Семінар на базі Долинського НВК 23.01.2015

 
                                                                                                             «Затверджую»
                                                                                                        Директор КНМУ
                                                                                                  «П’ятихатський РМК»    
  
                                                                                         Н.І. Пономаренко
 
ПЛАН
План проведення семінару-практикуму вчителів
іноземних мов
                                                                    Місце проведення:  Долинський  НВК
                                                                    Дата проведення:   23 січня  2015 року
 
Тема:    Педагогічні  умови формування  мотивації  до  вивчення першої та     
                                                другої іноземних умов 
Мета:  -   налаштувати вчителів на переосмислення  своєї ролі в навчально-
                  виховному процесі відповідно до інноваційних процесів в освіті;
показати позитивні сторони  введення  в навчальний план  вивчення  другої  іноземної мови;
 навчити вчителів  враховувати чинники,  що полегшують  роботу з навчання  другої  іноземної  мови;
визначити  шляхи  подолання  труднощів у процесі опанування другої  іноземної  мови;
пересвідчити  вчителів у перевагах  комунікативного  методу та інтерактивного навчання  під час викладання іноземних мов
 
Заїзд учасників семінару                                                                            9.30
                                                                                         Пінчук В.М., методист РМК
Кава-брейк                                                                                      9.30 – 10.00
                                                                                                        
 Відкриття семінару.                                                                      10.00 – 10.05                         
 
                                                                                                   Пінчук В.М.
                                                                  
Психолого-педагогічні умови  вивчення  першої та другої іноземних мов.   
 Особливості  їх вивчення на різних вікових етапах.                                                                          
                                                                                                       10.05– 10.15
                         Пінчук А.В., методист РМК з психологічної підтримки НВП
  
Основні відмінності викладання  іноземної  мови, як другої,  в порівнянні   
з першою.                                                                                       10.15.-10.30
                                                                                                                     Пінчук В.М.  
Урок німецької  мови в 6 класі  ( друга мова) “ Wir gehen in der 
Supermarkt                                                                                     10.30-11.15
                                                             Огій В.О., вчитель  Долинського  НВК
Фрагмент уроку англійської мови  (перша мова) в 1 класі.
                                                                                                          11.20 -11.35                                               
                                                            Огій О.В., вчитель  Долинського  НВК
Аналіз проведених заходів.                                                          11.40  - 11.50
 Підсумки семінару. Прийняття  рекомендацій.                         11.50  - 12.00
 
Рекомендації
районного   семінару-практикуму вчителів іноземних мов   на тему:
“Педагогічні  умови формування  мотивації  до  вивчення першої та  другої іноземних мов “
 
Стратегія  сучасної  іншомовної  освіти передбачає таку організацію навчання, яка забезпечує  комунікативно-діяльнісний характер  оволодіння  іноземною  мовою в інтеграції  з міжкультурним спрямуванням його змісту.
Введення другої іноземної мови в  навчальний  план  ЗНЗ  зумовило необхідність  наукових та практичних досліджень   для  розв’язання  окремих загальних та методичних питань,  пошуку ефективних  методів та прийомів формування всіх  мовленнєвих компетенцій. Комунікативний підхід до навчання іноземних мов є нині методичним стандартом.  Формування  умінь говоріння, аудіювання , читання  та письма здійснюється  шляхом реалізації  цих  видів мовленнєвої  діяльності у процесі навчання в умовах, що моделюють ситуації реального спілкування.
Розглянувши  теоретичні та практичні  аспекти, пов’язані  з проблемами навчання другої іноземної  мови, учасники семінару дійшли висновку,  що вчителям іноземних мов доцільно дотримуватись наступних рекомендацій:
В  психолого -педагогічному аспекті  оволодіння  ІМ2     
  враховувати такі фактори:
 -  відносна  полегшеність вивчення кожної наступної мови ;
      -  використання в якості опори  для засвоєння наступної  ІМ рідної   
         мови  та першої іноземної;
                 - можливість подолання мовного бар’єру завдяки знанню кількох мов;
       2.  В методичному аспекті:
              - навчання  ІМ2 здійснювати на одній дидактико-методичній основі з                  
                    ІМ-1;
  враховувати наявність мовленнєвого досвіду учнів;
прискорювати запуск  мовленнєвого механізму  ІМ2  за рахунок прийомів оволодіння ІМ1;
переносити раніше сформовані компенсаторні та спеціальні навчальні уміння  у поле діяльності ІМ2;
практикувати , як методичний прийом, зіставлення фонетичних лексичних та граматичних явищ, що дозволить використовувати раніше вивчені мови як мови-опори;
 поряд з прийомом переносу мовних і мовленнєвих навичок здійснювати  контрастивний підхід  щодо формування  мовленнєвої компетенції в ІМ2 з метою послаблення впливу міжмовної інтерференції.