Фасто Татяна Іванівна

 

 

методист КНМУ

«П’ятихатський  районний  методичний  кабінет»

 

      Загальний педагогічний стаж: 24 роки
 
      Стаж роботи на посаді методиста: 6 років
 
      Педагогічне звання: учитель-методист

 

   Нагороди, відзнаки:  грамоти  головного управління освіти і науки  Дніпропетровської ОДА

      

 

 

         З 1989 року навчалася заочно в Криворізькому державному педагогічному інституті та працювала вчителем біології в школах П'ятихатського району. З 2007 року - методистом відділу освіти П’ятихатської райдержадміністрації, з березня 2013 р.- методистом П’ятихатського РМК.

 

Завдання та обов’язки

 

Організовує колективні  та індивідуальні форми методичної роботи з учителями біології та хімії, із категоріями педагогічних працівників, що ведуть питання виховної роботи, заступниками директорів з виховної роботи, педагогами-організаторами.

Організовує вивчення і всебічний аналіз стану викладання, якості, знань, практичних умінь і навичок учнів з хімії та біології, виявлення труднощів у засвоєнні ними програмного матеріалу і підготовку рекомендацій щодо дальшого поліпшення навчально виховного процесу.

Надає методичну допомогу вчителям, керівникам шкіл, керівникам районних, шкільних методичних об’єднань у проведенні методичної роботи, в удосконаленні навчально-виховного процесу, розвитку творчої особистості учнів через диференціацію та індивідуалізацію навчання.

Організовує вивчення, узагальнення і впровадження сучасних досягнень педагогічної науки і ППД через семінарські заняття, педагогічні читання і конференції, виставки, пресу, радіо. Допомагає вчителям в узагальненні досвіду навчально-виховної роботи.

Надає методичну допомогу у проведенні І (шкільного) етапу Всеукраїнських олімпіад з хімії та біології, контролює проведення ІІ (районного) етапу Всеукраїнських олімпіад з хімії та біології, аналізує їх результати, організовує проведення конкурсів з хімії та біології.

Організовує  проведення контрольних зрізів знань учнів, аналізує їх, готує проекти наказів з цих питань.

Консультує вчителів з питань модернізації змісту, методів та форм викладання хімії та біології.

Надає допомогу вчителям, які атестуються в поточному навчальному році.

Здійснює відбір учителів для участі в конкурсі «Учитель року»

Виявляє зміст кращого педагогічного досвіду, вивчає та узагальнює його, заносить дані до картотеки.

Вивчає результативність курсової перепідготовки вчителів хімії та біології.

Приймає участь у проведенні атестаційної експертизи загальноосвітніх навчальних закладів.

Знайомить вчителів з інструктивно-методичними вказівками і наказами, з новою науковою і методичною літературою, виступає з повідомленнями з питань навчання хімії та біології.

Здійснює інформаційне та методичне забезпечення державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання з хімії та біології.

Виявляє, апробує та впроваджує в практику перспективний педагогічний досвід, навчально-методичну літературу виховних технологій і досягнень виховних систем.

Розробляє методичні рекомендації щодо поліпшення стану виховної роботи, вивчає стан організації та змісту виховної роботи, аналізує дані, готує проекти наказів, методичні рекомендації за наслідками вивчення.

Прогнозує  довготривалу потребу району в фахівцях різних спеціальностей для 

Навчально-виховних закладів, формує регіональне  замовлення на їх підготовку.

Бере участь у розподілі випускників вищих педагогічних навчальних закладів на

Роботу в заклади освіти району.

Відповідає за своєчасне складання і оновлення резерву керівних кадрів.

Відповідає  за комплектацію закладів освіти педкадрами. Здійснює заходи щодо

Контролю за правильною розстановкою педагогічних  кадрів.

Аналізує статистичну звітність про чисельність і склад працівників загальноосвітніх навчальних закладів.

Веде прийом відвідувачів з питань кадрової роботи.

Відповідає за відзначення  працівників закладів освіти державними нагородами, присвоєння їм почесних звань та інші форми морального стимулювання праці педагогічних працівників, дбає про їх своєчасне вручення.

Розробляє річні плани роботи з кадрами, визначає щорічну та перспективну (на 5 років) потребу в кадрах.

Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує статистичну звітність з кадрових питань. Аналізує статистичну звітність про чисельність і склад працівників загальноосвітніх навчальних закладів.

Здійснює організаційно-методичне керівництво формуванням кадрового резерву.

Здійснює роботу, пов'язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ керівників освітніх установ, працівників централізованої бухгалтерії.

Надає допомогу загальноосвітнім навчальним закладам та здійснює контроль за збереженням, правильним веденням особових справ, трудових книжок, інших документів з питань кадрової роботи в установах освіти. Складає графіки щорічних відпусток керівників закладів освіти.

Оформляє та подає документи при виході на пенсію, страхові свідоцтва до Пенсійного фонду України працівників районного методичного кабінету.

Надає допомогу загальноосвітнім навчальним закладам з питань організації, проведення та контролює атестацію педагогічних працівників.

Допомагає  в організації внутрішкільної методичної роботи та вивчає її результативність у Біленщинському НВК, Миколаївському НВК, Комісарівській ЗШ І-ІІІ ст., Нерудстальській ЗШ І-ІІІ ст.

 

Адреса РМК: вул. Мамона, 127  м. П’ятихатки Дніпропетровської обл., 52100

Телефон/факс установи: (05651)3-07-20

E-mail[email protected], 

Веб-сторінка установи: http://metodkabpyatuhatki.klasna.com/