Розділ ІІІ

ІІІ. Створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників

 

1.Школа молодого вчителя

Термін проведення

Тема

Місце проведення

Контроль за інформаційним забезпеченням

Відповідальний

вересень

«Процес навчання та його принципи»

метод кабінет

матеріали, анкети

Шеремет Т.А.

листопад

«Перші кроки  до вершин педагогічної майстерності»

ЗШ № 3

Методичні рекомендації

Шеремет Т.А. Смірнова В.М.

січень

«Урок у системі особитісно орієнтованого навчання»

Вільнівська ЗШ

Методичні рекомендації

Шеремет Т.А. Рудніченко Т.В

березень

«Упровадження інновацій у практичну діяльність молодих учителів»

Культурянська ЗШ

Методичні рекомендації

Шеремет Т.А. Красенко І.В.

квітень

«Педагогічна ідея – це крила, на яких злітає педагогічна творчість» (В.Сухомлинський)

метод. кабінет

Презентаційні матеріали

Шеремет Т.А.

 

2.  Засідання науково-методичної ради

Місяць проведення

Зміст роботи

Відповідальний

Серпень

 

Про підсумки науково-методичної роботи в 2011/2012 навчальному році та організацію науково-методичної роботи у новому н.р.

Пономаренко Н.І.

Затвердження річних планів районних методичних об’єднань

Пономаренко Н.І

Про організацію роботи з молодими спеціалістами.

Шеремет Т.А.

Програмно-методичне забезпечення викладання предметів у новому навчальному році

Пономаренко Н.І.

Про порядок організації та проведення атестації педпрацівників

Шеремет Т.А.

Про підсумки літнього оздоровлення дітей в ЗНЗ  та ДНЗ

Кліопа І.В. Шестопалова Л.О.

Жовтень

 

Про організацію та проведення шкільних та районних предметних олімпіад.

Пономаренко Н.І.

Про роботу учнів шкіл району в ДВ МАН

 

Фасто Т.І.

 

Про організацію та проведення конкурсу "Вчитель року".

Пономаренко Н.І.

Результативність роботи  методичних об’єднань вихователів ДНЗ

Шестопалова Л.О.

Січень

 

Ефективність курсової перепідготовки педпрацівників закладів освіти району

Шеремет Т.А.

Затвердження критеріїв оцінювання рейтингової  діяльності закладів освіти району (ДНЗ, ЗНЗ)

Пономарнко Н.І.

Успішність першокласників: випускників ДНЗ минулого року

Шестопалова Л.О.

Підсумки щодо проведення батьківського всеобучу в ЗНЗ

Фасто Т.І.

Творчі звіти голів районних методичних об’єднань

 

Пономаренко Н.І.

голови  м/о

Березень

 

Методичний супровід державної підсумкової атестації, підготовки до ЗНО

Пономаренко Н.І.

Про хід організації допрофільної підготовки учнів 8-9 класів  та профільного навчання учнів 10-11 класів

Пономаренко Н.І.

Організація навчальної практики та екскурсій

Пономаренко Н.І.

Моніторинг використання ІКТ у навчально-виховному процесі

Шеремет Т.А.

 

 

3. Школа резерву керівних кадрів

Школа резерву керівних кадрів ДНЗ, ЗНЗ та ПНЗ

Місяць проведення

Тема

Відповідальний

Вересень

 

„Моніторинг у навчально-виховному процесі ”

Пономаренко Н.І., Шеремет Т.А.

Грудень

 

„ Сучасні проблеми освіти. Ефективне лідерство й управління. Вхідне діагностування готовності складу резерву керівників до управлінської діяльності.»

Пономаренко Н.І., Шеремет Т.А.

Лютий

 

„ Впровадження принципово нових підходів в роботі з  сучасною сім’єю: гуманістично – комунікативний стиль контактування.

Пономаренко Н.І., Шеремет Т.А.

Березень

 

«Проектування системи управління педагогічним колективом в умовах нових соціокультурних змін»

Пономаренко Н.І., Шеремет Т.А.

 

 

4. Круглі столи

Місяць проведення

Тема

Відповідальний

Жовтень

Реалізація Концепції профільного навчання в умовах ефективної роботи Районного Освітнього округу

Пономаренко Н.І., Шарій Н.М.

Березень

Організація роботи з обдарованими учнями. Створення моделі обдарованого учня та творчого вчителя

Пономаренко Н.І. Фасто Т.І.

 

 

5. Робота районних методичних об’єднань

Місяць проведення

Зміст роботи

Відповідальні

Серпень

 

Обговорення річних планів роботи.

Програмно-методичне забезпечення викладання предметів у новому навчальному році.

Ознайомлення з переліком конкурсів педмайстерності

Розробка пропозицій щодо Плану заходів покращення якості освіти в районі за напрямками

 

 

 

 

 

 

Методисти та голови районних методичних об’єднань

Листопад

 

Організація роботи з обдарованими учнями.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій та електронних засобів навчання в навчально-виховному процесі.

Січень

 

Результати моніторингових досліджень.

Результати районних предметних олімпіад та творчих конкурсів.

Березень

 

Результати моніторингових досліджень.

Методичний супровід державної підсумкової атестації, незалежного зовнішнього тестування.

Методичні рекомендації щодо організації навчальної практики та екскурсій.

Червень

 

Аналіз роботи методичного об’єднання за рік.

Планування роботи на наступний навчальний рік.

 

 

6.   Робота творчих груп

Тема

Термін виконання

Відповідальний

Робота творчих груп районного спрямування

1.

«Креативна освіта – шлях до розвитку життєздатної особистості» в рамках обласного науково-методичного проекту «Креативна освіта для розвитку інноваційної  особистості»

 

2010-2015

Пономаренко Н.І.

2.

«Науково-методичний супровід самоосвіти вчителя»

2010-2015

Шеремет Т.А.

3.

«Модель виховної роботи району в умовах єдиного освітнього простору»

 

2010-2015

Фасто Т.І.

 

Робота творчих груп предметного спрямування

1.

«Розбудова особистісно зорієнтованого педагогічного процесу в умовах сільської загальноосвітньої школи: управлінські аспекти науково-методичного забезпечення»

Впродовж року

Ковач О.Б., ЗДНВР Вишнівської ЗШ

2.

«Краєзначо-дослідницька робота у процесі вивчення шкільного курсу «Фізична географія»

Впродовж року

Козачок І.В., вчитель географії ЗШ № 1

3.

«Розвиток творчого мислення в учнів на уроках біології – рушійна сила розвитку особистості»

Впродовж року

Галамага В.М., вчитель біології Зорянської ЗШ

4.

«Творча реалізація основних завдань та напрямків роботи шкільної бібліотеки на сучасному етапі»

Впродовж року

Пітюренко Л. , бібліотекар ЗШ № 1

5.

«Використання системного підходу до роботи зі здібними та обдарованими учнями. Розвиток пізнавальних інтересів кожного учня»

Впродовж року

Євтушенко Т.П., вчитель української мови та літератури ЗШ № 1

6.

«Технології формування життєвих компетентностей учнів»

Впродовж року

Скрипник Ю.С., вчитель історії

ЗШ № 1

7.

«Наступність у початковій та середній освіті – шлях до інтеграції змісту освіти»

Впродовж року

Довгань Л.В., вчитель початкових класів

ЗШ № 3

8.

«Інтеграція початкового, дошкільного навчання, як діалог двох освітніх структур»

Впродовж року

Явтушенко В.А., вчитель початкових класів ЗШ № 2

 

7. Діючі семінари-практикуми

Обласні науково-методичні семінари

 

Тема

Термін проведення

Учасники

Відповідальний

Підготовка до проведення обласного науково-методичного семінару «Інноваційні підходи до організації науково-методичної роботи з педагогічними працівниками в умовах компетентнісно зорієнтованої освіти

вересень

2013 р.

Керівники методичних  служб області

Пономаренко Н.І.

 

Науково-практичні конференції

Місяць проведення

Тема

Відповідальний

Січень

Профільне навчання як шлях до поліпшення якості освіти і підвищення конкурентоспроможності обдарованих учнів

Пономаренко Н.І.,

Петряєва Т.С.

Квітень

Управління розвитком і саморозвитком особистісно-професійного потенціалу вчителя в умовах сільської школи

Пономаренко Н.І., адміністрація

Зорянської ЗШ

 

 

Семінари для різних категорій педпрацівників

Семінари для директорів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів

Місяць проведення

Тема

Відповідальний

Листопад

 

Інноваційні підходи до організації науково-методичного супроводу підготовки вчителя до роботи з обдарованими учнями

Пономаренко Н.І.,

ЗШ № 3

 

Лютий

Виховний простір школи – простір творчого розвитку, саморозвитку і самореалізації особистості

Пономаренко Н.І.

Миколаївський НВК

 

 

Семінари для завідуючих дошкільними навчальними закладами

 

Місяць проведення

Тема

Відповідальний

Листопад

 

Розвиток  емоційного  інтелекту  як передумова  розвитку інноваційної особистості

Шестопалова Л.О.

 

 

 

Семінари для заступників директорів з навчально-виховної роботи

 

Місяць проведення

Тема

Відповідальний

Жовтень

 

Професійне самовизначення – важлива складова життєвого успіху випускника школи

Пономаренко Н.І.,

ЗШ № 2

Березень

Взаємне спілкування , співтворчість т а співучасть як основні форми виховного впливу на учня у сучасних умовах

Пономаренко Н.І., Біленщинський  НВК

 

 

 Семінари для заступників директорів з виховної роботи

 

Місяць проведення

Тема

Відповідальний

Квітень

Формування у школярів ціннісного ставлення до історичних, культурних і духовних надбань рідного краю у виховному просторі школи

Фасто Т.І., Лихівська ЗШ

 

 

4.5. Семінари для педагогів-організаторів

 

Місяць проведення

Тема

Відповідальний

Січень

Роль учнівського врядування у формуванні ціннісних ставлень особистості та розвитку креативності школярів

Фасто Т.І., Жовтоолександрівська ЗШ

 

 

 

 

 

Семінари для  шкільних бібліотекарів

 

Місяць проведення

Тема

Відповідальний

Січень

 

Формування і розвиток читацької компетентності школярів

Пінчук В.М., дитяча бібліотека

Травень

Діяльність шкільної бібліотеки з пропаганди бібліотечно-бібліографічних знань

Пінчук В.М., Вільнівська ЗШ

 

 

Методична естафета

 

Місяць проведення

Тема

Відповідальний

Січень

Майстер – клас у системі методичної роботи з педагогічними кадрами

 

Пономаренко Н.І., ЗШ № 2

 

 

Семінари для вчителів-предметників

 

Місяць проведення

Тема

Відповідальний, заклад

Жовтень

Семінар для вчителів української мови та літератури на тему «Використання проблемно-ситуативних завдань для формування наскрізних компетентностей»

Пономаренко Н.І.,

ЗШ № 1

Майстер-клас для вчителів історії на тему

« Розвиток критичного мислення у процесі формування проектної компетентності особистості»

Петряєва Т.С., Саврівська ЗШ

Семінар для вчителів фізичної культури на тему «Компетентнісний підхід до формування здорового способу життя через нові системи фізкультурно-оздоровчих технологій»

Синєколодецький  А.З.

Жовтянська ЗШ І-ІІ ст.

Листопад

Семінар для вчителів російської мови та світової літератури на тему « Формування компаративної компетентності у процесі вивчення української і світової літератури»

Пономаренко Н.І., Лозуватська ЗШ

Семінар для вчителів інформатики на тему «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій на уроках та в позаурочний час»

Шеремет Т.А., Нерудстальська ЗШ

Семінар для вчителів початкових класів на тему

« Креативна інноваційна особистість – мета нової гуманістичної освіти»

 

Пономаренко Н.І.,

Культурянська ЗШ  

Семінар для вчителів хімії та біології на тему «Розвиток компетентності учнів на основі інноваційних технологій – основа для формування інтелектуальної творчої особистості»

Фасто Т.І.,

ЗШ № 1

Грудень

Семінар для вчителів математики на тему

 «Методи навчання математики в структурі уроків критичного мислення як шлях до формування загально навчальних компетентностей при вивченні математики»

Синєколодецький  А.З.

Зорянська ЗШ

Семінар для вчителів фізики та астрономії на тему «Екологічний аспект навчання фізики як засіб формування системного мислення та ключових компетентнностей учнів»

Синєколодецький  А.З.

ЗШ № 1

Семінар для вчителів фізичної культури на тему «Шляхи залучення учнів до систематичних самостійних занять фізичними вправами з метою фізичного удосконалення та зміцнення здоров’я»

 

Синєколодецький  А.З. Жовтоолександрівська

ЗШ

Семінар для вчителів трудового навчання на тему «Формування життєво необхідних компетентностей особистості на уроках трудового навчання»

Шеремет Т.А., Лихівська ЗШ

Січень

Педагогічний фестиваль вчителів географії «Презентую інновацію»

Петряєва Т.С.

Лютий

Майстер-клас із проблеми здійснення соціалізації особистості в процесі вивчення англійської мови

Пінчук В.М., Комісарівська ЗШ

Семінар для вчителів математики на тему «Роль особистості вчителя в розвитку креативних здібностей учнів на уроках математики»

Синєколодецький  А.З.

Пальмирівська  ЗШ

Семінар для вчителів трудового навчання на тему «Творча діяльність та особливості проектного мислення в процесі трудового навчання»

Шеремет Т.А.,

ЗШ № 3

Березень

Майстер-клас із формування риторичної компетентності учнів у контексті мовно-літературної освіти

Пономаренко Н.І.,

Жовтянська ЗШ

Семінар для вчителів фізики та астрономії на тему

 « Створення сприятливих умов для розвитку творчої особистості – одна із складових роботи вчителя»

Синєколодецький  А.З.

Саксаганська ЗШ

Семінар для вчителів початкових класів на тему

«Практичне використання інтерактивних методів навчання на уроках у початковій школі»

Пономаренко Н.І.

Квітень

Семінар для вчителів російської мови та світової літератури на тему « Творчий учитель – запорука формування креативної особистості»

Пономаренко Н.І., Цукор Т.О.

 

Семінар для вчителів суспільствознавчих дисциплін на тему «Планування індивідуальних досягнень та відстеження ефективності навчальної праці учасників навчально-виховного процесу»

Петряєва Т.С.,

Жовтоолександрівська ЗШ

 

Семінар для вчителів хімії та біології на тему «Комп’ютеризація навчання як сучасна необхідність у викладанні біології»

Фасто Т.І.,

Семінар для вчителів географії та економіки на тему «Планування індивідуальних досягнень та відстеження ефективності навчальної праці учасників навчально-виховного процесу»

Петряєва Т.С., Культурянська ЗШ

Травень

Семінар для вчителів предмету «Захист Вітчизни» на тему «Удосконалення навчально-виховного процесу через залучення учнів до пошукової, краєзнавчої, природоохоронної роботи, формування у молоді нерозривного зв’язку минулого, сучасного та майбутнього України»

Синєколодецький  А.З.

Саївська ЗШ

 

 

  1. Атестація педагогічних працівників

Дата

Зміст

Відповідальні

Місце проведення

19.10.2012

1.  Розгляд поданих комісії документів і відповідно до цього допуск педагогічних працівників до атестації, які атестуються атестаційною комісією відділу освіти

Малкова Н.В.

Шеремет Т.А.

Відділ освіти

2. Затвердження плану роботи    районної атестаційної комісії.

3.Затвердження графіку  засідань  районної атестаційної комісії.

листопад

Про затвердження  списку  педпрацівників, що  претендують  на присвоєння  (встановлення відповідності) кваліфікаційної категорії „Спеціаліст вищої категорії ”  та педагогічних звань.

Малкова Н.В. Шеремет Т.А.

Відділ освіти

грудень

Про результативність  роботи  вчителів початкових класів,  фізкультури, трудового навчання, що атестуються на присвоєння  (встановлення відповідності) кваліфікаційної категорії  „Спеціаліст вищої категорії ”  та педагогічних звань.

Пономаренко Н.І. Синєколодець

кий А.З.

Шеремет Т.А.

Відділ освіти

січень

Про результативність  роботи  вчителів хімії, біології, історії та географії,математики, фізики, інформатики,  що атестуються на присвоєння  (встановлення відповідності) кваліфікаційної категорії  „Спеціаліст вищої категорії ”  та педагогічних звань.

Фасто Т.І.

Петряєва Т.С. Синєколодець

кий А.З. Шеремет Т.А.

Відділ освіти

лютий

Про результативність  роботи  педрацівників ЗНЗ та ДНЗ,  що атестуються на присвоєння  (встановлення відповідності) кваліфікаційної категорії  „Спеціаліст вищої категорії ”  та педагогічних звань.

Пономаренко Н.І.

Шеремет Т.А. Пінчук В.М.

Відділ освіти

29.03.2013

Підсумкове засідання атестаційної комісії відділу освіти на присвоєння  (встановлення відповідності) І, ІІ кваліфікаційних категорій та встановлення тарифних розрядів

 

Малкова Н.В.

Шеремет Т.А.

Відділ освіти

10.04.2013

Підсумкове засідання атестаційної комісії відділу освіти на присвоєння  (встановлення відповідності) кваліфікаційної категорії „Спеціаліст вищої категорії ”  та педагогічних звань.

Малкова Н.В.

Шеремет Т.А.

Відділ освіти