Робота РМО

 

План роботи

районного методичного об'єднання

шкільних бібліотекарів 

на 2015/2016 наачальний рік

Керівник РМО:

Пугачов С.О.,

завідуючий бібліотекою

П'ятихатської ЗШ № 3 І-ІІІ ст.

      Аналіз роботи в 2014/2015 н.р. та завдання на 2015/2016 н.р.

 

          В  минулому  навчальному році РМО  шкільних бібліотекарів  працювало над пошуками  ефективних  методів  роботи зі збереження та пропаганди  навчальної книги, вивченням  новітніх технологій та методів обслуговування  читачів  у шкільній  бібліотеці та  поширенням  кращого  досвіду  роботи  з  даних  питань.

          В ході  проведення  засідань  РМО ,  семінару-практикуму та методичних консультацій  розглядалися  питання  формування  читацької  компетентності, проблеми  падіння інтересу  до бібліотеки  в зв’язку з  появою   інших  джерел  інформації, зокрема,  мережі Інтернет,  а також  пошуки  шляхів  поповнення бібліотечних фондів та їх збереження.

         Для  надання  професійних  консультацій  з  питань  сучасних  тенденцій  організації та проведення  масових  заходів,  книжкових  виставок  були  залучені фахівці  бібліотечної справи.  Так,  на  базі  районної  бібліотеки  для  дітей проводився  семінар  шкільних  бібліотекарів  на  тему: “Взаємодія  шкільної та мiської бiблiотеки”,  під  час  якого  фахівці дитячої  бібліотеки  надали  професійні  консультації з питань  організації   книжкових  виставок,  надали  календар  знаменних  і  пам’ятних  дат.  Крім того,  працівники  бібліотеки  надавали  індивідуальні  консультації  шкільним  бібліотекарям  протягом  навчального  року.   Шкільні  бібліотекарі також  поширюють свій  власний  передовий  досвід  шляхом  виступів на семінарах,  публікацій  у  місцевій газеті «Злагода»  та  фахових  журналах.

   Семінар-практикум    та  розроблені  в  ході  семінару  рекомендації  визначили  найбільш  ефективні форми  роботи ,  що  сприяють підвищенню  інтересу  до читання.

 

 Більшість  шкільних  бібліотекарів  оволоділи   навиками  роботи  в  програмі  “Шкільний  підручник”.   В кожній  шкільній  бібліотеці  створений  електронний   облік  підручників,  в районі  реалізується  проект “Електронна  бібліотека”. 

Створена  електронна  система  обліку  навчальної  літератури  дала  змогу  робити  якісний   аналіз  забезпеченості  шкіл  підручниками  та  вчасно  зробити  перерозподіл  між  навчальними закладами. 

Усвідомлюючи  важливість  ролі  шкільної  бібліотеки  в інноваційному  розвитку  загальноосвітніх  навчальних   закладів    РМО  ставить  завданням:

 підвищуючи  науково-методичну  підготовку,  удосконалюючи  професійну  майстерність,  враховуючи  індивідуальні  здібності  та  нахили  школярів,  якнайповніше  задовольняти  потреби  читачів  у наданні  всебічної  якісної  інформації.                                                                                                                                                

  Працюючи  на  останньому   етапі   роботи  над  проблемою  «Креативна освіта для  розвитку інноваційної особистості»  свою   роботу  РМО  буде  спрямовувати  на  висвітлення  здобутків  шкільних  бібліотек та  популяризацію їх  діяльності,  поширення  кращого досвіду,  привернення  уваги  громадськості  до  проблем  шкільних  бібліотек.

         Поряд з цим в роботі РМО шкільних бібліотекарів  мають місце ряд істотних недоліків:

- не забезпечена повна реалізація основних завдань шкільної бібліотеки в межах її основних функцій – освітніх, соціальних, інтелектуальних, самоосвітніх;

- низька активність участі в обласних  представницьких заходах, конкурсах, тощо;

- низький  освітній та самоосвітній  рівень  бібліотекарів  (нефахівці  складають 20%).

- проблемою  залишається  створення  системи  каталогів у  шкільних  бібліотеках;

- відсутність комп’ютерів у більшості бібліотек ЗНЗ району та відсутність    

   підключення до мережі Інтернет.

-  низький  рівень  володіння  навиками  роботи в  програмі “Шкільний  підручник”,  що  погіршує  якість  відомостей, а  також впливає  на  оперативність подачі  звітів.

       

      Важливими  завданнями  РМО є:  всебічний  розвиток  особистості,  вдосконалення  методичної  культури  кожного  бібліотекаря,  використання  його  потенційних  творчих  можливостей,  інноваційної  діяльності.

 Серед  основних  напрямків  діяльності  РМО  є:      

 1.Систематично  знайомитись  і  впроваджувати  в  практику  сучасні  інформаційні  технології  та  інновації.                                                             

 2.  Працювати  над  розвитком  у дітей навиків  самостійного  здобуття  знань,  здійснювати  індивідуальний  підхід  до  кожного школяра.                                         

3.  Систематично  проводити  індивідуальну  роботу  з  обдарованими  учнями.                                                                                                                                                                            4. Продовжити  роботу  над   впровадженням  нових  нормативних  документів  по  роботі  з  фондами  навчальної  літератури.

5. Активізувати  роботу  щодо  забезпечення  шкільних  бібліотек   інформаційно-комунікаційним  обладнанням.

6. Поширювати  кращий  досвід  шкільних  бібліотек 

     В 2015/2016 н. р.  РМО  працюватиме  над  проектом:  

”Створення  позитивної  мотивації   до  читання   шляхом  паралельного  використання  інформаційно-комп’ютерних   технологій   та  друкованої  інформації”

      Тематика  засідань та районних семiнарiв-практикумiв на 2015/2016 навчальний  рік

 

Серпень 2015
                         Серпнева нарада

1. «Планування роботи бібліотеки. Ведення бiблiотечної документації»

2. «Особливості роботи шкільної бібліотеки  з удосконалення бібліотечно-інформаційного сервісу»
3. Забезпеченнiсть пiдручниками учнiв 4,7 класiв

 
Вересень 2015
1.Система роботи бібліотеки загальноосвітнього закладу з бібліотечно – інформаційного та культурно-просвітницького забезпечення навчального процесу

2.Розстановки бібліотечного фонду згідно таблиць ББК.

Листопад 2015

1.«Шкільна бібліотека – шлях до пізнання».

2.Спiвпраця публiчної та шкiльної бiблiотеки. Органiзацiя масової роботи. Семiнар практикум - на базi П'ятихатської ЦБС.

Лютий 2015
1.«Професійна етика бібліотекаря сучасного навчального закладу як запорука ефективного функціонування шкільної бібліотеки».

Березень 2015
1.«Впровадження нових інформаційних технологій в тактику роботи сучасної шкільної бібліотеки»


Квiтень 2015
 1.«Інтерактивні технології у системі роботи шкільної бібліотеки»
 2.«Роль шкільної бібліотеки в підвищенні рівня навчально-виховного процесу у світлі сучасних вимог» Семiнар практикум - на базi Жовтоолександрiвcької ЗШ I-III ст.


Травень 2015
1.«Формування системи бібліотечно – бібліографічних знань школярів у процесі викладання наукових дисциплін»

2.Проведення інвентаризації бібліотечного фонду

 

          Інструктивно-методична  нарада  з  питань проведення          

                   інвентаризації  фондів  шкільних  підручників

                                       Склад творчої  групи

 

•         Капінус  З.І.  – бібліотекар П'ятихатської  ЗШ-2

•         Красенко  О.Г. -  бібліотекар Вишнівської  ЗШ

•         Пугачов  С.О.  – зав. бібліотекою П'ятихатської ЗШ-3

•         Муквич Л.І. – бібліотекар  Саксаганської  ЗШ

•         Власова  Г.М.  -  бібліотекар  Мирнівської  ЗШ

•         Пітюренко  Л.А. – зав.  бібліотекою  ЗШ-1 м.  П’ятихатки

              Засідання  творчої  групи

•         Вироблення  стратегічних  напрямків  роботи  над  проблемою.

•         Розробка  плану  індивідуальних  консультацій.

•         Складання  графіку  взаємовідвідування  шкільних  бібліотекарів з  метою  безпосереднього  знайомства  з  досвідом  роботи  колег над  проблемою.

•         Обговорення  проблеми  читацької  активності.

Тематика   консультацій

 

1.

Бібліотечна  документація – основа  роботи бібліотеки

Пiтюренко Л.А.

2.

Робота  з  фондом  підручників: облік, збереження,  видача

Муквич Л.І.

3.

Орієнтовна  тематика  бібліотечно-бібліографічних  уроків

Красенко  О.Г.

4.

Організація  книжкових  фондів  і каталогів.

Власова Г.М.

5.

Технології  книжкових  виставок.

Капінус  З.І.

6.

Основні питання  підготовки  до  проведення  інвентаризації

Пугачов  С.О.

 

 

 

Взаємовідвідування

1.

Долинська  ШБ

Вишнівська  ШБ

2.

Лоуватська  ШБ

Комісарівська ШБ

3.

Чумаківська  ШБ

Саксаганська  ШБ

4.

Біленщинська  ШБ

Лихівська  ШБ

5.

Пальмирівська  ШБ

Ж-Олександрівська ШБ

6.

Саївська  ШБ

Саксаганська  ШБ

7.

Виноградівська  ШБ

  ШБ  ЗШ-3 м.  П’ятихатки

8.

 ШБ  ЗШ-1 м.  П’ятихатки

Зеленоярська ШБ