Семінари-практикуми

Семінар вчителів трудового навчання (технології) на базі Зеленоярської ЗШ І-ІІІ ст 09 грудня 2015 року

 

П  Л  А  Н

проведення районного семінару-практикуму вчителів трудового навчання (технології)

   Дата проведення   –  09 грудня 2015 року

                                                                 Місце проведення –  Зеленоярська ЗШ І-ІІІ ст.

Тема: «Шляхи оновлення змісту сучасної технологічної освіти в умовах сільської малокомплектної школи»

Мета: - ознайомлення учасників семінару з ефективними  способами оновлення змісту сучасної технологічної освіти ;

-         Презентувати роботу вчителів школи у використанні сучасних методів та прийомі на уроках трудового навання;

-         Визначити механізми впливу виховного потенціалу предмету трудове навчання на процеси соціалізації та національне самовизначення особистості;

-         Розглянути роль вчителів трудового навчання з питань забезпечення психолого-педагогічного супроводу учнів у визначенні ними сфери своєї майбутньої професійної діяльності і виборі профілю навчання.

 

Р е г л а м е н т       р о б о т и:

 

9.20 – 9.40 - Реєстрація учасників семінару, його відкриття. Оголошення завдань, змісту та регламенту роботи семінару. Ранкова кава.

 

9.45 – 10.30 – Урок трудового навчання по темі: «Основи технології малярних робіт»  ( 7 клас)    

Болтромюк В.В.., вчитель трудового навчання

10.45 – 11.30 – Виховний захід  «Ми працю любимо, що в творчість перейшла».     ( 3- 10 кл.)    

   Болтромюк В.В.., Леб О.В. вчителі  трудового навчання                        

11.30 – 11.45– Шляхи оновлення змісту сучасної технологічної освіти в умовах сільської малокомплектної школи

                                                            Шеремет Т.А., методист РМК

11.50 - 12.30 –  Майстер-клас з плетення «газетною лозою».

Зубкова І.Б., вчитель трудового навчання П’ятихатської ЗШ І-ІІІ ст. №1

12.30 – 12.40 – Підведення підсумків семінару.  Прийняття методичних рекомендацій.

 

12.45 – 13.30 – Обід та від’їзд учасників семінару .

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

районного семінару-практикуму вчителів трудового навчання (технології)

«Шляхи оновлення змісту сучасної технологічної освіти в умовах сільської малокомплектної школи»

Сільська малокомплектна школа - особливий феномен як у педагогічній теорії, так і в реальній практиці. Поняття географічне й соціальне - аспекти, що відіграють значну роль у функціонуванні цих навчальних закладів. І якщо перший із них характеризується виключно" місцем розташування школи, то другий залежить від значної кількості чинників: стану соціально-економічного розвитку конкретного регіону, загального духовно-морального рівня населення села чи селища, природного й предметного середовища, особливих умов функціонування навчально-виховного закладу. Усі ці чинники не існують самі по собі, вони активно впливають на розвиток інституту сільської школи, на процес розв'язання психолого-педагогічних проблем, що стоять перед нею нині і майже повністю замикаються на особистості вчителя.

Тому в умовах сільської малокомплектної школи слід використовувати різноманітні організаційні форми, методи, прийоми навчання, які б активізували розумову діяльність, допомагали ефективно реалізувати триєдину мету уроку. Особливого значення набувають інноваційні технології, які враховують особливості малокомплектних шкіл, інтерактивні методики навчання.

Актуальним завданням такої школи є формування в учнів активної трудової позиції, системи позитивної мотивації до праці, усвідомлення життєвої потреби трудової активності, ініціативи, готовності до конкурентоспроможності й самореалізації особистості. Тому процес як урочної, так і позаурочної предметно-перетворювальної діяльності в школі має передбачати не тільки формування в учнів глибоких знань, трудових умінь і навичок, а й формування активної трудової позиції щодо реалізації особистих інтересів та інтересів суспільства.

Розглянувши аспекти, пов’язані з оновленням змісту сучасної технологічної освіти в сільській малокомплектній школі, учасники семінару-практикуму дійшли висновку, що учителям трудового навчання доцільно дотримуватися таких рекомендацій:

Здійснювати:

ü формування нового бачення шляхів оновлення змісту сучасної технологічної освіти;

ü підвищення професійної компетентності педагогів з урахуванням специфіки роботи малокомплектних шкіл, зокрема, приділення першочергової уваги організації самоосвіти педагогів;

ü виявлення, вивчення, узагальнення, впровадження передового педагогічного досвіду у цих закладах; навчання педагогів (інтерактивні технології та методики), впровадження інноваційних технологій керівництва цими закладами освіти;

ü оптимальне підвищення кваліфікації вчителів цих шкіл під час курсової підготовки, насамперед педагогів, котрі викладають по 2 і більше  навчальних предмети;

ü ефективну співпрацю педагогічного, учнівського колективів та громадськості з метою соціалізації особистості школяра.