Семінари-практикуми

П  Л  А  Н

проведення районного семінару-практикуму вчителів музичного мистецтва

   Дата проведення   –  20 листопада 2015 року

                                                                 Місце проведення –  Жовтянська ЗШ І-ІІІ ст.

Тема:   «Застосування інтерактивних технологій  для розвитку

музичних  інтересів учнів»

                                 Роби те, що можеш

З тим,що маєш,

 Там, де ти є.

Т.Рузвельт

Мета: - ознайомлення учасників семінару з інноваційними підходами до викладання музики в загальноосвітніх закладах;

-      актуалізувати свідоме, ефективне оволодіння вчителями інноваційними методами та прийомами навчання через практичну діяльність педагогів;

           - презентувати досвід учителя музичного мистецтва Міщенка Миколи Васильовича з впровадження інтерактивних технологій на уроках музичного мистецтва;

- продемонструвати можливості використання комп’ютерних програм для організації роботи вчителя музичного мистецтва ;

 

Р е г л а м е н т       р о б о т и:

 

9.30 – 9.45 - Реєстрація учасників семінару, його відкриття. Оголошення завдань, змісту та регламенту роботи семінару. Ранкова кава.

 

9.45 – 10.30 – Урок музичного мистецтва по темі: «Аранжування академічної музики» ( 7 клас)    

   Міщенко М.В., вчитель музичного мистецтва

                                                     

10.40 – 11.20 – Розважально-пізнавальна гра «Музичний калейдоскоп».            

( 3 - 7 кл)

                                                     Міщенко М.В., вчитель музичного мистецтва                         

                                                                             

11.30 – 12.00 – Майстер-клас: «Використання комп’ютерних програм для організації роботи вчителя музичного мистецтва»

                                                 Міщенко М.В., вчитель музичного мистецтва

 

12.30 - 12.45 –  Майстер-клас як форма передачі педагогічного досвіду.

    Шеремет Т.А., методист РМК

 

12.45 – 13.00 – Підведення підсумків семінару.  Прийняття методичних рекомендацій.

 

13.00 – 13.30 – Обід та від’їзд учасників семінару .

РЕКОМЕНДАЦІЇ

районного семінару-практикуму вчителів музичного мистецтва

«Застосування інтерактивних технологій  для розвитку

музичних  інтересів учнів»

Сьогодні, коли перебудовується традиційна система загальної освіти і кожна школа шукає своє «обличчя», дуже важливо в гонитві за модними напрямами у навчанні не втратити головне – людину, особистість, яка не тільки має знання у галузі економіки і техніки, а й здатна розуміти і відчувати прекрасне, а це означає розуміти і співпереживати іншим людям. Кожний шкільний предмет має свою специфіку.  Головним завданням одних – озброїти учнів науковими знаннями, інших – допомогти оволодіти певними способами діяльності. А є предмет – основна мета якого визначається в дидактиці як "формування досвіду емоційно-цінних відносин”. Це предмет – музика.

Як же проводити уроки музики, щоб вони були різноплановими, цікавими, корисними і цілком демократичними?

Одниміз способів вирішення даного питання є застосування інтерактивних технологій. Ключовими поняттями є:

 інноваційне навчання -  зорієнтована на динамічні зміни в навколишньому світі  навчальна діяльність, що ґрунтується  на  оригінальних методиках розвитку різних форм мислення, творчих здібностей,  соціально-адаптаційних можливостях особистості.

інтерактивне навчання - це навчання,яке відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учасників навчального процесу. Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці), де і учень і вчитель є рівноправними суб’єктами навчального процесу, розуміють, що вони роблять, рефлексують з приводу того, що вони знають, вміють здійснювати. Безпосередньо, сама організація інтерактивного навчання передбачає моделювання різноманітних життєвих ситуацій, спільне вирішення проблем на основі аналізу обставин та відповідної ситуації, використання рольових ігор. Усі інтерактивні технології поділяються на чотири групи: фронтальні технології, технології колективно-групового навчання, ситуативного навчання та навчання у дискусії. Серед інтерактивних методів широко використовуються такі як: мозковий штурм, мікрофон, коло ідей, робота в малих групах, займи позицію, пресс-метод, акваріум, подорож рольові ігри та інші.

Таким чином, у сучасній педагогіці має місце багатоваріантність форм і методів інноваційного навчання, спрямованих на якісне засвоєння знань учнями, розвиток їх розумової діяльності, виявлення умінь та навичок критичного осмислення проблем, набуття досвіду самостійного опрацювання навчального матеріалу, пошукової роботи, набуття якостей, які стануть у нагоді в подальшому житті.

В рамках безперервної педагогічної освіти майстер-клас є однією з найефективніших форм навчання і здобуття нових знань. Його особливість полягає в тому, що Майстер показує як застосувати на практиці нову технологію або метод, надається можливість практикувати під контролем викладача. Це двосторонній процес з двостороннім контактом «викладач-слухач».

Розглянувши аспекти, пов’язані з застосуванням інтерактивних технологій, учасники семінару-практикуму дійшли висновку, що учителям музики доцільно дотримуватися таких рекомендацій:

ü Проаналізувати рівень, шляхи та умови використання інтерактивних форм в навчальному процесі при вивченні музичного мистецтва в своєму навчальному закладі;

ü Виявити рівень взаємозв’язку використання інтерактивних технологій  при вивченні музичного мистецтва та розвитку пізнавального інтересу до цієї навчальної дисципліни;

ü Розробити конкретний зміст і технології використання інтерактивних форм  при вивченні музичного мистецтва та експериментально з’ясувати їх педагогічну ефективність;

ü  створювати умови для зростання педагогічної майстерності на основі рефлексії власного педагогічного досвіду.