План роботи

 

№ з/п

Зміст роботи

Форма реалізації

Місце і дата проведення

Практичне завдання

І

Формування у дітей «життєвої компетентності» основної вимоги до випускника ДНЗ з погляду вимог державної програми «Я у Світі»

1. Ознайомлення з планом роботи на 2012 – 2013 навчальний рік.

2. Діагностика інноваційних якостей слухачів методичного об’єднання.

3. Вимоги до випускників ДНЗ згідно Базової програми «Я у Світі»

3.1. Становлення соціально – емоційного досвіду дошкільника в дитячому садку.

3.2. Самостійність та соціальна компетентність дитини до навчання у 1-му класі.

3.3. Рекомендації вчителя початкових класів ЗОШ№1 щодо підготовки дитини до навчання у 1-му класі.

4. Виставка – ярмарка педагогічної літератури для планування навчально – виховної роботи в старшій групі ДНЗ

 

 

Засідання

 

 

 

Повідомлення

 

Анкетування

 

Методичний «Брейн - ринг»

 

 

 

 

 

Виступ вчителя Бершацької Л.Ф.

Вересень 2012.

 

ДНЗ №6

Скласти довідник – питальник для діагностики життєвої компетентності дитини шостого року життя.

ІІ

Дидактична гра як засіб формування пізнавальної активності дітей

• «Подорож до країни чудес»

• «Дорослі чомусики»

 

 

 

 

Заняття – гра

Інтелектуальна гра

Листопад 2012

ДНЗ №2

Обмін досвідом серед слухачів у формі методичних посиденьок.

ІІІ

Розвиток пізнавальної активності – головний компонент особистісного зростання дошкільника.

1. Розвиток пізнавальної активності: психологічні умови та дидактичні засоби П3.

2. Моделювання пізнавальних завдань психолого – педагогічного проектування для комплексного навчання дошкільників.

3. Інтегровані засоби навчання грамоти.

 

4. Використання наочного моделювання для

розвитку пізнавальної активності.

 

 

 

Педагогічний ринг

 

 

Консультація

 

 

Перегляд роботи з дітьми

Виставка - аукціон

Березень 2013

Вишнівський ДНЗ

Зробити картотеку дидактичних ігор за проектом П3.

ІV

Інновації – шлях до творчості сучасного педагога впедагогічній  роботі 

1. Пропозиції  щодо інноваційної діяльності педагога на ІІІ етапі роботи над обласною проблемою.

2. Інтеграція – головний метод планування навчально – виховної роботи нової програми.

3. Діагностика дітей 6-го року життя, як складова педагогічного та психологічного планування роботи ДНЗ.

4. Підведення підсумків роботи методичного об’єднання за 2012 – 2013 навчальний рік.

- діагностичне анкетування.

5. Ознайомлення з проектом плану роботи на новий навчальний рік.

 

 

 

Методична панорама

 

Повідомлення

 

 

Діагностична робота з дітьми

 

Повідомлення керівника

 

 

Анкетування

Травень 2013 Лихівський ДНЗ

Скласти план – конспект діагностичної роботи з дітьми 6-го року життя

  

 

 

 

№ п/п

Тема засідання

Форма прове-дення

Термін проведення

Відповіда-льні

Домашнє завдання

1.

1. Знайомство з планом роботи на 2012 – 2013 н.р.

 

2. Визначення вимог до розвивального предметного середовища групи згідно вимог Базової програми «Я у Світі»

 

3. Практичний огляд розвивального предметного середовища вікових груп дошкільного закладу.

 

Усна інформація

 

 

Тренінг

 

 

 

Проблемно аналітичний монолог

04.10.2012

Полова В.І.

 

 

Кліменко Т.І.

 

 

 

 

 

Полова В.І.

Провести спостереження за спілкуванням дітей та розкриттям своїх здібностей в умовах розширення  життєвого простору

2.

1. Аналіз результатів спостереження за спілкуванням дітей та розкриттям своїх здібностей в умовах розширення життєвого простору дошкільника.

 

2. Вироблення рекомендацій щодо розширення життєвого простору дошкільника, спрямованого на розвиток творчого потенціалу дошкільника та його реалізацію.

 

Круглий стіл

 

 

 

 

Відкритий мікрофон

14.12.2012

Мороз Н.Г.

 

 

 

 

Полова В.І.

Оновити освітнє середовище вікових груп ДНЗ, враховуючи вироблені рекомендації згідно вимог нової редакції Базового компоненту дошкільної освіти

3.

Робота творчої групи над оновленням існуючого життєвого простору у вікових групах ДНЗ із застосуванням передового досвіду та вимог нової редакції Базового компоненту дошкільної освіти.

Інформаційний калейдоскоп

08.02.2013

Полова В.І.

Провести спостереження за спілкуванням дітей та розкриттям ними  своїх здібностей в умовах оновленого освітнього середовища та розширенні життєвого простору.

 

4.

1. Підведення підсумків роботи.

 

2. Аналіз спостережень за поведінкою дітей, їх самореалізацією в попередньо створеному та оновленому життєвому просторі групи ДНЗ.

 

3. Створення цілісної системи ефективних методів і прийомів, які б забезпечили максимально сприятливі умови для задоволення потреб розвитку самосвідомості, самореалізації кожної дитини у творчому освітньому середовищі до Базової програми «Я у Світі»

 

Анкетування

 

Практичний показ

 

 

 

Аукціон педагогічних ідей

16.05.2013

Ємельянова О.П.

Жилка Л.Г.

 

 

 

 

Романенко А.В.

Опрацювати нормативно – правові документи з даної теми.

 

  

 

ТВОРЧА ЛАБОРАТОРІЯ

 

         ТЕМА: «ВПЛИВ ЗБАГАЧЕНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА САМОРЕАЛІЗАЦІЮ ДОШКІЛЬНИКА»

 

 

         МЕТА: «ПОШУК ЕФЕКТИВНИХ МЕТОДІВ І ПРИЙОМІВ, ЩО СПОНУКАЮТЬ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДОШКІЛЬНИКА ТА ЙОГО САМОРЕАЛІЗАЦІЇ»

 

 

 

         ЗАВДАННЯ:

 

         1. ПОШУК ПОЗИТИВНИХ ЗМІН У ПРАКТТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПО СТВОРЕННЮ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, ЩО ВИЯВЛЯЮТЬСЯ В АКТИТВНОМУ ЗАСТОСУВАННЯ ДОСЯГНЕНЬ НАУКИ, ПЕРЕЛДОВОГО ДОСВІДУ, ВДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМ І МЕТОДІВ ВИХОВНОЇ РОБОТИ, РОЗВИТКУ ВМІННЯ СРАМОСТІЙНО АНАЛІЗУВАТИ ВЛАСНУ ДІЯЛЬНІСТЬ.

 

 

         2. СТВОРИТИ ЦІЛІСНУ СИСТЕМУ ЕФЕКТИВНИХ МЕТОДІВ І ПРИЙОМІВ, ЯКІ Б ЗАБЕЗПЕЧИЛИ МАКСИМАЛЬНО СПРИЯТЛИВІ УМОВИ ДЛЯ ЗАДОВОЛЕННЯ ОСВІТНІХ ПОТРЕБ, РОЗВИТКУ САМОСВІДОМОСТІ, САМОРЕАЛІЗАЦІЇ КОЖНОЇ ДИТИНИ У ТВОРЧОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ.

 

 

 

         КАТЕГОРІЯ: ТВОРЧА ГРУПА ТА ВИХОВАТЕЛІ – МЕТОДИСТИ.

 

 

 

     

 

 


 

 

 

  

 

Карта аналізу заняття дітей дошкільного віку.

 

ДНЗ ______________________________________дата

Група_______________  кількість дітей _________--

Вихователь (П.І.Б. )____________________________

Тематика роботи а сферами життєдіяльності________

______________________________________________

Підтема__________________________________

 

Завдання за лініями розвитку____________________

 

______________________________________________

_____________________________

 

 

Критерії оцінювання діяльності вихователя на занятті

Ступінь оцінювання критеріїв

1 низький 1 бал

2 середній 2 бали

3 високий  3 бали

1

Вміння творчо використовувати наявні конспекти занять (вносити необхідні зміни в хід заняття , коректувати цілі у відповідності з індивідуальними особливостями дітей )

 

 

 

2

Вміння скласти конспект заняття у відповідності з цілями, змісту та структури заняття ,підібрать дидактичні ігри.

 

 

 

3

Підготовка до заняття

 

 

 

 

А) підбір демонстраційного та роздаткового матеріалу

 

 

 

 

Б) раціональне розміщення матеріалу

 

 

 

 

В) попередня робота з дітьми (бесіди, спостереження ,читання художньої літератури )

 

 

 

4

Виконання санітарно-гігієнічних вимог

 

 

 

 

А) виконання рухової активності дітей: організація фізкультхвилинок, динамічних пауз.

 

 

 

 

Б) контроль за правильністю осанки дітей під час роботи за столами

 

 

 

 

В) зміна поз протягом занять

 

 

 

 

Г) раціональний вибір динамічних поз дітей під час занять (сидя за столами, сидя полу кругом на стільчиках , сидя на килимку тощо )

 

 

 

 

 

 

Д) відповідність тривалості заняття санітарно-гігієнічним вимогам

 

 

 

 

5

 

    

 

Використання різних форм організації дітей на заняття ( робота малими підгрупами , парами , індивідуальна та колективна діяльність дітей )

 

 

 

6

 

Раціональність вибору методів та прийомів роботи з дітьми :

 

 

 

 

 

А) ігрові прийоми

 

 

 

 

Б) прийоми привертання та концентрації уваги дітей

 

 

 

 

В) прийоми підтримування зацікавленості дітей, емоціональний стан заняття

 

 

 

 

 

Г) прийоми активізації мислення дітей

 

 

 

 

 

Д) прийоми подачи нового з опорою на вже наявні у дітей знання

 

 

 

7

Вміння  регулювати поведінку дітей протягом заняття , підтримувати у дітей зацікавленість протягом  всього заняття

 

 

 

8

Вміння коректувати хід заняття з врахуванням «зворотнього зв’язку» : скоротити час заняття в залежності від ступеня стомленості дітей , замінити форму організації дітей , винести частину програмового матеріалу за рамки заняття , своєчасно використати динамічну паузу тощо )

 

 

 

 

9

Індивідуальна робота з дітьми

 

 

 

10

Поведінка дітей на занятті ( активність збереження уваги, цікавості )

,

 

 

11

Засвоєння дітьми програмового матеріалу.

 

 

 

 

Коефіціент спостерігаючого заняття           К=ЗКБ/57 (максимальна кількість балів)

 

К=1.0 -0.8  -високий

К=0.7-0.6  -середній

К=0.5-0.3  -низький