Завідувачу шкільного кабінету географії

Зразок

 

 

Паспорт

 кабінету географії

 

________________________________  шк. _____________ ст.

Завідувач кабінетом

____________________________________________________

 

Клас, який відповідає за кабінет

____________________________________________________

 

Загальна площа кабінету

____________________________________________________

 

Число учнівських місць

____________________________________________________

 

Прізвище та ініціали вчителів, які працюють у кабінеті:

 

____________________________________________________

 

____________________________________________________

 

____________________________________________________

 

 

 

Облік засобів навчання

 

Найменування майна

Кількість

1

Стіл учителя

 

2

Стілець учителя

 

3

Парти учнівські

 

4

Стільці учнівські

 

5

Дошка

 

6

Дошка магнітна

 

7

Шафи

 

8

Стенди

 

9

Портрети

 

10

Комп’ютер

 

11

Телевізор

 

12

Магнітофон

 

13

Відеомагнітофон

 

14

Епідіаскоп

 

15

Діапроектор

 

16

Мультимедійний проектор

 

17

Карнизи

 

18

Штори

 

19

Годинник

 

20

Термометр

 

21

Барометр

 

22

Гігрометр

 

23

Глобуси

 

24

Муляжі

 

25

Таблиці

 

26

Карти

 

 

 

 

Примітка: перелічити всі наявні в кабінеті засоби.

 

 

 

Назва документа

Примітка

1

Положення про навчальний кабінет

 

2

Перспективний план кабінету

 

3

План роботи кабінету на навчальний рік 

 

4

Навчальні програми з предмета

 

5

Календарно-тематичні плани

 

6

Поурочні плани

 

7

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

 

8

Плани роботи гуртків

 

9

Інвентарна книга

 

10

Матеріальна книга

 

11

Інструкції з техніки безпеки  та охорони праці  в навчальному кабінеті 

 

12

Календар погоди

 

 

 

 

 

Нормативні документи

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріали для вивчення (перевірки)

навчальних досягнень учнів з географії

Клас

Тема

Кількість

 

 

ТЕСТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Географічно-термінологічні  диктанти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичні роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчально-методична, довідкова література

 (енциклопедії, словники, довідники методичні посібники

 з викладання предмета, дидактичні матеріали,

збірники географічних диктантів, тестів, науково-популярна

 література з навчальної та позакласної роботи

 

Автор

Назва, видавництва, рік видання

Кількість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журнали, газети

Назва

№ журналу

газети

Рік

 видання

Кількість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчально-наочні посібники

(карти, атласи, таблиці, колекції, муляжі, прилади)

 

Клас

Назва

Кількість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екранно-звукові посібники

(комп’ютерні програми, відеокасети, аудіокасети,

диски, діафільми, інше)

 

Клас

Назва

Кількість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчально-методичні комплекти

 

Назва тематичних папок

Кількість

1

Нормативні документи з викладання географії та основ економіки в 2011/2012н.р.

 

2

Матеріали перспективного педагогічного досвіду

 

3

Методичні рекомендації щодо викладання географії, основ економіки

 

4

Матеріали олімпіад

 

5

Матеріали моніторингу рівня навчальних досягнень з географії та основ економіки

 

6

Тести з географії

 

7

Тести з економіки

 

8

Позакласна робота

 

9

Географія рідного краю

 

10

Матеріали науково-дослідницької роботи учнів

 

11

Пам’ятки-інструкції з самостійної роботи учнів, проведення практичних робіт 

 

12

З історії географічних досліджень

 

13

Матеріали проведення предметних тижнів з географії та основ економіки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразок

 

Перспективний план

роботи кабінету географії

до 2015 року

 

№ з/п

Зміст заходів

Термін виконання

 

 

1. Організаційна робота

 

1.1

Провести інвентаризацію матеріальних цінностей кабінету

Щорічно до 20 вересня

 

1.2

Проводити роз'яснювальну роботу серед учнів з питань дотримання техніки безпеки та безпеки життєдіяльності:

а) правила роботи в кабінеті;

б) правила пожежної безпеки;

в) права й обов'язки учнів;

г) єдині вимоги до учнів

регулярно

протягом

семестру

 

1.3

Скласти розклад роботи кабінету

До 10 вересня поточного року

 

1.4

Перевірити своєчасність і правильність ведення інвентарної та матеріальної книг

До 10 вересня поточного року

 

 

 

2. Навчально – методична робота

 

2.1

Систематизувати і робити добірку дидактичних матеріалів для проведення практичних робіт

Відповідно плану роботи кабінету на поточний рік

 

2.2

Систематично поновлювати матеріали тематичних папок

Протягом семестру

поточного року

 

2.3

Підібрати і скласти різнорівневі тематичні письмово – перевірочні роботи з тем:

Відповідно плану роботи кабінету на поточний рік

 

2.4

Зробити підборку текстів для читання із тем:

Відповідно плану роботи кабінету на поточний рік

 

2.5

Підібрати матеріал (фото, відео матеріали, карти, картосхеми) для презентацій :

Відповідно плану роботи кабінету на поточний рік

 

2.6

Розробити схеми самоаналізу рівня навчальних досягнень учнів з географії

2011 – 2012 н.р

 

2.7

Продовжити роботу з апробації електронних педагогічних засобів навчання

Протягом семестру поточного року

 

2.8

Добирати матеріали для постійно діючого стенду «Сьогодні на уроці»

Протягом семестру поточного року

 

2.9

Зробити каталог науково – дослідницьких робіт учнів членів МАН

Протягом семестру поточного року

 

 

3. Удосконалення матеріально – технічної бази кабінету

 

3.1

Робити заявки на придбання електронних засобів навчання, карт тощо

До 1. 01 . поточного року

 

3.2

Здійснювати поточний ремонт карт, та інших засобів навчання (включно технічних засобів навчання)

Протягом семестру поточного року

 

 

 

4. Позакласна робота з учнями

 

4.1

Здійснювати педагогічне консультування для учнів з географії 6 – 10 класи

Протягом семестру поточного року

 

4.2.

Організувати та спланувати роботу краєзнавчого гуртка «Дія» на ІІ семестр

До 07. 09. поточного року

 

4.3

Організувати роботу секції географічного краєзнавства та геології в рамках МАН відповідно до тем, обраних учнями

На початку навчального року

 

 

5.Інформаційно – бібліографічна робота

 

5.1

Вивчити склад фонду бібліотеки гімназії з проблем методики викладання географії, педагогіки і психології

Вересень – жовтень поточного року

5.2

Систематизувати каталоги періодичних видань

Жовтень – листопад поточного року

         

 

 

Зразок

План роботи кабінету географії

на 2011/2012 н.р.

 

№ з/п

Зміст заходів

Термін виконання

 

 

1. Організаційна робота

 

1.1

Скласти графік чергування вчителів та учнів у кабінеті

до 05.09. 11

 

1.2

Силами активу учнів проводити генеральне прибирання кабінету

Щочетверга

 

1.3

Провести інвентаризацію матеріальних цінностей кабінету

до 07.09.11

 

1.4

Проводити роз'яснювальну роботу серед учнів з питань дотримання техніки безпеки та безпеки життєдіяльності:

а) правила роботи в кабінеті;

б) правила пожежної безпеки;

в) права й обов'язки учнів;

г) єдині вимоги до учнів

регулярно

протягом

семестру

 

1.5

Скласти розклад роботи кабінету

до 07.09.11

 

1.6

Перевірити своєчасність і правильність ведення інвентарної та матеріальної книг

до 07.09.11

 

1.7

Оформити:

а) паспорт кабінету;

б) куточок із техніки безпеки

до 07.09.11

 

 

 

2. Навчально – методична робота

 

2.1

Систематизувати і дібрати дидактичний матеріал для проведення практичних робіт із таких тем:

 

 

 

 

а) «Атмосфера – повітряна оболонка Землі» (6 клас)

Січень 2012 року

 

 

 

б) «Материк Австралія» 7 клас

Листопад 2011 року

 

 

 

в) «Євразія» 7 клас

Березень 2012 року

 

 

 

г) «Карпатський економічний район»  (9 кл.);

Квітень 2012 року

 

 

 

д) «Економічне районування України»

9 клас

Квітень 2012 року

 

 

е) «Країни Африки» 10 клас

Березень 2012 року

 

2.2

Скласти тексти з географічних диктантів із таких тем:

 

 

 

 

а) «Господарство України» (9 кл.);

Жовтень 2011 року

 

 

 

б) «Господарство світу (10 кл.);

Жовтень  2011 року

 

 

 

в) «Лісо - степова природна зона» (8 кл.);

Лютий 2012 року

 

 

 

г) «Африка» (7 кл.);

Січень 2012 року

 

 

 

д) «Гідросфера – водна оболонка Землі» (6 кл.)

Березень 2012 року

 

2.3

Підібрати і скласти різнорівневі тематичні письмово – перевірочні роботи з тем:

 

 

 

 

а) «Антарктида» (7 кл.);

Грудень 2010 року

 

 

 

а) «Природні зони України» (8 кл.);

Березень 2011 року

 

 

 

б) «Економічне районування України» (9 кл.);

Лютий 2011 року

 

2.4

Зробити підборку текстів для читання із тем:

 

 

 

 

а) «Клімат Високопільського району Херсонської області» (8 кл.);

Листопад  2010 року

 

 

 

б) «Господарство рідного краю» (9 кл.);

Протягом семестру

 

 

 

в) «Країни Європи» (10 кл.);

листопад 2010 року

 

 

 

г) «Екологічні проблеми  Землі» (6 кл.);

Травень 2011 року.

 

 

 

д) «Літосфера» (6 кл.)

Квітень 2011 року

 

2.5

Підібрати матеріал (фото, відео матеріали, карти, картосхеми) для презентацій  тем:

 

 

 

 

а) усні вправи з теми «Карта. План місцевості» (6, 8 кл.);

Червень 2011 року

 

 

 

б) малюнки до вправ із теми «Природні умови материків Південних широт» (7 кл.);

Травень 2011 року

 

 

 

в) тренувальні вправи з теми «Гідросфера – водна оболонка Землі» 6 кл.

Травень 2011 року

 

2.6

Розробити індивідуальні завдання з тем:

 

 

 

 

а) «Дослідження Земля» (6 кл.);

Жовтепь 2010 року

 

 

 

б) «Північна Америка» (7 кл.);

Квітень 2011 року

 

 

в) «Населення Землі. раси» (7 кл.);

Травень 2011 року

 

 

 

г) «Геоекологічна ситуація в Україні» (8 кл.);

Травень 2011 року

 

 

 

д) «Країни Америки (10 клас)

Квітень 2011 року

 

2.7

Продовжити роботу з апробації електронних педагогічних засобів навчання

постійно

 

2.8

Оформити постійно діючий стенд «Сьогодні на уроці»

Січень 2011 року

 

2.9

Оновити матеріали постійно діючої виставки «Кращі науково – дослідницькі роботи учнів членів МАН»

Січень 2011 року

 

2.10

Підібрати збірку методичних статей із методики викладання географії за такою тематикою:

 

 

 

 

а) «Навчальне та науково – дослідницьке проектування учнів членів МАН»;

Лютий 2011 року.

 

 

 

б) «Моніторингові дослідження навчальних досягнень з географії»;

Квітень 2011 року

 

2.11

Спланувати і провести відео уроки:

 

 

 

 

а) «Екологічні дзвони» (8 -9 кл.);

квітень 2011 р.

 

 

 

б) «Чудеса живої природи 6 – 7 класи» ;

березень 2011 р.

 

2.12

Із метою підготовки навчально-методичного забезпечення нових програмних тем оформити тематичні папки:

 

 

 

 

а) « Люби і знай свій рідний край» (6,8 кл.);

Вересень 2010 року

 

 

 

б) «Глобальні проблеми людства» (10 кл.);

Листопад 2010 року

 

 

 

в) «Цікава географія» (7 кл.)

Березень 2011 року

 

2.13

Поповнити тематичні папки:

 

 

 

 

а) «Моніторинг навчальних досягнень учнів із предмета»;

до 01.04.11

 

 

 

б) «Охорона праці та безпека життєдіяльності»;

до 15.05.11

 

 

 

в) «Методика викладання географії та економіки в школі»;

Квітень 2011року

 

 

 

г) «Нормативні документи»

до 05.01.11

 

2.14

Із метою забезпечення виконання «Єдиних вимог до усного і писемного мовлення» організувати виставку «Кращі роботи учнів»

Березень 2011 року р.

 

 

3. Удосконалення матеріально – технічної бази кабінету

 

3.1

Придбання замінної лампидо проектора (скласти заявку)

До 1. 09 10

 

3.2

На заняттях краєзнавчого гуртка створити колекції до теми «Природні умови Землі 7 клас»

Протягом семестру

 

3.3.

Провести ремонт карт

Січень – лютий 2011 р

 

3.4.

Організувати виготовлення наочних посібників гуртківцям краєзнавчого гуртка «Дія»

Протягом семестру

 

3.5.

Придбати такі екранні – звукові посібники

 

 

 

А) диски 5 шт.

Лютий 2011 року

 

 

Б) електронні енциклопедії  1 шт.

Травень 2011 року

 

3.6

Оформити тематичну папку «Керівництво з експлуатації технічних засобів навчання»

Лютий 2011 рік

 

 

 

4. Позакласна робота з учнями

 

4.1

Організувати педагогічне консультування для учнів з географії 6 – 10 класи

до 07. 01.11

 

4.2.

Організувати та спланувати роботу краєзнавчого гуртка «Дія» на ІІ семестр

До 07.11

 

4.3

Організувати роботу секції географічного краєзнавства та геології в рамках МАН відповідно до тем, обраних учнями

Січень 2011р.

 

4.4

Скорегувати матеріали науково - дослідницьких робіт учнів членів МАН для участі у районному конкурсі – захисті. Організувати проведення співбесід, консультацій, індивідуальних і групових співбесід із метою надання допомоги в науковому обґрунтуванні дослідницько-пошукової теми

 

 

 

5.Інформаційно – бібліографічна робота

5.1

Вивчити склад фонду бібліотеки гімназії з проблем методики викладання географії, педагогіки і психології:

 

 

 

а) статистичним методом;

До 10 09.2010 року

 

 

б) бібліографічним методом

До 10 10 2010 року

5.2

Скласти короткі анотації на літературу з географії, що надійшла до бібліотеки

до 10 листопада 2010 року

5.3

Взяти участь у замовленні літератури для бібліотеки гімназії і кабінету.

протягом семестру

5.4

 

Вилучити із бібліотечного фонду кабінету застарілу та непридатну для користування літературу

Квітень 2011 р.

5.5

Оформити картотеки:

 

 

а) періодичних видань;

Протягом квітня 2011 року

 

б) технічних засобів навчання;

Лютий 2011року

 

в) з актуальних питань, необхідних для засвоєння навчальної програми;

Лютий 2011року

 

г) навчальної літератури;

протягом І семестру

 

 

д) методичної та  довідкової літератури;

листопад 2010 р.

 

 

є) натуральних навчально-наочних посібників;

листопад 2010 р.

 

 

ж) навчальних приладів;

жовтень 2010 р.

 

 

з) навчально-наочних посібників;

жовтень 2010 р.

 

 

і) екранно-звукових посібників

жовтень 2010 р.

5.6

Провести акцію «Подаруй книгу!»

Лютий 2011  р.

 

 

Зразок

Зайнятість кабінету географії

у  І (ІІ)  семестрі  2011 /2012 н.р.

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

 

Учитель

клас

Учитель

клас

Учитель

клас

Учитель

клас

Учитель

клас

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразок

 

                                                                                      Летичівський НВК №1 «ЗОШ І-ІІІ ст-ліцей»

“Затверджено”

наказом директора НВК № 1

01.09.2011 р.    № ____

ІНСТРУКЦІЯ № 17

для проведення первинного інструктажу

з безпеки життєдіяльності учнів в навчальних кабінетах

І. Загальні положення

1. Інструкція первинного інструктажу з безпеки життєдіяльності учнів в навчальних кабінетах поширюється на всіх учасників навчально-виховного процесу під час проведення занять в навчальних кабінетах.

2. Виконання даної інструкції є обов’язковим для всіх осіб, які проводять заняття в даному кабінеті.

3. Сумлінно дотримуйтесь правил особистої гігієни і санітарних норм на робочому місці.

4. Парти, столи, стільці, необхідно встановлювати так, щоб не заставляти виходи з кабінетів.

5. Виконувати роботи, неповязані із завданням або вказівкою вчителя забороняється.

6. В навчальному кабінету забороняється палити і розкидати недопалки та запалені сірники.

ІІ. Вимоги безпеки перед початком роботи

1. Звільніть робоче місце від непотрібних для роботи предметів і матеріалів.

2. Забороняється використовувати електрообладнання із пошкодженою ізоляцією, зберігати біля них рідини, які легко загораються, обгортати папером або тканиною електричні лампи.

3. Не працюйте на несправному обладнанні.

4. Перед початком роботи на електрообладнанні перевірте наявність і надійність кріплення захисних засобів і з’єднання захисного заземлення, занулення.

5. Починайте виконувати завдання тільки з дозволу учителя.

ІІІ. Вимоги безпеки під час роботи

1. Виконуйте тільки ту роботу, яку доручив учитель.

2. Під час використання електрообладнання не дозволяється:

-    використовувати кабелі і проводи з пошкодженою ізоляцією, що втратила захисні властивості.

-     залишати під напругою електричні проводи і кабелі з неізольованим кінцем.

-     Переносити ввімкнені прилади, ремонтувати обладнання, яке перебуває під напругою.

-     Залишати без нагляду ввімкнені в електромережу нагрівні прилади, обладнання.

-     Користуватися пошкодженим несправним розетками.

-     Зв’язувати і  скручувати електропроводи.

-  Застосовувати побутові електронагрівні прилади ( праски, кип’яитльники, чайники тощо) без негорючих підставок та у приміщеннях де їх застосування непередбачене.

-  Застосовувати саморобні подовжувачі, які не відповідають вимогам ПУЕ, щодо переносних електропроводів.

3.  Забороняється самостійно усувати несправності електромережі і електрообладнання.

4.  Під час роботи в кабінеті не пийте води і не вживайте Їжу.

ІV. Вимоги безпеки після закінчення роботи:

1.  Щоденно після закінчення занять в кабінеті вимкніть електроприлади, освітлення.

2.  Приведіть в порядок робоче місце, приберіть сміття.

3.  Не залишайте робоче місце без дозволу вчителя.

V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях:

1.  При виявленні несправностей в електричних пристроях, що перебувають під напругою, негайно вимкніть джерело електроживлення про це учителя.

2.   Не усувайте несправностей електромережі і електрообладнання самостійно.

3.   В разі виникнення пожежі терміново повідомити вчителя або зателефонувати  за номером 01.

4. При евакуації з закладу дотримуватися дисципліни, не панікувати, не відлучатися від       вчителя, який проводить урок за розкладом.

5. У разі травмування необхідно терміново повідомити вчителя або медичного працівника, допомогти перенести потерпілого в медпункт.

6. У разі різкого порушення або відсутності дихання, зупинки серця негайно приступити до проведення штучного дихання та зовнішнього масажу серця, негайно викликати за телефоном 03 швидку медичну допомогу.

 

Інструкцію розробила:                                                                    

заступник директора з навчально-виховної роботи:                                               Боднар В.І.                                                                                   

 

УЗГОДЖЕНО

Керівник служби охорони праці

Летичівського НВК №1                                                                                          Богдан В.Г.

 

Заступник директора з -виховної роботи :                                                              Новіцька Л.О..

 

Голова профкому                                                                                                  Цимбалюк М.В.