення державних прав України - ___.

5. Установіть хронологічну послідовність історичних процесів:

___ - Початок промислового перевороту в Англії;

___ - Початок Реформації в Європі;

___ - «Смутний час» у Московській державі.

6.  Проаналізуйте наведений фрагмент історичного джерела, послідовно відповідаючи на запитання: «Потрібно ще дуже багато зробити. Міста повинні бути покарані за бунтівництво; великі суми повинні бути витіснені з приватних осіб; повинна бути одержана згода [Генеральних] штатів країни на збирання постійних податків… Кожного необхідно примусити жити в постійному страху, що дах може звалитися на його голову»: Кому належать ці слова?__________________  До жителів якої країни перед-бачалося застосовувати перелічені заходи?_______________ До чого привела політика грабежу і терору?______________________________________________________________

______________________________________________________

_______________________________________________________

 

                                                                    


 

8 клас (ІІ варіант)

 

1. Вставте у речення пропущену назву договору: «______________ помітно послабив національно-визвольний рух в Україні, оскільки утвердив поділ українських земель між Московією та Річчю Посполитою»:

А) Білоцерківський договір; Б) «Вічний мир»; В) Андрусівський договір; Г) Зборівський договір.

2. Укажіть, якої події стосується наведений уривок з історичного джерела: «Згадані два єпископи в грецькому одягові, що його носять у їхніх країнах, уклякнувши в просторі поміж лавами, вони за їхнім звичаєм поцілували землю, а згодом те саме зробили посередині цього вільного простору, а третій раз перед стопами папи і їх, наприкінці, з пошаною поцілували; а перший з них, що називався Іпатій, дав папі листи… Тоді… вчинили ісповідь віри, і то перший, який знав латинську мову, відчитав її латиною, а другий, Кирило, що не знав латинської мови, вчинив її по-грецьки чи руськи, а згодом прочитав її й по-латинськи»:

А) Люблінська унія 1569 р.;  Б) Берестейська унія 1596 р.;  В) Відновлення православної ієрархії 1620 р.;  Г) Підпорядкування Київської митрополії Московському патріархатові 1686 р.

3. Скориставшись картою, вкажіть колишні польські воєводств, на теренах яких було утворено українську козацьку державу – Гетьманщину:

1.   Белзького; 2. Руського; 3. Брацлавського;              

4. Чернігівського; 5. Київського; 6. Подільського.

 А) 1,2,4;  Б) 2,4,6;

В) 3,4,5;   Г) 4,5,6.

4. Установіть відповідність між іменами історичних діячів та їхніми стислими характеристиками:     1. П. Конашевич-Сагайдачний;   2. П. Орлик;   3. Д. Вишневецький.

А) спорудив на Дніпрі замок-фортецю, що його вважають першою відомою Січчю, потрапив у полон під час походу до Молдавії, був страчений турками у Стамбулі - ___;

Б) гетьман в еміграції, автор «Пактів і Конституції прав і вольностей Війська Запорозького» - ___;

В) кошовий отаман Запорозької Січі й усього Війська Запорозького Низового. Здобув перемогу в 65 боях, герой багатьох українських пісень і казок, після смерті вважався характерником - ___;

Г) разом з усім Військом Запорізьким записався до Київського братства, у ході битви під Хотином отримав смертельне поранення і незабаром помер - ___.

5. Установіть хронологічну послідовність історичних процесів:

___ - Зародження Просвітництва;

___ - Становлення Російської імперії;

___ - Початок великих географічних відкриттів.

6. Проаналізуйте наведений фрагмент історичного джерела, послідовно відповідаючи на запитання: «Усі люди народжені рівними, усі вони наділені Творцем деякими невід’ємними правами, до числа яких належить право на життя, волю та прагнення до щастя…Щоразу, коли форма правління починає суперечити цим цілям, право народу – змінити її або зовсім знищити і заснувати новий уряд».    З якого документа взятий уривок?_____________________________ Як називається форма правління, за якої джерелом влади визнається народ? _______________ Якими були наслідки прийняття даного документу?_____________________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

 

 

 


 

10 клас (І варіант)

 

1.    Позначте твердження, що визначає зміст політики «українізації» у Радянській Україні:

А) повне витіснення російської мови з державних та культурних установ республіки;

Б) проголошення української мови державною;

В) залучення до органів влади представників корінної нації, розширення мережі навчальних закладів з українською мовою навчання, державна підтримка української культури;

Г) надання переваг українцям при влаштуванні на роботу, здобутті освіти, усунення представників інших національностей з державних посад.

                                                                            

2. Укажіть назву заштрихованого українського регіону, що входив до складу Австро-Угорської імперії напередодні Першої світової війни:

 А) Північна Буковина;  

Б) Східна Галичина;       

В) Західне Поділля; 

Г) Західна Волинь.

 

  3. Виділіть причину, що спонукала Францію та Бельгію самочинно у січні 1923 року окупувати Рурську область Німеччини:

А) військове зазіхання Німеччини на французькі вугільні шахти Саару;

Б) відмова Німеччини визнати Лігу Націй як найвищого міжнародного арбітра;

В) припинення Німеччиною виплат репарацій, визначених Версальським договором;

Г) укладання Німеччиною сепаратного договору з радянською Росією.

4. Установіть відповідність між термінами та їх визначеннями:

1. Анексія;     2. Контрибуція;       3. Санація.

А) грошова виплата переможеної держави державам-переможницям - ___;

Б) період авторитарної диктатури Ю. Пілсудського  у Польщі (1926 – 1935 рр.) - ___;

В) тимчасове зайняття збройними силами території супротивника - ___;

Г) насильницьке приєднання однією державою території або частини території іншої держави - ___.

5. Визначте хронологічну послідовність подій:

___  - проголошення Акта злуки УНР і ЗУНР;

___ - «Другий Зимовий похід»;

___ - підписання Брестського миру УНР з державами німецько-австрійського блоку;

6.     Проаналізуйте вираз «Доля Європи вирішується в Іспанії», послідовно відповідаючи на запитання: Про які події йдеться у виразі? ______________________________________ Коли вони відбувалися?_______________ Якими були їх результати і наслідки? _____________________________

_________________________________________________

_________________________________________________________

 


  

10 клас (ІІ варіант)     

 

1.  Позначте поняття, яке використовують для означення політики польського уряду щодо українського населення впродовж 1920-1930-х років, що була спрямована на знищення національних особливостей українського народу через примусове нав’язування йому мови, культури та релігії панівної нації:

А) пацифікація;  Б) інкорпорація;  В) асиміляція;  Г) депортація.

2. Укажіть варіант, у якому цифри відповідають назвам заштрихованих на картосхемі українських губерній у складі Російської імперії на початку ХХ ст.:

А) 1.Волинська, 2.Харківська, 3.Катеринославська;  

Б) 1.Волинська, 2.Полтавська, 3.Катеринославська;      

В) 1.Подільська, 2.Харківська, 3.Херсонська; 

Г) 1.Волинська, 2.Полтавська, 3.Херсонська.

3. Оберіть твердження, що відображає соціально-економічні наслідки суцільної колективізації:

А) висока продуктивність праці в сільському господарстві, зростання чисельності заможних селян;

Б) експропріація або усуспільнення одноосібних селянських господарств;

В) зміцнення соціального статусу селян;

Г) встановлення еквівалентного товарного обміну між містом і селом.

4. Установіть відповідність  художників напрямкам мистецтва, в руслі яких вони працювали:               А) В. Кандінський;   Б) П. Гоген;   В) С. Далі;

___ - сюрреалізм;

___ - абстракціонізм;

___ - експресіонізм;

___ - реалізм.                                                                                                         

5.  Установіть хронологічну послідовність подій:

___ - початок роботи Дніпровської ГЕС;

___ - справа Бейліса;

___ - переїзд вищих державних та партійних установ УСРР з Харкова до Києва.

6. Проаналізуйте уривок з японського меморандуму від 25 липня 1927 р., послідовно відповідаючи на запитання: «Заради того, щоб завоювати світ, ми спершу мусимо завоювати … Оволодівши всіма ресурсами …, ми перейдемо до завоювання Індії, країн Південних морів, а після цього до завоювання Малої Азії, Центральної Азії та, нарешті, Європи»: Хто був автором меморандуму? _________________________ Яка держава була обрана для першочергового  завоювання?_____________  Чому Японії потрібно було спочатку перебрати контроль саме над цією державою?____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________