Зміст

І. Вступ

 

ІІ. Організація роботи методичного кабінету

 

 1. Циклограма діяльності методичної служби відділу освіти
 2. Науково-методичний та інформаційний супровід викладання предметів 

 

ІІІ. Створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педпрацівників

 

 1. Школа молодого вчителя
 2. Засідання науково-методичної ради
 3. Школа резерву керівних кадрів
 4. Круглі столи
 5. Робота районних методичних об’єднань
 6. Робота творчих груп районного та предметного спрямування
 7. Діючі семінари
 8. Атестація педагогічних працівників

 

IV. Трансформація наукових ідей у педагогічну практику, методична підтримка інноваційної діяльності

 

 1. Науково-дослідна, експериментальна діяльність
 2. Участь в Міжнародних проектах, конкурсах, освітніх програмах
 3. Опорні школи
 4. Створення єдиного освітнього простору

 

V. Моніторинг якості освіти

 

     1. Моніторингові дослідження рівня навчальних досягнень

     2. Моніторингові дослідження організації педагогічного процесу і    

    науково - методичної роботи

     3. Моніторинг підручників та навчальних посібників

 

. Представницькі заходи для педагогічних працівників та учнів

 

 1. Фахові конкурси і змагання для педпрацівнків
 2. Виставкова діяльність
 3. Проведення учнівських олімпіад, турнірів, участь в МАН
 4.  

VIІ. Вивчення, узагальнення та впровадження в практику перспективного педагогічного досвіду.

 

VIIІ. Інформаційно-видавнича діяльність