Семінари шкільних бібліотекарів

 

       

Семінар-практикум  шкільних  бібліотекарів

                                                               Дата проведення:  22 квітня 2015року

                                                   Місце проведення: Саксаганська ЗШ І-ІІІ ст.  

 

Тема:        Взаємодія шкільного бібліотекаря з педколективом по розвитку  

                   в  учнів пізнавальних інтересів,  любові до читання

Мета:    -   налаштувати шкільних бібліотекарів на усвідомлення ролі

                   шкільної бібліотеки в інноваційному розвитку

                   загальноосвітнього навчального закладу;

 • презентувати досвід роботи Муквич Л.І. з виховання  пізнавальних та читацьких інтересів учнів у співпраці з педколективом;
 • переконати шкільних бібліотекарів у потребі спільної, злагодженої роботи з педагогами у питаннях навчання та виховання учнів;
 • визначити ефективні форми роботи, що сприяють підвищенню пізнавальних інтересів учнів

 

 

     ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРУ

 

 1.

Заїзд учасників семінару

9.20

Пінчук В.М., методист РМК

2.

Кава-брейк

9.20. - 9.45

Муквич Л.І., бібліотекар Саксаганської ЗШ

3.

Візитка школи

9.45 – 10.00

Корженевська О.Р., педагог-організатор

4.

Відкриття семінару

10.00. – 10.05

Пінчук В.М.

5.

Основні напрямки спільної діяльності шкільного бібліотекаря та педагогічного колективу. Виступ.

10.05 -10.15

Пінчук В.М.

6.

Бібліотечний урок у 2 класі «Дім без книги –день без сонця»

10.20. – 11.00

Кожей І.Я.

Муквич Л.І.

7.

«Птахи з гнізда Придніпров’я». Літературна кав’ярня для учнів 8-9 класів

11.05 -11.50

Миркалова О.В.

Муквич Л.І.

8.

Аналіз проведених заходів. Прийняття рекомендацій.

11.55 -12.20

Пінчук В.М.

 

Виступ методиста з бібліотечних фондів (Пінчук В.М.)

Бібліотечний урок у 2 класі

  Літературна кав`ярня

 

Фото на згадку

 

                                         РЕКОМЕНДАЦІЇ

               семінару-практикуму шкільних бібліотекарів

 « Взаємодія  шкільного  бібліотекаря з  педколективом  по розвитку в    

          учнів  пізнавальних інтересів, любові до читання»

Потреба в активній творчій особистості , спроможній адаптуватися в насиченому світі , викликала необхідність реформування національної школи. Важливим завданням сучасної школи є формування інтелектуального потенціалу держави. У зв’зку з цим зростає і роль шкільної бібліотеки як найважливішої інституції у справах реалізації цілей і завдань щодо інформатизації та рівного доступу до якісної освіти школярів.

       У цих умовах педагогу , вихователю, бібліотекарю необхідно орієнтуватися в широкому спектрі сучасних інноваційних технологій , ідей , шкіл , напрямів , не витрачати час на відкриття уже відомого .

Розглянувши теоретичні та практичні аспекти , пов’язані з питаннями співпраці шкільного бібліотекаря та педагогічного колективу у напрямку освітньої та виховної мети, учасники семінару дійшли висновку, що шкільним бібліотекарям слід дотримуватись наступних рекомендацій:

 1.  Постійно акцентувати  увагу педагогів на нових методичних доробках,   розробках, ідеях, концепціях щодо навчання і виховання.
 2. Здійснювати інформаційну підтримку   навчальної та освітньої діяльності, а також виконувати інформаційно –консультативну та інформаційно- координаційну функції, спрямовані на вчителя, родину .
 3.   Працювати над створенням в шкільній бібліотеці умов, які б стимулювали самоосвіту і саморозвиток особистості дитини і потреби в самостійному пошуку, відборі та використанні інформації.
 4. При плануванні спільної роботи з вчителями початкової школи передбачити такі форми роботи: екскурсії до бібліотеки, робота в ГПД, анкетування батьківської громадськості, підготовка рекомендацій для батьків.
 5. Підтримувати зв’язок з учителями-предметниками    з  метою   інформування  їх  про  стан  науково-методичного  забезпечення кожної навчальної дисципліни.
 6. Знайомити  вчителів з новими виданнями , практикувати  проведення книжкових виставок під час уроків для ознайомлення учнів з додатковими інформаційними ресурсами з того чи іншого предмета.
 7. Надавати  інформаційну підтримку  вчителям, учням  під час проведення предметних тижнів,  інших інтелектуальних та пізнавальних заходів.
 8. Вести роботу над створенням  власної бази даних з краєзнавства, залучаючи  до цього вчителів-предметників, зацікавлених учнів.
 9. В рамках співробітництва з класними керівниками проводити спільні виховні години, анкетування батьків з подальшим наданням їм рекомендацій.
 10. Скласти графік проведення  бібліотечно-бібліографічних занять, залучивши класних керівників, вчителів-предметників, бібліотекарів-фахівців.
 11. Спільно з педагогом,  відповідальним за виховну роботу в школі,  та класними керівниками спланувати роботу по виявленню обдарованих дітей та розвитку їх здібностей.

 

                                 

 

     ПЛАН

проведення спільного засідання   круглого столу  шкільних бібліотекарів та бібліотекарів  публічних бібліотек

 

Дата проведення: 13 березня 2015 р.

Місце проведення:  П’ятихатська центральна  бібліотека

 

Тема:    Комунікативна  функція  бібліотеки  як шлях  до      

               толерантності,  взаєморозуміння між  людьми

 

Мета   -  з’ясувати  основні складові   комунікативної компетентності      

                  бібліотекаря;

             -   визначити шляхи посилення комунікативної функції 

                  бібліотеки;

-  спонукати  бібліотекарів до підвищення своєї комунікативної      

                   та психологічної компетентності для покращення якості         

        обслуговування читачів;

 • обговорити та визначити   шляхи попередження  конфліктних ситуацій

             

 

 Організаційно-комунікаційний блок

1.Візитка П’ятихатської центральної бібліотеки.

                               Рибалова Р.Г., зав. відділом обслуговування ЦРБ

 

Теоретичний блок

 

 1. Комунікативна компетентність бібліотекаря – важливий чинник підвищення якості надання бібліотечних послуг та залучення читачів до бібліотеки. 

                       В.М.Пінчук, методист П’ятихатського РМК з бібфондів

 1. Психологічна компетентність бібліотекаря як передумова ефективного спілкування з читачами..

         А.В.Пінчук, методист П’ятихатського  РМК з питань психологічної   

         підтримки ЗНЗ

 1. Грані професії – спілкування в бібліотеці.

                          С.О.Пугачов, бібліотекар  П’ятихатської ЗШ-3 І-ІІІ ст.

 

Практичний блок

 1. Психологічний тест для бібліотекарів.

                                           А.В. Пінчук

 

 

 1. Робота в групах: кожна група отримує варіант змодельованої ситуації (конфліктної або наближеної до конфліктної) і пропонує оптимальні шляхи виходу з неї.

                                                                              С.О.Пугачов

 1. Впровадження  ІКТ у практику роботи бібліотекаря як засіб реалізації комунікативної функції.

                                                                             Р.Г.Рибалова

 

 

Заключний блок

 

 1. Підведення підсумків.

                                      В.М.Пінчук

 1. Прийняття рекомендацій.

                                      В.М.Пінчук

Виступ методиста з бібліотечних фондів (Пінчук В.М.)

Проведення ділової гри на розвиток комунікативних навичок шкільних бібліотекарів (Рибалова Р.Г.)

Обговорення змодельованої ситуації  в групах

Виступ методиста з питань психологічної підтримки навчально-виховного процесу (Пінчук А.В.)

Обмін досвідом бібліотекаря П`ятихатської ЗШ І-ІІІ ст. № 3 (Пугачов С.О.)

Рекомендації, розроблені  учасниками спільного  засідання круглого столу бібліотекарів на тему «Комунікативна функція бібліотеки як шлях до толерантності, взаєморозуміння між людьми»

    

Динаміка розвитку сучасного суспільства зумовлює інтенсивні пошуки    освітніх технологій  виховання творчої особистості, спрямованих на створення сприятливих умов для розвитку її комунікативної культури, здатності до ефективної взаємодії у професійній діяльності. Розвиток комунікативної компетентності є необхідною передумовою ефективної професійної діяльності бібліотекаря.

Розглянувши та обговоривши теоретичні та практичні аспекти, пов’язані з проблемами  ефективного  спілкування бібліотекаря та читача, учасники круглого столу дійшли висновку,що бібліотекарям слід дотримуватись наступних рекомендацій:

 1. Постійно працювати над підвищенням фахової майстерності.
 2. Удосконалювати комунікативну компетентність.
 3. Працювати над формуванням власної психологічної культури.
 4. Оволодіти  ІКТ-уміннями .
 5. Під час спілкування з читачами враховувати їх вікові та індивідуальні особливості.
 6. Бути тактовним, уникати професійних  та морально-етичних конфліктів.
 7. Здійснювати  взаємообмін  думками, почуттями щодо прочитаних книг.
 8. Дотримуватися Кодексу ділового спілкування.
 9. Не допускати випадків відмови у підтримці читача.
 10. Дотримуватися норм професійної етики.

 

 

ПЛАН

                    проведення  семінару-практикуму  шкільних  бібліотекарів

                                             19 лютого  2014 р.

                                                               Місце  проведення:   Вишнівська  ЗШ

                                                               Дата проведення : 19 лютого  2014 р.

Тема:  Шляхи  формування в учнів позитивної  мотивації  до  читання.

Мета: - спонукати    шкільних  бібліотекарів до  активної , творчої        

             діяльності по виявленню  та розвитку  читацької   активності;    -           

           -   презентувати  досвід  роботи  Красенко  Оксани  Григорівни по вихованню  

            компетентного читача;

 • висвітлити  досвід  педагогічного  колективу по  підтримці  та  розвитку обдарованих  учнів;
 • забезпечити  бібліотекарів, педагогів  психологічною   підтримкою  їх професійного росту;
 • визначити  найбільш  ефективні форми  роботи , що  сприяють підвищенню  інтересу  до читання

     1.  Заїзд  учасників  семінару                                                               8.00-9.15

      2. Відкриття  семінару.                 

                           Пінчук В.М., методист  П’ятихатського РМК    9.15- 9.25

3  Робота  шкільного  бібліотекаря  та педагогічного колективу з обдарованими    

     учнями.

        Красенко  О.Г., бібліотекар  Вишнівської  ЗШ, Кулик  В.М., заст. директора  

        з виховної  роботи                                                                     9.25.- 9.40

4.  Психологічний  супровід  роботи  педагога з  обдарованими  дітьми.   

     Рекомендації  психолога.

                      Пінчук  А.В., методист з психологічної  служби      9.40-9.45

5. З  досвіду  роботи  шкільного  бібліотекаря  по  формуванню  компетентного

    читача.

                                                                                      Красенко  О.Г.  9.45-10.10

6.  Бібліотечний  урок  у 5 класі  “До  нас  в  гості  завітала  казка”

                                                                                      Красенко  О.Г. 10.20-11.05

 7.  Подолання  синдрому професійного  вигоряння як  складова ефективності    

       професійної  діяльності  шкільного  бібліотекаря.

                                                                                      Пінчук  А.В.   11.05-11.20

8.  Екскурсія  до  шкільної  бібліотеки.

                                                                                           Красенко  О,Г. 11.20-11.30

 9.Обговорення  відвіданих  заходів . Підведення  підсумків.

                                                                                       Пінчук  В.М.11.30.-11.40

10. Обід                                                                                                11.40.-12.25

11.  Від’їзд                                                                                                       12.30

 

 

                Рекомендації

      районного  семінару-практикуму  шкільних  бібліотекарів

       «Шляхи  формування  в  учнів позитивної  мотивації  до  читання»

           Метою формування  в  учнів позитивної  мотивації до читання є  виховання  грамотного читача з творчим аналітичним  мисленням.  Існує  багато  мотивів читання В основному  школярі  читають  для  того ,  щоб  розширити  кругозір, скоротати  час, орієнтуватися  в сьогоденні, задовольнити  свою  допитливість, отримати  інформацію іт. ін.  Головною  метою  бібліотекаря  є  пошук  мотиву  в  кожної  окремої дитини

         Розглянувши  теоретичні  та практичні  аспекти,  пов’язані  з питаннями  залучення учнів    до  читання , виховання в них стійкого  інтересу  до  книги, учасники  семінару  дійшли  висновку, що  шкільним  бібліотекарям  слід  використовувати  такі  рекомендації:

 1. Вивчати  запити  школярів  та  надавати  відповідні  пропозиції щодо  індивідуального  читання.
 2. Розробити  рекомендації  батькам щодо  організації  сімейного  читання.
 3. Шкільним  бібліотекарям  тісно  співпрацювати  з  учителями,  враховуючи   психологічні  засади  розвитку  уваги,  пам’яті,   мислення та інших  психологічних  процесів.  Поповнювати  знання  з  психології.
 4. Підвищувати  професійну майстерність  ,  розвивати  свої  комунікативні  вміння, уміння  вести  просте  спілкування  з  читачем.
 5. Проводити  позакласні  заходи з  метою   презентації нових  творів, що є  цікавими  для певного  віку.
 6. Розвивати  творчі  здібності учнів,  надавати  їм  можливість  реалізуватися відповідно   до  їх  схильностей  та  інтересів.
 7. Створювати  умови  для самостійного  одержання  знань.