Розділ І

І.Вступ

     У своїй діяльності методична служба відділу освіти П’ятихатської райдержадміністрації керується Конституцією України, Національною доктриною розвитку освіти України, Законом України «Про освіту», Законами України «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Законом України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», новим Положенням про районний (міський) методичний кабінет (центр), іншими документами та урядовими рішеннями в галузі освіти, наказами і розпорядженнями Міністерства освіти та науки України, головного управління освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації, Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, а також річними планами головного управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, відділу освіти П’ятихатської райдержадміністрації.

    Методична робота в 2011/2012 навчальному році з педагогічними кадрами загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів проводилася згідно з планом методичної роботи відділу освіти. Методична служба впродовж 2011/2012 навчального року надавала допомогу педагогічним кадрам не лише у розвитку їхньої професійної майстерності, а й активізувала творчий потенціал вчителя, вихователя.

   Упродовж року методична діяльність у районі будується і проводиться за принципом систематичної аналітико-діагностичної діяльності, де враховуються інтереси і запити різних категорій педагогів та керівників навчальних закладів, через анкетування, експрес опитування, надання пропозицій тощо.  Тому й склалася така структура методичної освіти педкадрів району, яка акумулюється в центрах методичної роботи за напрямками, а координує роботу методична служба.

У 2011/2012 навчальному році у районі успішно функціонували 21 районне методичне об’єднання, проведено 26 районних семінарів-практикумів, працювало 15 районних творчих груп, 5 центрів науково-методичної роботи, 7 майстер-класів передової педагогічної думки, “круглий стіл ” директорів навчальних закладів, методична естафета для заступників директорів з навчально-виховної роботи, районна школа резерву керівних кадрів, школа молодого вчителя,  7 районних опорних шкіл, 5 опорних дошкільних навчальних закладів та 16 різновидів інших форм методичної роботи з педагогами, які 100% охоплюють педагогічні кадри району.

            Головною метою в роботі методичної служби відділу освіти є науково-методичне забезпечення та інформаційний супровід педагогічного процесу, організація удосконалення відповідної фахової освіти та кваліфікації педагогічних, керівних працівників методичної служби та закладів освіти. Згідно з даною метою та рядом завдань, визначених за підсумками серпневої конференції педагогічних працівників у 2011 році та планом роботи на 2011/2012 навчальний рік, і працювала вся досить розгалужена система методичної освіти педкадрів району, яка спрямовувала свою діяльність також на завдання ІІ організаційно-моделюючого етапу роботи над обласним науково-пошуковим проектом «Креативна освіта – шлях до розвитку інноваційної особистості».

     Однією з форм роботи з кадрами є курсова перепідготовка. У 2011 році на базі ДОІППО підвищили свій професійний рівень 158 педпрацівників, що становить 100 % виконання плану курсової перепідготовки. З них 30 осіб були охоплені індивідуальною формою навчання.

Також особливої уваги набула організація  науково-методичного супроводу  самоосвіти педагогів з метою відстеження ефективності курсової перепідготовки та методичної роботи педагога в міжкурсовий період.

У 2011/2012 н.р. у закладах освіти району працювали 562 педагогічних працівника (ЗНЗ-548, ПНЗ-6, ДНЗ – 107). Вищу освіту мають 505 педпрацівника (90 % ), що на 2 % вище у порівнянні з минулим навчальним роком, середню спеціальну освіту мало 119 педагогів (21,1%), що на 6,9 % менше у порівнянні з минулим навчальним роком. Навчалося заочно - 32 педпрацівника. З вищою кваліфікаційною категорією працювало 271 (48%) педпрацівників, з першою – 135 (24%). Педагогічні звання «Заслужений вчитель України” – 1 особа, „Вчитель-методист” -65 (12%) педпрацівників , „Старший вчитель” – 77 (14 %) педпрацівників , „Старший вихователь” – 2 педпрацівника, „Психолог-методист”- 1 педпрацівник, „Вихователь-методист" - 37 педпрацівників.  Нагороджені нагрудними знаками: „Василь Сухомлинський” – 1 педагог; „Іван Ткаченко” – 1 педагог; Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня – 1 педагог. 

У 2011 році організовано проведена атестація педпрацівників. Атестовано 108 осіб, що становить  19,2 % від загальної кількості педпрацівників.

Особлива увага впродовж останніх  років приділяється як районному, так і обласному туру Всеукраїнського педагогічного конкурсу «Вчитель року». В І обласному турі  брали участь 3 педагога: вчитель  української мови та літератури Саврівської ЗШ І-ІІ ст., Трофименко М.А., вчитель етики Марянівської ЗШ І-ІІ ст.,  Процак Н.В. та вчитель фізичної культури Пятихатської ЗШ І-ІІІ ст. № 3, Попова Ю.Ю.  Але не набрали достатньої кількості балів і в наступному турі участі не приймали. Тому слід більше уваги приділити теоретичній підготовці педкадрів району.

Одним з пріоритетних напрямків роботи залишається робота з кадрами, тому в 2012/2013 навчальному році  структурами всіх рівнів будуть вжиті послідовні заходи щодо забезпечення  системного підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань:

 • впровадження  інноваційних технологій навчання, технологій відкритого  навчання
 • впровадження нових підходів до оцінювання навчальних досягнень школярів;
 • впровадження сучасної системи моніторингових досліджень;
 • особливостей  викладання профільних предметів, курсів за вибором, факультативів;
 • удосконалення змістового наповнення  підготовки педагогічних, методичних та керівних кадрів у контексті реалізації завдань, визначених Концепцією профільного навчання в старшій школі;
 • підготовки педагогічних працівників до організації та впровадження інклюзивного навчання у загальноосвітній навчальний заклад;
 • підготовки кадрів в контексті профільного навчання та планів дій поліпшення якості фізико-математичної, біолого-хімічної, художньо-естетичної освіти;
 • розробки електронних інтерактивних лекцій, тестових матеріалів, медіауроків в рамках обласного  науково-педагогічного проекту «Школа відкрита для всіх».

 

Значне місце в системі методичної роботи міста займає участь в експериментальній роботі, яку генерує та координує Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

На обласному  рівні експериментальну роботу реалізує  П’ятихатська ЗШ І-ІІІ ст. № 2. Впродовж 2011/2012 навчального року була організована робота на діагностично-концептуальному етапі обласного експерименту за темою: «Вплив єдиного освітнього простору та Інтернет-технологій на становлення інноваційної  особистості ХХІ століття та визначення їх складових»  (01.09.2011-31.12.2016 р.), науковий керівник – Ватковська Марина Григорівна.

  У   районі   склався             певний досвід роботи над обласним науково-методичним проектом. На серпневій конференції буде зроблений детальний аналіз методичної роботи і окреслені  завдання для реалізації  обласного науково-методичного проекту:  «Креативна освіта  для розвитку  інноваційної особистості». В рамках обласного науково-методичного проекту розроблено районний: «Креативна освіта шлях до розвитку життєздатної особистості». В процесі роботи над проектом  розроблено перспективний та річний план, здійснено відбір сучасних педагогічних технологій, спрямованих на  розвиток інноваційного потенціалу особистості, оволодіння сучасним стилем педагогічного мислення  та рефлексії. Робота над проблемою дає можливість підвищувати  педагогічну майстерність,  визначати основні пріоритети діяльності.

У 2011/2012 навчальному році продовжувалась участь у Міжнародних програмах та проектах, що дало змогу вивчати  закордонний довід освіти  та запроваджувати  кращі здобутки, а також реалізовувався ряд всеукраїнських та обласних проектів:

«Школа і партнери проти СНІДу». Долучено 5 ЗНЗ

 «Entel. Навчання для майбутнього». Долучено всі ЗНЗ, що дало змогу значно покращити рівень комп’ютерної грамотності педагогів.

Обласний проект «Народна пам'ять ХХІ століття: Велика Вітчизняна війна». Долучено всі  ЗНЗ.

проект: «Модернізація освіти сільської школи в П’ятихатському районі» (01.09.2003 р. -31.12.2013 р.), який є складовою обласного проекту «Модернізація системи освіти сільських адміністративних районів Дніпропетровської області». Керівником даного проекту є доктор філософських наук, професор, ректор ДОІППО М.І. Романенко. Даний проект  успішно підходить до заключного етапу, здійснено всі організаційні заходи: відпрацьована функціональна модель допрофільної підготовки; освітня карта допрофільної підготовки, проведено ряд семінарів для заступників директорів, директорів загальноосвітніх навчальних закладів; за наслідками попередньої комплектації складено навчальний план допрофільної підготовки, в якому передбачено виділення годин з варіантної складової.

В минулому навчальному році освітяни нашого району були учасниками Всеукраїнських та Міжнародних виставок.

У Міжнародній виставці-презентації «Сучасні заклади освіти – 2012» взяли участь всі заклади освіти району.

Під час роботи даної виставки ДОІППО було організовано та проведено семінар на тему

« Роль методичних служб у формуванні інформаційно- комунікаційної та медіа- освітньої компетентності у системі випереджуючої освіти для сталого розвитку» , в роботі якої ми приймали участь. За результатами участі у виставці відділ освіти та П’ятихатська ЗШ І-ІІІ ст. № 2 нагороджені Дипломами за активну роботу з модернізації системи освіти. Начальника відділу освіти Малкову Н.В. за участь у семінарі нагороджено Почесним дипломом за плідну науково-педагогічну діяльність з інноваційної модернізації освіти.

 

     Нові реалії життя в Україні, її поступове перетворення на демократичну, соціально орієнтовану країну обумовили глобальні зміни у філософії освіти, визначенні її мети, завдань, методів діяльності. Одним з пріоритетних напрямків роботи відділу та закладів освіти у 2011/2012 навчальному році була реалізація Програми розвитку освіти району на засадах сталості в рамках обласної Комплексної програми «Освіта для сталого розвитку» на період 2009-2015 роки. З метою реалізації зазначеної Програми здійснено ряд важливих заходів, особливо в частині європейської просвіти:

 • Створено 32 євроклуби на базі ЗНЗ району .
 • Створено Центр сталого розвитку на базі Районного Центру учнівської молоді.

Та слід більше приділяти уваги роботі з обміну та міжнародного співробітництва.

На базі освітнього простору району було проведено обласний семінар керівників РМО вчителів географії «Розвиток компетентностей учнів в умовах інноваційної школи»

Методична служба та заклади освіти є постійними учасниками Всеукраїнських науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, педагогічних читань, виставок:

Всеукраїнський рівень:

 Всеукраїнський науково-практичний семінар на тему «Педагогічний досвід як фактор оновлення місту науково-методичної діяльності в установах і закладах освіти : вектори випереджувального розвитку» у рамках Всеукраїнської школи  новаторства керівних, науково-педагогічних працівників , який відбувся в березні 2012 року в місті Рівне. В роботі семінару та до виступу була запрошена Пономаренко Н.І., методист відділу освіти.

Обласний рівень:

«Інноваційні технології навчання» м. Дніпропетровськ

Навчальними закладами узагальнюється педагогічний досвід кращих педагогів,  який висвітлюється в педагогічних виданнях, альманахах.  Вчителі розробляють власні методичні та дидактичні посібники, апробують підручники та електронні засоби навчання.

Впродовж 2011/2012 навчального року вийшло ряд публікацій  у фахових та педагогічних виданнях:

Методична служба

«Роль методичних служб у впровадженні педагогічного досвіду»

Збірник «

Пономаренко Н.І.

Пятихатська ЗШ № 1

«Травлення», «Компоненти їжі», «Вітаміни»

журнал «Шкільний світ. Хімія»

Богданова В.Я.

«Сахароза», «Жири»

журнал «Хімія»

Богданова В.Я.

«Комп’ютер і здоров’я», «Використання ІКТ при вивчені хімії»

газета «Педагогічна майстерня»

Богданова В.Я.

Пятихатська ЗШ І-ІІІ ст. № 3

 

 

 

Вишнівська ЗШ І-ІІІ ст.

Конспект уроку за темою «Т.Г.Шевченко. «Садок вишневий коло хати»

журнал «Все для вчителя»

Ісаєнко І.В.

«Традиційне харчування українців»

часопис «Позакласний час»

Ісаєнко І.В.

«Вивчення роману Льва Толстого «Анна Корєніна» за методикою розвитку критичного мислення»

журнал «Зарубіжна література»

Корміліцина О.М.

«Фізичний експеримент у 8 класі в домашніх умовах. Експериментальні задачі»

журнал «Все для вчителя»

Федан Г.В.

Лихівська ЗШ І-ІІІ ст.

«Подорож у країну Букварію»

ч. «Розкажіть онуку»

Солдатова Т.О.

Троїцька ЗШ І-ІІІ ст.

Розробка позакласного заходу до Дня Матері «Be Happy, Dear Mummy»

журнал «Англійська мова та  література»

Коваль В.Д.

 

     На особливому контролі перебуває питання щодо створення єдиного інформаційно-освітнього простору району.  До мережі Інтернет підключено 24 ЗНЗ. Впродовж даного навчального року повністю відпрацьована система роботи з електронною поштою між ЗНЗ та відділом освіти, заповнення електронних класних журналів та учнівських щоденників. Розроблено та введено в дію сайти відділу освіти ЗНЗ, ДНЗ, ПНЗ. Разом з тим мають дієві власні сайти лише кілька закладів освіти району, в інших загальноосвітніх навчальних закладах робота триває.  Також триває робота по створенню сайтів районних методичних об’єднань.

 

    Відділом та закладами освіти здійснюється системна робота щодо виявлення, підтримки та розвитку обдарованих дітей. Про це  свідчать    успіхи  учнів   в   районних, обласних,  олімпіадах,   конкурсах  науково-дослідницьких  робіт ДВ МАН.

Так,  863  учні   загальноосвітніх навчально-виховних закладів   району брали   участь в районних предметних олімпіадах, що складає 58,5% від загального контингенту учнів 8-11 класів.

З них   202 учні посіли призові місця: І місце -26; ІІ місце – 52; ІІІ місце – 129, що   складає   23,4%    якості. З   202 переможців районних   олімпіад 40 (згідно рейтингу)   брали участь   в обласних предметних  олімпіадах, з них 6 посіли   призові   місця :

 • учениця 9 класу П’ятихатської ЗШ І-ІІІ ступенів № 2 Кірілічева Владена, вчитель Малюженко Л.Я., в номінації :  «Українська мова  та література» - ІІІ місце;
 • учень 8 класу Зорянської ЗШ І-ІІІ ст. Лук’яненко Сергій, вчитель  Масалітіна О.І.,  в номінації :  «Математика» - ІІІ місце;
 • учень 10 класу Саксаганської ЗШ І-ІІІ ст. Чернявський Юрій, вчитель  Сторчак А.М.,  в номінації :  «Історія» - ІІІ місце;
 • учениця 10 класу Комісарівської ЗШ І-ІІІ ст. Малоок Ірина, вчитель  Швець Л.О.,  в номінації :  «Біологія» - ІІІ місце;
 • учениця 11 класу П’ятихатської ЗШ І-ІІІ ступенів № 2 Занога Світлана, вчитель  Лужецька Г.М.,  в номінації :  «Біологія» - ІІІ місце;
 • учениця 11 класу Лозуватської ЗШ І-ІІІ ст. Малоок Галина, вчитель  Горб Н.М.,  в номінації :  «Екологія» - ІІІ місце.

Вже традиційно проводяться  олімпіади в початковій школі. У 2011/2012 навчальному році  участь  у районних  олімпіадах  з математики, української мови, російської мови та природознавства брали  виключно  переможці  шкільних етапів  олімпіад.  Всього в районних олімпіадах з взяло участь 104 учні 4-х класів( визначено 18 переможців), що активізує олімпіадний рух в районі з більш раннього віку та забезпечує наступність в роботі.

Учні загальноосвітніх навчальних закладів є активними учасниками різноманітних конкурсів за напрямками: природничо-математичний, суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний, туристсько-краєзнавчий та ін.. і забезпечують позитивний результат. У Міжнародному учнівському конкурсі юних істориків «Лелека – 2012» брали участь 81 учень із 6 загальноосвітніх шкіл району.  За підсумками даного конкурсу маємо 2 золотих дипломи, 13 срібних, 18 бронзових.

   

    З метою підвищення рівня фахової майстерності педагогів, розвитку творчих здібностей і вподобань методист з виховної роботи організував роботу із заступниками директорів із виховної роботи, класними керівниками, педагогами-організаторами, працівниками позашкіль­них установ, творчо обдарованою молоддю, керівни­ками гуртків, учнями соціально незахищених категорій, батьківською громадськістю.

Якість виховного процесу, його результативність певною мірою залежать від рівня науково-теоретич­ної підготовки класних керівників. Така підготовка здійснюється через організацію методичної роботи з цією категорією педагогічних працівників.

         Ведеться систематична робота з педагогами-ор­ганізаторами, для науково-методичного забезпечен­ня діяльності яких проводяться семінари, засідання круглого столу, організована робота постійного май­данчика для молодих педагогів-організаторів. У Центрі учнівської молоді створена цілісна система організації та проведення масових заходів художньо-естетичного циклу, яка включає в себе розробку положень конкурсів і виставок, проведення семінарів, практич­них занять та майстер-класів для керівників творчих колективів, заступників директорів із виховної роботи. Традиційними стали творчі звіти художніх колективів району.

Велика увага приділяється патріотичному ви­хованню школярів (у  районі організована робота  шкільних музеїв, куточків патріотично­го спрямування). Ведеться постійна робота з учнями соціально  незахищених категорій. Створені й постійно онов­люються банки даних про учнівський контингент.

 

    Одним з важливих напрямків роботи методичної служби є проведення моніторингових досліджень з основних предметів як в основній,  старшій школі, так і початковій, що дає можливість прослідковувати та відстежувати тенденції та виробити реальні кроки до покращення якості знань учнів.

В 2011/2012 навчальному році було проведено моніторингове дослідження з питань запровадження профільного навчання у старшій школі.

    У методичному кабінеті діє і систематично використовується  комп’ютерний банк педагогічної інформації, картотека ППД закладів освіти.

   

      Впродовж року на базі Мирнівської ЗШ І-ІІ ст. працював Центр вивчення української мови, робота якого, спільно з  районним об’єднанням вчителів української мови та літератури, спрямовувалась на підвищення рівня професійної компетентності працівників освіти усіх рівнів у сфері володіння українською мовою, популяризацію державної мови через засоби масової інформації, просвітницьку діяльність.

           

      Психологічна служба спрямовує діяльність  психологів та  класних керівників освітньої системи району за напрямками: діагностичний, консультативний, корекційний, реабілітаційний, профілактичний, просвітницький. Особливу увагу в 2011/2012 навчальному році психологічна служба приділяла розробці системи психолого-педагогічного супроводу допрофільної підготовки та роботі з батьками. На базі Пятихатської ЗШ І-ІІІ ст. № 1 діяв логопедичний кабінет, який задовольняв запити дітей, що потребують корекції мовлення.

 

Рейтингова оцінка діяльності загальноосвітніх навчальних закладів району впродовж 2011/2012 навчального року продемонструвала знання та вміння керівників і педагогів використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології, рівень їх  самоосвітньої діяльності у між курсовий період.

 

            Проте, поряд із здобутками та досягненнями в роботі методичної служби міста є невирішені питання і проблеми, над якими слід працювати в новому  2012/2013 навчальному році:

 • не в повному обсязі введено в дію Положення про районний методичний кабінет;
 • більш результативною та ефективною має бути робота методистів відділу освіти, керівників РМО, ШМО, “учителів-методистів”, “старших учителів” щодо результативності виступів учнів на олімпіадах з базових дисциплін  у  ІІІ та ІУ етапах;
 • невідпрацьована система в навчальних закладах щодо власного моніторингу навчально-виховної та науково-методичної діяльності за навчальний рік з метою глибокого аналізу, порівняння та визначення перспективи на майбутнє;
 • мало авторських матеріалів було підготовлено педагогами та методистами району щодо креативного розвитку педагога та учня: авторські програми, підручники, посібники, які сприяють активному впровадженню сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних методів у навчально-виховний процес;
 • наповненість власних сайтів;
 • значна частина педагогів не використовують сучасні інформаційні технології під час навчально-виховного процесу через недостатню матеріально-технічну базу.

 

В 2012/2013 навчальному році діяльність методичної служби району буде спрямована на якісну та результативну реалізацію Програми Президента України Віктора Януковича «Україна для людей», Указу Президента України від 30.09.2010 року № 926/2010 «Про заходи  щодо забезпечення  пріоритетного  розвитку  освіти  в Україні», Концепції державної цільової програми впровадження в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій 100 % на період до 2012 року, нового Положення про районний методичний кабінет  (наказ МОНУ №1119 від 08.12.2008 року), регіонального проекту «Новій Дніпропетровщині – новий стандарт освіти», а також на реалізацію науково-методичного проекту “ Креативна освіта – шлях до розвитку інноваційної особистості ” та вирішення таких пріоритетних завдань

 

у сфері дошкільної освіти:

       1. Забезпечення права дитини дошкільного віку на здобуття безоплатної обов’язкової дошкільної освіти через різні організаційні форми, відновлення роботи груп та популяризації значущості дошкільної освіти для розвитку дитини. Збільшення показника охоплення дітей дошкільною освітою до 95%.

        2. Забезпечення наступності та узгодженості в роботі різних соціальних інституцій щодо 100% охоплення дітей  п’ятирічного віку дошкільною освітою.

        3. Гармонізація взаємовідносин з сучасною сім’єю: гуманістично-комунікативний стиль спілкування.

       4. Створення умов для зміцнення та відновлення фізичного, психологічного, соціального здоров’я дітей, всебічного розвитку їх сутнісних сил. Формування єдиного освітнього здоров’язберігаючого простору.

        5. Забезпечення реалізації завдань щодо практичного впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» та ІІІ етапу роботи над обласним науково-методичним проектом.

         6. Вдосконалення змісту показників, за якими оцінюється всі аспекти діяльності ДНЗ, визначається динаміка його розвитку.

        7. Вдосконалення практики управління інноваційною діяльністю в ДНЗ.

        

у сфері загальної середньої та позашкільної  освіти:

1. Забезпечити  науково-методичний супровід щодо:

 • реалізації регіонального проекту «Новій Дніпропетровщині – новий стандарт освіти» та створення єдиного інформаційно-освітнього простору району в умовах системних інноваційних змін;
 • здійснення навчально-виховного процесу в закладах освіти
 • впровадження нового Державного стандарту  початкової загальної освіти та перехід на  новий зміст та структуру  навчання у 1 класі;
 • реалізації Концепції профільного навчання в старшій школі;
 • запровадження сучасної системи моніторингу якості освіти, удосконалення роботи щодо покращення якості знань учнів, профільного навчання і зовнішнього незалежного оцінювання;
 • виховної, соціально-психологічної  системи району;
 • євроінтеграційних процесів в навчально-виховній діяльності закладів освіти;
 • ведення навчально-педагогічної документації;
 • соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;
 • оптимального використання прогресивних педагогічних технологій на основі активізації та інтенсифікації навчально-виховного процесу, ефективності управлінської діяльності;
 • інклюзивного та інтегрованого навчання дітей з особливими потребами;
 • використання сучасних комп’ютерних технологій в навчально-виховному процесі дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних закладів району;
 • атестації дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів освіти
 • експериментальної та інноваційної діяльності закладів.

 

 

2. Координувати роботу щодо:

 • реалізації Програми розвитку закладів освіти на засадах сталості;
 • організаційної роботи з кадрами, резервом керівних кадрів, з громадськістю;
 • розвитку творчої активності педагогів, керівників закладів освіти: підвищення  кваліфікаційного та професіонального рівня, компетентності, духовності та відповідальності працівників освіти за результати своєї праці, вироблення системи стимулів для підвищення фахової майстерності педагогів та ефективності їх роботи;
 • якісної реалізації державної Програми розвитку і функціонування української мови у сфері освіти;
 • роботу з творчо обдарованою молоддю.

 

3. Розробити:

 • систему допрофільної підготовки учнів 8-9 класів в умовах єдиного інформаційно-освітнього простору району;
 • систему психолого-педагогічного супроводу допрофільної підготовки учнів 8-9 класів в умовах єдиного інформаційно-освітнього простору;
 • систему профорієнтаційної роботи на базі районного ЦУМу;
 • систему та науково-методичне забезпечення щодо впровадження комп’ютерно-інформаційних технологій навчання;
 • систему оптимального використання мультимедійних класів та засобів навчання;
 • систему координації самоосвіти керівників закладів освіти та методистів;
 • систему внутрішнього та зовнішнього моніторингу якості освіти в районі;

 

4. Вдосконалити:

 • систему забезпечення учнів загальноосвітніх закладів необхідними підручниками, навчальними, варіативними та альтернативними посібниками, електронними засобами навчального призначення;
 • систему роботи в мережі Інтернет.

 

5. Здійснити:

 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників  та керівних кадрів у міжкурсовий період;
 • вивчення, узагальнення, пропаганду, поширення та впровадження кращого педагогічного досвіду;
 • співпрацю з науковими установами та закладами освіти всіх рівнів;
 • інформаційно-видавничу діяльність через друк на різних рівнях видавничої діяльності, а також через Інтернет ресурси.

           Головні  напрями і актуальні складові методичної роботи згідно Положення про районний методичний кабінет відображені в структурі плану, в основу якого покладено структурно-функціональний підхід, що дає можливість вирішувати ряд важливих питань: планувати, виявляти проблеми, своєчасно їх усувати, здійснювати контроль та корекцію, аналізувати поточні та кінцеві результати, підводити підсумки, готувати звітні матеріали, вносити пропозиції тощо.