Наказ Про стан викладання економіки

Відділ освіти

Пятихатської районної державної адміністрації

Дніпропетровської області

 

Н А К А З

 

25.03.08                                         м. Пятихатки                                              № 77

 

Про стан викладання основ економіки

у загальноосвітніх школах району

 

      Важливою умовою створення високоефективної економіки країни є формування в громадян економічної культури. Тому, виходячи з державних та особистісних потреб, предмет “основи економіки” із 2001 року входить до ін варіативної частини базового навчального плану середньої школи.

      Метою шкільної економічної освіти є формування економічної та правової культури молоді, завдяки якій вона зможе швидше адаптуватися в умовах ринкової економіки; надання первинної інформації про економічні спеціалізації, які потребує ринок; сприяння розумінню та компетентному використанню економічних законів.

     Відповідно до плану роботи відділу освіти у 2007/08 н.р. вивчався стан викладання основ економіки у ЗНЗ району. Робота по вивченню даного питання була спрямована на аналіз кадрового та навчально-методичного забезпечення шкільної економічної освіти, виконання навчальних планів та програм, забезпечення базового рівня знань та умінь учнів, результатів районної та обласної предметної олімпіади.

      Всього у поточному навчальному році у 22 середніх школах району даний курс викладають 22 учителі, з них 14 – спеціалісти даного профілю. Серед них 10 –учителі вищої кваліфікаційної категорії; в т.ч. 3 – учителі-методисти, 1 – старший учитель; 4 учителі І категорії. Із загальної кількості учителів, які викладають основи економіки, 8 працюють не за фахом, що становить 36%.

     Учителі обізнані із змістом та вимогами навчальної програми з основ економіки, критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів, інструктивно-методичними матеріалами ДОІППО щодо викладання курсу.

     Районним відділом освіти надається допомога учителям у придбанні методичних посібників, дидактичних матеріалів, наочності з основ економіки. Переважна більшість учителів використовує навчальні посібники: “Основи економіки. 10(10-11): Наочний довідник” “Основи економіки у визначеннях, таблицях та схемах: Рятівник”, “Економіка: Заліковий зошит для тематичного оцінювання навчальних досягнень” (автор Г.Д.Довгань) та “Економіка. Практикум” (автор О.В. Часникова) тощо. Проте невирішеним питанням залишається передплата на періодичні видання з проблем шкільної економічної освіти, лише окремі учителі передплачують науково-методичний журнал “Економіка в школах України”.

    Підвищення рівня фахової та методичної підготовки учителів здійснюється, в першу чергу, у налагодженій системі курсової перепідготовки при Дніпропетровському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти. За останні 5 років її пройшли 14 учителів.

     На районному рівні робота з учителями основ економіки проводиться у рамках роботи РМО вчителів географії у формі методично-інструктивних оглядів, навчальних семінарів та індивідуальних консультацій, що надаються висококваліфікованими учителями-предметниками учителям-неспеціалістам. Даний напрямок методичної роботи потребує вдосконалення: продуманого планування і систематизації (регулярного проведення семінарів-практикумів, організації участі учителів у виставках-ярмарках “Педагогічні здобутки освітян”, науково-практичних конференціях з питань роботи над обласною педагогічною проблемою тощо).

    З метою визначення рівня навчальних досягнень учнів з предмету відділом освіти були запропоновані десятикласникам ЗНЗ району контрольні завдання, складені керівником РМО вчителів основ економіки Галафастовою Т.М. за критеріями:

- знання економічних явищ, термінів, правил, законів;

- уміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати і систематизувати навчальний матеріал;

- уміння розв’язувати економічні графічні й розрахункові задачі.

 З 376 учнів 10-х класів їх виконували 313 учнів. 80% учнів продемонстрували середній та

достатній рівень навчальних досягнень з предмету, а саме:

 

 

бали

Кількість учнів

% від загальної кількості учнів, які виконували завдання

1-3

16

5

4-6

124

40

7-9

125

40

10-12

48

15

 

    Учні виявили знання принципів ринкової та планової економік, форм власності, елементів процесу управління економічними процесами, факторів виробництва. Складними для десятикласників були завдання ІІІ і ІУ рівня складності:

- побудови графіка і визначення ціни ринкової рівноваги за даними таблиці;

- аналізу зміщення кривої виробничих можливостей;

- математичних обчислень у розрахункових задачах, що потребують знань економічних законів.

 Значна кількість помилок допущена учнями при встановленні відповідності між видами

товарів та їх призначенням (завдання ІІ рівня складності).

      Учителі окремих шкіл (Вишнівської, Троїцької, Сакса ганської ЗШ І-ІІІ ступенів) не змогли зробити аналіз виконаних завдань, а значить, і визначити напрямки коригування своєї педагогічної діяльності.

       Невтішними залишаються результати районних олімпіад з основ економіки. Так, у 2007 році в олімпіаді взяли участь 11 учнів 10-х класів з 9 шкіл та 3 учні 11-х класів з трьох ЗНЗ, всього 14 учнів з 10 шкіл. Учителі основ економіки Вишнівської, Лихівської,Виноградівської, Долинської, Комунарівської, Лозуватської, Саївської, Троїцької, Холодіївської, Біленщинської, Чумаківськеої, Вільнівської, Миколаївської ЗШ не забезпечили підготовки та участі своїх вихованців у районній олімпіаді з предмету.

      Кращою командою була команда П’ятихатської ЗШ № 2, за командним рейтингом вона зайняла І місце, друге місце посіла команда П’ятихатської ЗШ № 1, третє – Нерудстальської ЗШ І-ІІІ ступенів. Призові місця зайняли учні цих шкіл: І місце – Кучугура Олеся (11кл.), учитель Галафастова Т.М.; ІІІ місце – Мілюк Ольга, Голуб Олександра (10 кл.), учитель Козачок І.Г.; Катрич Віталій (11 кл.), учитель Плахотнік Л.О. В обласній олімпіаді брала участь лише учениця 11 класу Кучугура Олеся, достатнього рівня підготовки до участі у ІІІ турі олімпіади вона не продемонструвала.

     У кожного учителя основ економіки існує проблема браку навчального часу. Часу уроків вистачає на стислий розгляд найскладніших теоретичних питань. Але ж сучасній людині замало теоретичних знань, їй потрібно навчитися застосовувати їх на практиці, уміти аналізувати конкретні економічні ситуації, робити певні обчислення, будувати графіки, читати статистичні таблиці. Формування життєвих компетентностей учнів у сфері економічних відносин, знання ними їх нормативної бази (наприклад, щодо захисту прав споживачів) є найважливішою складовою економічної освіти. Пошлиблене опанування економічних знань дітьми можливе за умов організації роботи факультативів, участі у таких конкурсах, як “Бюджет очима дітей”. Проте на даний час відсутня ініціатива з боку учителів-предметників у вирішенні цих питань: у школах не викладаються факультативні курси з економіки, а в конкурсі взяли участь учні 9 шкіл 12-16 років. Його призерами стали учні П’ятихатських ЗШ № 2 та № 3 і Саксаганської ЗШ І-ІІІ ступенів. Тож, за відсутності в учнів усвідомлення прикладного значення курсу, інтерес учнів до предмета в цілому низький, про що свідчать і щорічні обставини проведення державної підсумкової атестації: з 2001 року жоден учень не обрав цей предмет у ході її складання.

      Виходячи з вище викладеного

н а к а з у ю :

 

1. Вдосконалити роботу РМО вчителів основ економіки, планування і систематизацію його роботи ( проведення щорічних семінарів-практикумів, організації участі учителів у виставках-ярмарках “Педагогічні здобутки освітян”, науково-практичних конференціях з питань роботи над обласною педагогічною проблемою тощо).

  Постійно

  Петряєва Т.С., Галафастова Т.М.

2. Учителям основ економіки:

2.1. Забезпечувати оволодіння учнями базовими економічними знаннями курсу.

  Постійно

2.2. Забезпечувати якісну підготовку та участь учнів 10-11 класів у районній олімпіаді з основ економіки.

  Щорічно

2.3. Акцентувати увагу на вивченні нормативної бази з питання захисту прав споживачів.

  2007 і наступний роки

2.4. Активізувати позаурочну роботу з предмету (ініціювати роботу факультативів економічного спрямування, забезпечувати участь старшокласників у конкурсах (“Бюджет очима дітей” тощо).

  Щорічно

2.5. Здійснити передплату на періодичні видання з проблем шкільної економічної освіти (“Економічний путівник КОМПАС” та інше).

  Терміново

 

  Начальник відділу освіти                                                                   С.І.Буряк