Наказ Про стан викладання правознавства

 

ВІДДІЛ ОСВІТИ

П’ЯТИХАТСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Н А К  А З

 

14.06.2011                                        м. П’ятихатки                                               № 140

 

Про стан  викладання предмету

«Правознавство. Практичний курс»

у загальноосвітніх школах району

 

         Виходячи з Державного стандарту загальної середньої освіти в Україні, сучасна шкільна правова освіта ставить за мету засвоєння учнями правових знань та формування в них  елементів правової культури, правових орієнтирів та правомірної поведінки, уміння свідомо обирати життєву позицію, що передбачає вплив учителя  на особистість дитини через оптимальний вибір змісту, форм, методів, принципів навчання та чітку структуру навчально-виховного процесу. На виконання цих завдань спрямований новий предмет «Правознавство (практичний курс)»,  що викладається у 9-х класах як базовий предмет з 2009/2010 н.р.

        У 2009-2011 роках у 32 загальноосвітніх школах району правознавство у 9-х класах викладали 29 учителів з вищою освітою, з них 18 – вчителі історії за фахом, серед яких 10 – учителі  вищої  кваліфікаційної категорії, в т.ч. 3 – учителі-методисти;   5 - учителі І категорії, 1 – ІІ категорії, 2 – спеціалісти. 3 учителя мають середню спеціальну освіту (вчителі початкових класів). Із загальної кількості учителів, які викладають правознавство, 14 працюють не за фахом, що становить 43,8 %.  За педагогічним стажем роботи переважають досвідчені вчителі: із загальної кількості педагогів більше 20 років працюють у школі 18, від 10 до 20 років – 11, від 3 до 10 років – 2, до 3-х років – 1чол.

        Формувати і підтримувати належний рівень підготовки вчителів, які викладають новий курс, забезпечувати випереджальне зростання кваліфікації педагогів, безперервність й наступність здобуття ними кваліфікаційних рівнів – одне із завдань науково-методичної роботи освітніх закладів і відділу освіти. Підвищення рівня фахової та методичної підготовки учителів здійснюється, в першу чергу, у налагодженій системі курсової перепідготовки при  Дніпропетровському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти. З вересня 2009 року її пройшли 7 учителів правознавства.

        На районному рівні колективне опрацювання вчителями актуальних проблем професійної діяльності, взаємний обмін досвідом відбуваються у рамках роботи РМО, що постійно вдосконалюється через планування і систематизацію (регулярне проведення методично-інструктивних оглядів, семінарів-практикумів, організації участі вчителів у виставках-ярмарках “Педагогічні здобутки освітян”  тощо). Так, наприклад, у лютому 2010 р. під час проведення семінару-практикуму з проблеми «Формування інноваційної особистості засобами шкільної суспільствознавчої освіти» учитель Нерудстальської ЗШ І-ІІІ ст. Івченко С.Є. презентувала досвід з використання різних педагогічних технік на уроці правознавства у 9 класі по темі «Взаємні права та обов’язки батьків і дітей». На районній підсумковій науково-практичній конференції з впровадження технологій продуктивного навчання та шляхів формування світогляду людини ХХІ століття, що відбулася у квітні 2010 року, в порядку обговорення напрямків вирішення означених проблем вчителі заслухали виступи керівника РМО, вчителя Саврівської ЗШ І-ІІ ст. Благого В.І. з питання «Формування ціннісних орієнтацій людини демократичного громадянського суспільства» та вчителя Жовтянської ЗШ І-ІІІ ст. Копіциної Т.Г. з питання «Проблеми формування концепцій у шкільній правознавчий освіті: шляхи розв’язання». І хоча дані виступи відзначились недостатністю висвітлення прикладної складової, теоретичні сторони питань в основному були висвітлені.

          Популяризації «Правознавства», підвищенню мотивації учнів до навчання сприяють щорічні Всеукраїнські предметні олімпіади, що проходять у чотири етапи. Результати проведення районного етапу олімпіади у 2009 та 2010 роках засвідчили стабільну якісну підготовку до неї дев’ятикласників П’ятихатських ЗШ І-ІІІ ст. №  1 та № 2 (учителі Бруслікова Л.В. і Карпенко Г.В.), Саврівської ЗШ І-ІІ ст. (учитель Благий В.І.). Учні 9-11 класів Вишнівської ЗШ І-ІІІ ст., які брали участь у районній олімпіаді з правознавства у 2010 році, зайняли 4 призових місця  (учитель Білоус Н.В.). У 2009 році дев’ятикласники Чистопільської ЗШ І-ІІІ ст., Долинської та Жовтоолександрівської ЗШ І-ІІІ ст., а у 2010 році учні 9 класу Мирнівської, Культурянської ЗШ І-ІІ ст. та Долинської ЗШ І-ІІІ ст. показали слабкі знання, вміння і навички (набрали балів менше, ніж 20% від загальної кількості балів). Вчителі правознавства Комунарівської, Троїцької, Холодіївської, Біленщинської, Чумаківської ЗШ І-ІІІ ст., Новотроїцької, Пальмирівської, Яковлівської ЗШ І-ІІ ст. взагалі не забезпечують підготовки й участі своїх вихованців у даній предметній олімпіаді.

          Всього ж у 2010 р. у районній олімпіаді з правознавства брали участь 20 учнів 9-х класів із 17 загальноосвітніх шкіл. Жоден з них не зміг співвіднести наведені норми з видами приписів за характером, більшість дев’ятикласників слабо зорієнтувалась у класифікації нормативно-правових актів за юридичною силою, визначенні виду юридичної відповідальності у конкретних ситуаціях (завдання І рівня складності); не в повній мірі багатьма дев’ятикласниками були виконані завдання з порівняння понять та знаходження помилок у реченнях  (ІІ рівень складності); мало хто з учнів взявся за виконання і справився із завданнями ІІІ рівня складності (проаналізувати і дати оцінку юридичним ситуаціям).

     Формування інтересу до предмета, виявлення обдарованих дітей і робота з умотивованими учнями здійснюються саме на шкільному рівні, тож ні в якому разі шкільні олімпіади не повинні проводитися лише з метою перевірки знань учнів з права, з порушенням принципу добровільності. Вимога вчителя, який іноді змушений будь-якого учня (насамперед того, який має непогану шкільну підготовку з предмета) направляти на районну олімпіаду для того, щоб уникнути критики з боку адміністрації школи, взагалі неприпустима.  Оскільки основним завданням сьогоднішньої школи є формування предметних компетентностей, а не лише забезпечення теоретичних знань, вчителям слід звертати більше уваги на підготовку учасників олімпіади до практичного застосування набутих знань.

         У січні 2011 року проведено контрольне тестування учнів 9-х класів за завданнями відділу освіти, складеними відповідно до вимог навчальної програми з предмету. Тестуванням було охоплено 10 ЗНЗ району (П’ятихатські ЗШ І-ІІІ ст. № 1, 2, 3, Лихівська, Жовтянська, Комісарівська, Вільнівська ЗШ І-ІІІ ст., Культурянська, Саврівська, Яковлівська ЗШ І-ІІ ст.). Результати тестування засвідчили, що більшість учнів засвоюють програмовий матеріал на середньому та достатньому рівнях, у той же час загальний рівень навчальних досягнень учнів виявився дещо вищим за рівень навчальних досягнень за І семестр 2010/2011 н.р., визначений вчителями:

 

Учні 9-х кл.

1-3 б.

4-6 б.

7-9 б.

10-12 б.

І сем.

%

І сем.

%

І сем.

%

І сем.

%

Всього учнів - 298

 

З них

виконували

завдання - 227

 

12

 

 

 

3

 

 

4,0

 

 

 

1,3

 

 

84

 

 

46

 

 

28,2

 

 

 

20,3

 

 

115

 

 

 

95

 

 

38,6

 

 

 

41,8

 

 

87

 

 

 

83

 

 

29,2

 

 

 

36,6

 

 

        Якщо дев’ятикласники зорієнтувалися щодо норм права, видів правопорушень та відповідальності за них, повноважень органів державної влади, то труднощі в них викликали завдання, що стосуються ситуації з припинення громадянства України, визначення правових термінів та логічної послідовності нормативно-правових документів.

          Державну підсумкову атестацію з предмету «Правознавство. Практичний курс» у 2011 р. проходили учні 9-х класів 11 ЗНЗ району (П’ятихатських ЗШ І-ІІІ ст. № 1, 2, 3, Лихівської, Жовтянської, Зеленоярської, Зорянської, Саївської, Саксаганської ЗШ І-ІІІ ст., Новотроїцької, Саврівської ЗШ І-ІІ ст.). За результатами ДПА більшість дітей підтвердила  річне оцінювання рівня навчальних досягнень і значна частина учнів підвищила оцінку з достатньої на високу:

 

Рівень навчальних

досягнень учнів

     річна оцінка

            оцінка з ДПА

  к-ть учнів

% від загал.

кількості учнів

 к-ть учнів

% від загал.

кількості учнів

Всього

з них :

1 – 3 б.

4 – 6 б.

7 – 9 б.

10 – 12 б.

190

 

14

42

74

60

 

 

7,4

22,1

38,9

31,6

188

 

14

40

59

75

 

 

7,4

21,3

31,4

39,9

 

       Найбільш цікавими для дев’ятикласників були теми розділів «Закони в житті твоєї сім’ї», «Твої права у трудових відносинах», «Твої орієнтири в адміністративному та кримінальному праві».   Діти в основному засвоїли матеріал курсу, добре знають права і обов’язки громадян, особливості відповідальності неповнолітніх, здатні аналізувати ситуації, що регламентуються різними норма-тивно-правовими актами, проте учні з низьким та середнім рівнем навчальних досягнень погано засвоїли матеріал про закони і підзаконні акти, а дев’ятикласники з достатнім та високим рівнем залишилися слабоспроможними в моделюванні ситуацій з альтернативними шляхами розв’язання, прикладному використанні статей Конституції України.

         Загальна навчальна компетентність учня, наприклад, уміння представити свою думку усно і письмово в різних формах, застосувати вивчене в реальному житті, конструювати знання на основі особистого досвіду формуються і в ході підготовки та участі дітей у районних та обласних заходах. Так, наприклад, у районному турі огляду-конкурсу на кращий проект антикримінальної направленості «Територія закону», що проходив у квітні 2011 р., брали участь учні 11 ЗНЗ (П’ятихатських ЗШ І-ІІІ ст. № 2, 3, Виноградівської, Вільнівської, Жовтянської, Жовтоолександрівської ЗШ І-ІІІ ст., Жовтянської, Мирнівської, Мар’янівської, Саврівської, Чистопільської ЗШ І-ІІ ст.), а переможцями вийшли учні П’ятихатської ЗШ І-ІІІ ст. № 1, Виноградівської та Жовтянської ЗШ І-ІІІ ст. Проект учнів Виноградівської ЗШ І-ІІІ ст. в обласному турі огляду-конкурсу відзначено грамотою. Учасниками районного конкурсу буклетів «Стоп насильству» (червень 2011 р.) стали учні 7 ЗНЗ (Вільнівської, Виноградівської, Саксаганської, Лозуватської ЗШ І-ІІІ ст. та Жовтянської, Мирнівської, Саврівської ЗШ І-ІІ ст.), а призерами – юні правознавці Вільнівської ЗШ І-ІІІ ст., Саврівської і Жовтянської ЗШ І-ІІ ст. (І, ІІ, ІІІ місця відповідно).

На підставі вищезазначеного

н а к а з у ю :

 

1. Стан викладання предмету «Правознавство. Практичний курс» у загальноосвітніх школах району вважати задовільним.

2.  Методисту відділу освіти Петряєвій Т.С.:

2.1. Ознайомити директорів, заступників директорів шкіл з навчально-виховної роботи та вчителів-предметників з даним наказом на засіданнях районних методичних об’єднань.

До 01.09.2011 р.

2.2. Продовжити роботу над вивченням педагогічного досвіду вчителів-правознавців та наданням методичної допомоги вчителям-неспеціалістам і молодим вчителям.

Постійно.

3. Директорам загальноосвітніх шкіл району :

3.1. Взяти під контроль якість підготовки вчителів-предметників до уроків, застосування ними активних та інтерактивних методів навчання, спрямованих на результат.

2011/2012 н.р.

3.2. Сприяти інтеграції правових знань у зміст навчання інших дисциплін та позаурочної виховної роботи в школах.

Постійно.

      3.3. При розподілі годин, визначенні курсів за вибором та факультативів з правознавства надавати перевагу вчителям суспільствознавчих дисциплін, які пройшли курси підвищення кваліфікації з даного предмета.

Постійно.

 

4. Учителям, які викладають предмет «Правознавство. Практичний курс»:

4.1. Підвищувати результативність і практичну спрямованість предмету шляхом використання інноваційних форм навчання, надаючи перевагу інтерактивним та інформативно-комунікаційним технологіям.

Постійно.

4.2. Активно використовувати методи діяльнісного спрямування (питання і завдання на репродуктивну, творчу, емоційно-ціннісну, рефлексивну, контрольно-оцінну діяльність учнів).

Постійно

4.3. Створювати сприятливі умови для формування в учнів умінь і навичок використовувати правові знання для реалізації та захисту своїх прав, свобод і законних інтересів.

Постійно.

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника відділу освіти Синєколодецького А.З.

 

Начальник відділу освіти                                                      Н.В. Малкова