До дня логопеда

Учитель-логопед, тобі співаю оду!

                                                                                                                                                                              Мороз Н.О., учитель-логопед РМК   

Учитель-логопед, тобі співаю оду!
Гаркаво
-шепелявий люд до тебе лине:
«Допоможи навчитись правильної мови!» -
Він промовляє оченятами сумними.
Учитель
-логопед приходить в будні,
Несе добро і радість щохвилини
,
Дає надію й віру у майбутнє,
Долає труднощі і слабкості дитини.
Учитель
-логопед, тобі співаю оду!                    

 

14 листопада світ святкує Міжнародний день логопеда - професійне свято представників однієї з найбільш важливих соціальних професій. За даними Національної радіокомпанії України професія логопеда входить у тридцятку найбільш потрібних спеціальностей світу.

Правильне мовлення - важлива передумова подальшого повноцінного розвитку дитини, її соціальної адаптації, а тому виявлення та виправлення мовленнєвих порушень є першочерговим завданням як педагогів, так і батьків.  Єфективність  діагностики та корекції вад мовлення багато в чому залежить від рівня розвитку логопедії як науки, якості професійної діяльності кожного вчителя-логопеда зокрема.

 Оскільки корекція входить до системи загальної освіти, як цілісного педагогічного процесу в освітніх закладах, то вчителі-логопеди безпосередньо включені в цей процес. Цілісний розвиток особистості дитини з порушеннями мовлення потребує комплексної соціально-педагогічної системи виховних і навчальних заходів.

Вважають, що вчитель-логопед працює тільки над виправленням неправильної вимови звуків. Корекція звуковимови – це тільки  перша ланка. Логопед працює з усіма порушеннями мовлення: загальним недорозвиненням мовлення, її відсутністю, порушеннями голосу, темпу і тембру мови, мовними відхиленнями внаслідок патології центральної нервової системи. На жаль, багато хто про це не досить обізнаний і не дооцінює важливість  своєчасної логопедичної допомоги. Рання діагностика мовленнєвих відхилень є запорукою успішних логопедичних занять.

Процес коригування мовлення у дитини - тривалий шлях, який вимагає величезного терпіння його батьків і близьких, дисципліни з боку самої дитини. Однак тільки цей важкий шлях може призвести до позитивних результатів і успішного навчання в школі. Пам’ятайте - за результатом завжди стоять конкретні люди - вчителі-логопеди.

Вчитель-логопед повинен уміти:

- розробляти оптимальну педагогічну стратегію, проектувати шляхи навчання та виховання кожної дитини з мовленнєвими вадами;

- діагностувати та фіксувати стан мовленнєвого розвитку дітей і відповідну динаміку;

- проводити навчально-виховну, корекційну роботу з дітьми, що мають мовленнєві вади, ефективно застосовувати професійні знання в практичній діяльності;  

- забезпечувати сприятливі умови для продуктивного засвоєння дітьми відповідних спеціальних програм з урахуванням виду мовленнєвого порушення, вікових, індивідуальних психофізичних особливостей дітей;

       - вести відповідну психолого-педагогічну та статистичну документацію;

- використовувати принципи педагогічної етики, поважати дитячу гідність, захищати дітей від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- постійно підтримувати зв’язки з батьками, надавати їм консультативну допомогу з питань освіти та психофізичного розвитку дітей;

- систематично підвищувати фаховий рівень і педагогічну майстерність;

- володіти культурою спілкування, відповідними способами та формами.
        Вчитель-логопед повинен знати:

- основи чинного законодавства України стосовно психолого-педагогічної організації та надання допомоги дітям із порушеннями психофізичного розвитку, державну мову;

загальні та спеціальні науково-теоретичні відомості зі спеціальності «дефектологія, логопедія» в обсязі вищої педагогічної освіти;

цілі, принципи, методику і змістове наповнення навчання та виховання дітей із мовленнєвими порушеннями;

-  нормативно-правову базу роботи вчителя-логопеда;

-  сучасні досягнення спеціальної дефектологічної, у тому числі й логопедичної, науки та практики.

 

 

 

Мороз Н.О.  ставить у дитини звук «р»                Глуховська В.М. працює над лексикою дітей

За даними статистики, на жаль, число мовних розладів у дітей зростає з року в рік, у зв’язку з цим актуальність проблем корекції мовних порушень у дітей вже приймає  глобальний  характер. П’ятихатський район не є винятком.

У м. П’ятихатки функціонує 2 логопедичні пункти:  при  П’ятихатський  ЗШ І-ІІІ ст. №1 (вчитель-логопед Мороз Н.О.) та логопедичний пункт на базі ДНЗ №1 ім. Н.К. Крупської (логопед  Глуховська В.М.). Однак існуюча мережа не зовсім задовольняє потреби дітей, а саме: в районі, де домінантною вадою серед дошкільників є порушення мовлення, відсутні логопедичні групи і дитячі заклади комбінованого типу, а логопедичні пункти перенавантажені, тому замість корекції більшість батьків отримують консультації.

У вересні 2013 р. логопедами було проведено обстеження учнів для зарахування їх у логопедичні пункти. За результатами обстеження логопедичної допомоги  потребують 302 дитини, з них 119 - діти дошкільного віку, 183 - учні шкіл. Згідно з Положенням про логопедичні пункти системи освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 13.05.1993 р.    № 35  на логопедичному пункті одночасно навчаються 25-30 дітей. Заняття з ними проводяться у години, вільні  від уроків. Основна форма організації навчально-корекційної роботи - групові заняття. За такою простою арифметикою не складно підрахувати, скільки дітей, які потребують  логопедичної допомоги,  чекають своєї черги.  

                                                                                                                               

Вашій дитині необхідна допомога фахівця, якщо:

-       мова дитини не розбірлива, його можуть зрозуміти тільки батьки й ті, хто його добре знає;

-     дитина багато звуків вимовляє м’яко, ніби вона ще маленька, або переважають тверді звуки, ніби у неї акцент;

-       при вимові деяких звуків у мові з’являється, хлюпає призвук, повітря йде убік;

-     звуки «С», «З», «Ц» дитина вимовляє як англієць - між зубами; при проголошенні звуків «Ш», «Ж» дитина роздуває щоки, а звук «Р» вимовляє як француз. 

-    до 3-4 років вона не чує складів у слові, спотворює слово до невпізнання, вимовляє тільки окремі склади, не може проговорити все слово цілком, скорочує слово, пропускаючи деякі приголосні і склади, чи недоговорює слово до кінця, вимовляє слово кілька разів по - різному.

-     до 5 років у дитини не сформована звязна мова, вона не може скласти розповідь за простою картиною;

-        до 5-6 років у дитини порушена загальна структура мови: вона неправильно будує речення, не узгоджує слова у роді, числі і відмінку, неправильно використовує прийменники і союзи;

 

Якщо ви зіткнулися з подібними проблемами, приготуйтеся до того, що на їх виправлення знадобиться багато сил і часу. Окрім занять з логопедом дуже важливо займатися з дитиною самостійно. Перше і основне правило - подавайте хороший приклад. Багато розмовляйте з малюком - просто коментуйте все, що ви робите, описуйте свої дії, почуття та емоції. Читайте книги, разом учіть вірші - результат не змусить себе чекати.